Primăria municipiului Cluj-Napoca a realizat la începutul acestui an o analiză a cererilor depuse de cetăţeni pentru obţinerea unei locuinţe, atât de tip ANL cât şi sociale. Astfel, în acest moment situaţia cererilor înregistrate este următoarea:

Pentru obţinerea unei locuinţe sociale au fost înregistrate până acum 928 de dosare ale căror solicitanţi sunt persoane eligibile şi sunt incluse pe lista de priorităţi pe 2009 şi  371 dosare depuse depuse după data limită de luare în evidenţă a dosarelor incluse în lista pe anul 2009 şi care se vor regăsi în lista din 2010, listă care va curpinde toate dosarele depuse după data de 1 iunie 2009, care sunt complete, plus celelalte dosare reactualizate cu documentele necesare potrivit legilsaţiei (reactualizarea se realizează anual, în conformitate cu legislaţia în vigoare)

Pentru obţinerea unei locuinţe ANL există în acest moment 1.503 de cereri, ale căror solicitanţi întrunesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare

Precizăm că în proporţie covârşitoare, solicitantii de locuinte sociale au depus cereri si pentru obţinerea locuinţelor ANL, având în vedere că pentru obţinerea locuinţelor ANL, nu este o condiţie necesară domiciliul stabil în Cluj-Napoca, astfel încât numărul celor care solicită în acest moment o locuinţă administraţiei publice locale este de circa 1500 de persoane.

Proiectele în execuţie sau în fază avansată de implementare pentru construirea de locuinţe ANL sau sociale prevăd darea în folosinţă în viitorul apropiat a 92 de apartamente de tip ANL, cu 1 şi 2 camere şi a 66 de apartamente sociale, cu 1 cameră, obţinute prin reconversia funcţională a unor imobile preluate de muncipalitate de la Ministerul Apărării Naţionale. La acestea se adaugă apartamentele sociale pe care muncipalitatea le va deţine în cartierele în construcţie, Lomb şi Tineretului.

Biroul Mass-media
Primaria Cluj-Napoca