Cu ocazia împlinirii a 409 ani din momentul în care căpitanul Baba Novac a fost ucis în chinuri groaznice de către unguri, Fundaţia Protecţiei Sociale Generale din România – Filiala Cluj, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Filiala Cluj a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervăşi în Retragere, Asociaţia Cetăţenilor Refugiaţi din Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi Cadrilater, l-au celebrat pe legendarul erou. Evenimentul a avut loc la monumentul dedicat acestuia, aflat în faţa Bastionului Croitorilor.

În onoarea căpitanului s-au depus coroane de flori din partea Asociaţiei “Noua Dreaptă” – Filialele Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov, din partea Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca şi Fundaţiei Protecţiei Sociale Generale din România – Filiala Cluj.

Viceprimarul Radu Moisin a declarat că “Baba Novac a fost şi trebuie să rămână un simbol al unităţii. Marele erou a fost trădat pentru 20 de florini, iar acest gen de lucruri se întâmplă şi astăzi, când unele persoane trădează, influenţate de propriile interese.”

Unul dintre cetăţenii vârstnici care a participat la comemorare a distribuit, celor prezenţi, materiale privind intervenţia Noii Drepte la Sfântu Gheorghe din data de 1 Decembrie 2009 şi felul în care Emil Boc şi Traian Băsescu au vândut resursele ţării.

Dl. dr. Tudor Sălăgean – şef secţie Istorie la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, a prezentat unele documente de epocă – Stema Domnească a celor trei Ţări Româneşti; Steagul înălţat de Mihai Viteazul, la 11 august 1601; Portretul Marelui Voievod Mihai Viteazul; portretul lui Baba Novac şi portretul lui Gheorghe Basta.

