Universitatea Babeş-Bolyai a primit, conform Ordinului Ministrului din 13.08.2013, acreditare pentru 15 noi programe de masterat. Încercând să-şi adapteze oferta educaţională cerinţelor studenţilor şi pieţei muncii UBB propune periodic noi specializări, atât la nivel licenţă, cât şi la nivel masterat.

Pentru anul universitar 2012-2013 au fost propuse 15 programe noi la nivel master: Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise (în limba maghiară); Inteligență computațională aplicată (în limba engleză); Biologie medicală; Biologie medicală (în limba maghiară); Ecologie culturală; Gestiunea integrată a resurselor de dezvoltare; Evaluarea politicilor și a programelor publice europene; Teorie critică și studii multiculturale (în limba maghiară); Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (în limba maghiară); Evaluarea dezvoltării regionale; Managementul proiectelor în sfera administrației publice; Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance (în limba engleză); Politici de incluziune a romilor/Policies for roma inclusion (în limba engleză); Teologie romanocatolică pastorală aplicată (în limba maghiară) (Alba Iulia); Teatru contemporan (actorie și teatrologie) (în limba maghiară).

În perioada 9-20 septembrie 2013 UBB va organiza o sesiune de admitere în care candidaţii se vor putea înscrie şi pentru cele 15 specializări noi de masterat. Perioada de încriere, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile, fiind stabilite la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB. Calendarul admiterii poate fi consultat la adresa: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/calendar_sept.php.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi.