Alegerile pentru preşedinţia Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor vor avea loc la Cluj, vineri, 27 septembrie 2013, ora 9 (în Sala I. Muşlea a Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga Cluj).

A inceput deja inscrierea candidaturilor (se va încheia în 15 august, pentru preşedinte, în 15 septembrie, pentru Comitetul Filialei şi Reprezentant Consiliul USR). Până în prezent şi-au depus candidatura criticul literar Irina Petraş, actualul preşedinte în funcţie, şi prozatorul, istoricul şi poetul Ovidiu Pecican.

Clujul are acum 288 membri, cu stagiari cu tot. Pentru o funcţie în conducerea locală şi centrală candidează şi celebrul poet clujean Ion Cristofor (foto), una dintre cele mai importante voci lirirce din Ardeal, alături de Horia Bădescu, Ioan Pavel Azap şi Ion Mureşan. Tinerii poeţi clujeni îl sprijină la conducerea USR pe autorul volumului de versuri „Cina pe Mare”.

Citeşte proiectul poetului Ion CRISTOFOR pentru candidatura în Comitetul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor şi pentru cea de reprezentant al Filialei în Consiliul USR:

În primul rând, doresc să mulţumesc colegilor din Uniunea Scriitorilor din România Filiala Cluj pentru onoarea pe care mi-au făcut-o, alegându-mă în Comitetul de Conducere al filialei. Desigur, nu voi face un bilanţ al activităţii mele de până acum întrucât fiecare poate să judece în ce măsură mi-am îndeplinit sarcinile în această calitate. În cazul în care stimaţii colegi îmi vor face onoarea să îmi acorde votul de încredere, programul meu este simplu: să continuăm să facem tot ceea ce a fost bun şi meritoriu, să dezvoltăm în continuare programe de real interes, să înlăturăm ceea ce a fost mai puţin bun.

În primul rând, voi continua să particip la dezvoltarea unor programe de promovare şi de atragere a unor resurse din fondurile locale. Până în prezent, fondurile au provenit mai ales de la bugetul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Sunt convins că în viitor va fi nevoie să atragem fonduri (pentru premii, editări de carte etc) şi din alte surse. Mă gândesc că ar fi necesar să atragem fonduri şi de la bugetul Consiliului judeţean, dat fiind faptul că mulţi dintre scriitori nu sunt clujeni, ci locuiesc în alte localităţi ale judeţului. În acest sens, împreună cu colegii din alte centre, vom solicita primăriilor din centre precum Bistriţa, Satu Mare sau Baia Mare să acorde câte un Premiu special al primarului localităţii. Modelul Premiului primarului “Nicolae Drăganu”, acordat la Cluj-Napoca, trebuie extins căci aceşti scriitori din alte localităţi contribuie la vizibilitatea cetăţii în care locuiesc.

Vom face toate eforturile pentru ca iniţiativa Festivalului de Carte “Transilvania” să fie susţinută în continuare de către administraţia locală, iar scriitorii filialei să poată să-şi promoveze cărţile prin intermediul acestei iniţiative.

Voi acţiona, împreună cu colegii din Comitetul de Conducere, pentru a solicita administraţiei clujene, dar şi din alte oraşe, ca monumentele funerare ale scriitorilor decedaţi să fie incluse în lista de personalităţi ale cimitirelor, pentru a evita situaţia în care scriitori lipsiţi de urmaşi să îşi piardă locul de veci, cum este cazul lui Henri Jacquier. Totodată, voi milita în continuare pentru a cinsti memoria marilor scriitori ai cetăţii prin acordarea unor nume de străzi, pentru acordarea titlului de Cetăţeni de onoare, a Diplomei şi medaliei Pro Urbis, a titlului de Senior al Cetăţii.

Voi încerca să dinamizăm activitatea Filialei printr-o comunicare mai activă cu membrii ei, printr-o mai profundă coeziune a breslei, într-o perioadă în care e nevoie, mai mult ca oricând, de dialog, de susţinere mutuală şi de fraternitate.

Vom afişa pe site-ul USR Filiala Cluj toate informaţiile referitoare la viaţa literară şi voi milita pentru mai multă transparenţă pentru ca fiecare membru să ştie cum sunt cheltuiţi banii instituţiei, să cunoască criteriile de selecţie, modalitatea de acordare a premiilor şi de acceptare sau de respingere a dosarelor pentru admiterea ca membru.

Voi iniţia ca site-ul Filialei să conţină nu numai o bază de date, ci şi o antologie din textele fiecărui membru, cu traduceri în limbi de circulaţie internaţională. Totodată, vom iniţia colaborări cu Filiale din ţările vecine, din Europa sau din alte continente, pentru a fi realizate antologii individuale sau colective din opera membrilor. Voi susţine realizarea de turnee literare între filialele USR din România, dar şi schimburi culturale mai intense cu scriitorii din Republica Moldova, schimburi ce au fost neglijate în ultimii ani, din diverse cauze.

Voi susţine o campanie de sensibilizare a autorităţilor locale dar şi a factorilor politici de la nivel central în vederea susţinerii culturii, a cărţii în general, a promovării scriitorilor români, factori de păstrare a identităţii naţionale, a limbii române, în condiţiile în care asistăm la degradarea limbii vorbite şi scrise.

Voi milita pentru organizarea la Cluj-Napoca, în colaborarea cu Facultatea de Litere şi a altor facultăţi, a unor şcoli de vară, în care să fie invitaţi tineri ce vor fi formaţi ca traducători ai literaturii române. Nu putem ambiţiona ca oraşul să devină Capitală culturală europeană în condiţiile în care literatura noastră e puţin cunoscută pe plan european.

Totodată, voi acţiona pentru realizarea de antologii bilingve, româno-maghiare, prin care creaţia colegilor noştri români şi maghiari să fie mai bine cunoscută.

De asemenea, voi încuraja, prin proiecte concrete, colaborarea cu şcolile, colegiile şi facultăţile clujene pentru organizarea de lansări de carte şi alte activităţi culturale (cum ar fi un Concurs de ortografie şi a unui Concurs pe teme literare, organizat sub egida USR Filiala Cluj) care să dezvolte interesul tinerilor pentru limba română şi pentru literatură. Trebuie să fim conştienţi că nivelul scăzut de cultură a tinerelor generaţii va duce la dispariţia cititorilor noştri.

Nu în ultimul rând, voi susţine organizarea de activităţi culturale în comun cu asociaţiile artiştilor plastici şi ale muzicienilor (cum ar fi, de pildă, Seri de poezie şi jazz), necesare pentru o cunoaştere reciprocă, ţinând cont şi de necesitatea de a stabili în comun strategia necesară ambiţiei Clujului de a deveni Capitală culturală europeană.

Sunt doar o parte din liniile generale ale proiectului meu de a îmbunătăţi activitatea USR Filiala Cluj, care trebuie să (re)devină o entitate stimată şi respectată pe plan local, naţional şi european. Toate aceste deziderate pot fi realizate prin participarea activă a tuturor membrilor breslei, prin încredere, respect şi sprijin reciproc. Acestea sunt valorile pe care vă asigur că le voi cultiva, indiferent care va fi opţiunea membrilor filialei la alegerile din luna septembrie a.c. Cu deosebită stimă, Ion Cristofor”

NapocaNews