Despre Baba Novac

“Baba Novac s-a născut în Serbia, în satul Porec (actualul Donji Milanovac), pe malul Dunării, aproape de Cetatea Severinului, din mamă româncă (din familia Basarabilor) şi tată sârb, pretendent, într-o perioadă, la tronul Serbiei.
Baba Novac, eroul martir legendar, care îl numea pe Voievod “Iubitul Meu Domnitor”, a fost unul dintre principalii colaboratori ai Marelui nostru Voievod, Mihai Viteazul, pe competenţa, talentul şi devotamentul căruia Domnitorul s-a sprijinit. Este meritul marilor cârmuitori de popoare, care ştiu să se înconjoare de elemente reprezentative, de cei mai înzestraţi.
Prima sa misiune, care l-a ridicat în rândul celor mai apreciaţi oameni ai lui Mihai Viteazul a fost în primăvara anului 1595.
Baba Novac l-a însoţit pe “Iubitul Său Domnitor”, în luptele sfinte mari de unire a Transilvaniei cu Ţara Românească şi apoi a Moldovei cu Ţara Românească şi Transilvania.
Îl găsim apoi pe Baba Novac alături de Mihai Viteazul la lupta din 18/28 octombrie 1599, de la Şelimbăr, unde a dat chiar primul atac, şi care prin victoria obţinută a însemnat Unirea Transilvaniei cu Ţara Românească. (Cronicarul maghiar contemporan Ştefan Szamoskozy, despre lupta de la Şelimbăr, din “Culegere de texte pentru Istoria României”, vol. 1, de acad. Ştefan Pascu şi colaborator, pag. 96-98, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti – 1977). Baba Novac a fost alături de “Iubitul Său Domnitor”, la intrarea falnică, în Alba Iulia la 1 noiembrie 1599.
În anul 1600, Baba Novac a fost trimis de Mihai Viteazul în Banat, în părţile Lipovei, unde a fost victorios în mai multe lupte. L-a însoţit pe “Iubitul Său Domnitor”, în Moldova, unde Mihai îi încredinţase urmărirea lui Ieremia Movilă. Baba Novac a ocupat teritoriul Moldovei şi a instala garnizoana în oraşul Iaşi.
Îl găsim pe Baba Novac la lupte la Mirăslău, apoi în apropiere de Ploieşti, apoi la Bucov, apoi la Curtea de Argeş.
Marele merit al lui Baba Novac este acela că l-a ajutat pe Mihai Viteazul să facă PRIMA UNIRE POLITICĂ A ŢĂRII ROMÂNEŞTI CU ARDEALUL ŞI MOLDOVA, ASTFEL, REFĂCÂND STATUL DAC DIN TIMPUL LUI BUREBISTA, DECENEU, DECEBAL. Ideea acestei prime Uniri a reînflorit în 1859 şi s-a finalizat în 1918.
“Cu începere din 3 februarie, porţile oraşului (Cluj – n.n.) au fost închise şi au rămas zăvorâte timp de patru zile, pentru a face imposibilă orice ingerinţă exterioară şi, mai cu seamă, pentru a împiedica răspândirea oricăror informaţii referitoare la evoluţia lucrărilor Dietei Transilvaniei“.
Baba Novac a oferit nobililor Transilvăneni de către generalul Basta, cu scopul de a recâştiga bunăvoinţa acestora şi ai determina să-şi păstreze credinţa faţă de Împăratul Rudolf al II-lea. Se pare că, în cursul unei întrevederi cu Basta, Mihai ar fi exclamat: “Cine dracu sunt acei Rudolfi şi Cezari despre care îmi vorbeşte unul ca Basta?”.
Baba Novac împreună cu duhovnicul său Saski (Saşcă) au fost aduşi la Cluj, de soldaţi aflaţi în serviciul lui Basta, la 3 februarie 1601 şi au fost arestaţi de Ştefan Csaky, condamnaţi la moarte şi executaţi în Piaţa Centrală a Clujului, la 5 februarie 1601, ora 10:00, prin ardere pe rug, împreună cu duhovnicul său sârb Saski (Saşcă) şi apoi trupurile lor au fost înfipte în două ţepe, ridicate în apropierea Bastionului Croitorilor – locul Monumentului, de azi, a lui Baba Novac. Execuţia a avut loc în prezenţa Autorităţilor, nobililor şi a generalului mercenar Gheorghe Basta, care urmărise execuţia de la fereastra unei case din Piaţa oraşului.
În timpul înfiorătorului supliciu a lui Baba Novac şi a duhovnicului său sârb, Basta privea acest “spectacol” de la una din ferestrele reşedinţei priciare. Generalul Basta s-a instalat la Cluj într-o casă situată în actuala Piaţă a Muzeului, cunoscută, ulterior, sub numele de “Casa Basta”.
La 7 februarie 1601, la ora 10:00 dimineaţa, generalul Basta a părăsit oraşul, fiind condus de consilierii transilvăneni, deci până la Poarta Ungurească (situată pe actuala stradă 21 Decembrie, în apropiere de Palatul Prefecturii).
În august 1601, Mihai Viteazul şi Basta, au intrat, împreună, în Cluj prin poarta Podului (situată pe actuala stradă Regele Ferdinand, în apropierea sediului Poştei). În semn de cinstire a bravului său căpitan, ucis la vârsta de 80 de ani, Mihai Viteazul a înălţat, la 11 august 1601, un steag pe locul unde au fost traşi în ţeapă. Este învăţătură prentru felul în care trebuie să ne cinstim eroii, personalităţile, veteranii, vârstnicii!
Propunem ca Troiţa şi Steagul să-şi regăsească locul lângă Turnul Croitorilor, iar pe soclul Statuii lui Baba Novac, să fie scris şi numele duhovnicului său, Saski (Saşcă)!
În jurul moşiei dăruite lui Baba Novac de către Mihai Viteazul s-a dezvoltat cartierul craiovean Brazda lui Novac. (Istoria locuitorilor Clujului (XI), “Gazeta de Cluj”, pag. 16, Interviu cu dr. Tudor Sălăgean, de la Muzeul Naţional de Istoria a Transilvaniei – Cluj-Napoca).
Celebrăm cu acest prilej pe toţi eroii neamului, martirii, personalităţile, începând cu Burebista “cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din Tracia”, “stăpânind toată ţara de dincolo de Dunăre şi cea de dincoace” (Istoria Poporului Român, sub redacţia acad. Andrei Oţetea, ed. Ştiinifică, Bucureşti, 1970), Deceneu, Comosicus, Scorilo, Duras, Diurpaneus, Dicomes) anul 31 Î.e.n), Cotiso (29-28 î.e.n), pe regele Decebal şi fratele său Diegis – moştenitor prezumtiv, Vezinaş, al doilea în rang după Decebal, pe toţi marii noştrii înaintaşi, generaţia de la 1918, veteranii din cele două Războaie Mondiale, personalităţile de vârsta a treia şi a patra, pe toţi cetăţenii români.
Celebrarea este un moment de Unire în idei, în simţăminte şi în fapte bune, azi, a românilor d epretutindeni, pentru coeziunea, solidaritatea, demnitatea şi prosperitatea naţiunii române.
Mihai Eminescu arăta: “/…/ Însă generaţiunea ce creşte (generaţia tânără de azi – n.n.) are şi ea datorii de împlinit, precum, le are fiecare generaţiune, ce se înţelege pe sine însăşi, şi e lesne de presupus că membrii ei, îndată ce au cunoscut răul. au cugetat şi la remedii împotriva lui” /…/ O întrunire /…/ ar putea să constituie şi altceva decât o serbare pentru glorificarea trecutului nostru şi că, cu o ocaziune atât de favorabilă în felul său, am putea să ne gândim mai serios asupra problemelor ce viitorul le impune cu atâta necesitate. Viitorul e însă continuarea, în cazul cel mai bun, rectificarea trecutului, “/…/ “Nu restabilirea trecutului; stabilirea unei stări de lucru oneste şi sobre, iată ţinta la care se mărgineşte oricine din noi”. (Mihai Eminescu, Scrieri Esenţiale. Vol. 5 Corespondenţă. Ed. Fortuna, 2003)
Fundamentale sunt ideile eminesciene despre tineri: “Părerea mea individuală în care nu oblig pe nimeni de a crede, e că politica (ştiinţa şi arta conducerii societăţii româneşti – n.n.) ce se face azi în România /…/ adevărata şi deplina înţelegere a instituţiilor noastre de azi ne trebuie o generaţiune ce-avem de a o creşte de-acu-nainte. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele ţării e creşterea morală a generaţiunii tinere şi a generaţiunii ce va veni /…/” – col. (r) ing. , ec. Nicolae Grosu.

Marius Mureşan

baba novac 3

baba novac 2

baba novac 1