În perioada 15 iulie – 02 august 2013 comisarii CRPC RNV Cluj – CJPC Cluj au desfăşurat o acţiune tematică de control privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare, prezentare şi publicitate a băuturilor răcoritoare, a sucurilor şi nectarurilor din fructe.

Controlul a fost efectuat la un număr de 40 operatori economici, la 34 dintre aceştia fiind semnalate deficienţe.

Cu ocazia controlului au fost verificaţi 20.341 litri băuturi răcoritoare, sucuri şi nectaruri, cantitatea identificată cu abateri reprezentând 6.229  litri.

Principalele aspecte constatate  se referă la :

 • Neîncadrarea băuturilor răcoritoare şi a sucurilor din fructe în data durabilităţii minimale declarată de producător, aceasta fiind depăşită cu până la 30 de zile.
 • Neînscrierea în acelaşi câmp vizual a denumirii sub care se vinde produsul, a cantităţii nete şi datei durabilităţi minimale;
 • Neindicarea tratamentului termic la care a fost supus produsul;
 • Nemenţionarea naturii produsului;
 • Lipsa etichetării nutriţionale;
 • Înscrierea incorecta a datei durabilităţii minimale;
 • Neindicarea calităţii operatorului economic înscris pe etichetă( producător, ambalator, importator, etc);
 • Inscripţionarea elementelor de identificare caracterizare cu caractere ilizibile, de dimensiuni mici sau tipărite difuz , fără a putea fi citite  sau identificate cu dificultate ( acoperite în unele situaţii cu autocolante pe care este înscris preţul)
 • Neînscrierea pe etichetă a avertismentului obligatoriu “poate afecta negativ activitatea copiilor şi atenţia acestora” ,  pentru produsele pe  a caror eticheta  este menţionată  în lista ingredientelor utilizarea  colorantului  E 122( carmoizina/azorubina);
 • Neafişarea preţurilor;
 • Nerespectarea condiţiilor de depozitare prevăzute de producători la comercializarea băuturilor răcoritoare şi a sucurilor, precum şi a nectarurilor din fructe, acestea fiind păstrate, expuse la comercializare fie sub acţiunea directă a razelor solare sau direct pe pavimentul neigienizat, existând riscul real al impurificării şi chiar contaminării alimentelor;
 • Lipsa afişării denumirii unităţii şi a Certificatului de Înregistrare la Registrul Comerţului din care să rezulte obiectele de activitate ale societăţii

Au fost oprite definitiv şi retrase de la comercializare 63 litri băuturi răcoritoare, sucuri, nectaruri de fructe,  în valoare de 983 lei.

Au fost oprite temporar de la comercializare 5.016  litri băuturi răcoritoare, sucuri şi nectaruri în valoare de  23.890 lei.

Au fost aplicate 40 sancţiuni contravenţionale din care 35 amenzi în valoare de 72.000 lei şi 5 avertismente

În aceeaşi perioadă s-a desfăşurat şi o acţiune tematică de control privind respectarea prevederilor legale la comercializarea, etichetarea, prezentarea şi publicitatea apelor minerale naturale (ape minerale naturale, ape de izvor).

La nivelul judeţului Cluj au fost controlaţi un număr de 30 operatori economici, fiind identificate următoarele abateri:

 • Traducerea necorespunzătoare a caracteristicilor;
 • Inscripţionarea ilizibilă a denumirii, cantităţi nete  şi a datei durabilitatii minimale;
 • Neafişarea preţurilor (preţ de vânzare şi preţ pe unitatea de măsură) conform legislaţiei în vigoare;
 • Nerespectarea condiţiilor de depozitare prevăzute de producători la comercializarea apelor îmbuteliate, acestea fiind păstrate direct pe pardoseala, la o temperatură de peste 35˚ C

Cu ocazia  acţiunilor tematice a fost verificată cantitatea de 34.710 l ape minerale, constatându-se abateri la 9.509 l.

S-au aplicat   34 sancţiuni contravenţionale, din care 25 de amenzi în cuantum total de 97.500 lei şi 9 avertismente. S-a dispus măsura opririi temporare de la comercializare, până la remedierea deficientelor, a cantităţii de 8.468 l în valoare de 19.706 lei. Cantitatea de 122 litri în valoare de 225 lei a fost oprită definitiv de la comercializare.

Radu Ştefan