PRM se arată indignat într-un comunicat de presă emis de  Biroul Permanent în legătura cu finanţarea excesivă a manifestărilor dedicate culturii maghiare din zilele acestea de la Cluj-Napoca. Se specifică faptul că „Emil Boc a promovat numeroase H.C.L.-uri, în Consiliul local al municipiului, pentru finanţarea a tot felul de asociaţii, ligi, fundaţii etc., unele chiar cu sediul central la Budapesta, cunoscute ca promotoare ale valorilor iredentist-şovine.

Cine are curioziotatea de a urmări pe site-ul Consiliului local acest aspect, va constata că peste 75 la sută din sumele destinate, în ultimii ani, unor activităţi cultural-artistice şi recreative, au revenit exclusiv unor asociaţii anonime ungureşti, în detrimentul promovării culturii româneşti, a susţinerii instituţiilor proprii.

În aceste zile, la Cluj-Napoca au loc Zilele culturii maghiare. Manifestarea este de un pronunţat caracter şovin şi vizibil antiromânesc (…) acest eveniment otrăvit beneficiază de o substanţială finanţare de la bugetul local. Estimăm că ar fi vorba de peste 250.000 lei. Zilele culturii maghiare, organizate la Cluj-Napoca, doresc să arate lumii că, acest municipiu din Ardeal a rămas o cetate a spaţiului unguresc, de vreme ce aici, din nou, din bani publici, este marcată una dintre Zilele Naţionale ale Ungariei şi anume cea consacrată sărbătoririi zilei de naştere a primului rege al ungurilor, intrat în istorie sub numele de Sfântul Ştefan ( român de origine).”

NapocaNews