Vineri dimineață, în 23 august, un grup de clujeni s-a deplasat la Geoagiu, jud. Hunedoara, spre a participa la Ediția a III-a a Festivalului Național de Poezie „Ion Budai Deleanu“, organizat de Primăria și Consiliul Local al Orașului Geoagiu în parteneriat cu Liga Scriitorilor din România. Cum manifestările urmau a se derula în preajma Zilei Limbii Române (31 august), acestea au fost închinate acestei mari sărbători a românilor de pretutindeni. Delegația clujeană a fost formată din Al. Florin Țene – Președintele LSR, Antonia Bodea – Președinta Cenaclului „Artur Silvestri“, poeții Titina Nica Țene și Ioan Cărășel, cărora li s-a alăturat artistul plastic Lazăr Morcan și prozatoarea Voichița Pălăcean-Vereș, purtătoarea de cuvânt a LSR, însoțită de soț, dl. Peter Vereș.

Primul popas a avut loc la Stejăriș, unde s-a discutat despre masonerie și legăturile sale cu cultura românească în general și literatura în special. La Dumbrava, a avut loc un moment de reculegere în interiorul pitoreștii mănăstiri încadrate într-un decor de vis, ce îmbină elemente de mobilier exterior tradiționale și horticultura ridicată la rangul de artă a frumosului.

Ajunși la destinație, oamenii de cultură din capitala Transilvaniei au fost întâmpinați de către poetul Claudiu-Nicolae Șimonați – neobositul animator cultural grație căruia ideea de a avea un festival de poezie în localitate a devenit posibilă –, Aurel Dîncșoreanu – consilier local în Geoagiu, Maria Diana Cimpoieșu – secretara orașului, Marin Fegher, responsabil la Casa de Cultură „Ion Budai-Deleanu“ Geoagiu și de către Ion Velica – președintele Filialei Hunedoara a LSR, venit de la Petroșani.

În scurtă vreme, acestora li s-au alăturat alți oaspeți veniți din toate colțurile țării: Mariana Kabbout Eftemie din Galați, Pașcu Alexa din Fălticeni, Ion Maria din Craiova, George Voica și Teodor Constantin Tăcutu din Râmnicu Vâlcea. Grupul de scriitori a fost completat de pictorul Lucian Bulătan, care a venit de la Craiova împreună cu soția.

După-amiază, a avut loc vizitarea Bisericii Reformate, construite în sec. al XVII-lea-al XVIII-lea, la intrarea căreia pot fi admirate două sculpturi funerare romane reprezentând doi lei. Zidurile acestei biserici au încorporate mai multe monumente funerare romane și conține morminte din perioada Renașterii. În continuare, a fost vizitată Capela Romanică (Rotonda), monument istoric din sec. al XI-lea-al XIII-lea, singura rotondă încă în picioare din țară și din cea mai veche biserică ardeleană construită în plan circular. La edificarea ei, a fost folosită piatră de râu, dar în special cărămidă romană obținută din demolarea construcției existente anterior pe această fundație. Ghid în aceste vizite a fost domnul Aurel Dîncșoreanu, consilier local, care a ținut pentru oaspeți o veritabilă lecție de istorie universală.

Seara zilei de vineri a fost consacrată unei agape prietenești, condimentate cu poezie și cântece. În acest scop, li s-au asociat oaspeților și organizatorilor Octav Cismașu.
Sâmbătă, 24 august, a fost o zi încărcată în evenimente culturale.

Dimineață, musafirii au fost conduși la Casa Memorială „Ion Budai-Deleanu“ din Cigmău, unde a avut loc depunerea unei coroane de flori și s-a discutat despre activitatea celui omagiat. Gazdele, prin vocea lui Aurel Dînșoreanu, au vorbit despre clădirea ridicată pe locul unde a fost odinioară casa părintească a ilustrului reprezentant al Școlii Ardelene și despre eforturile depuse de edili pentru ca aceasta să capete, în viitorul apropiat, statutul de casă de cultură unde să se desfășoare manifestări precum: serbări școlare, cenacluri literare, expoziții de pictură etc.

În continuare, a fost vizitat Drumul Roman, ce datează din secolele al II-lea-al III-lea, considerat monument istoric, in care s-a păstrat o porțiune de 165 m. Acesta făcea legătura cu castrul de la Cigmău. Drumul are pe alocuri adâncimea de 70 cm și era prevăzut cu rigole colectoare pentru apele pluviale.

Deasupra Luncii Mureșului, pe malul drept al râului, în zona numită de localnici Cetatea Urieșilor, se găsește Castrul de la Cigmău, construit odată cu Drumul Roman. Administrația romană a edificat castrul militar spre a supraveghea accesul către zona auriferă Apulum și Albunus Mior și drumul imperial ce ducea de la Apulum către Ulpia Traiana Sarmisegetusa și Micia. Arheologii susțin că tot aici ar fi existat și o străveche așezare fortificată a dacilor.

Următoarea etapă a pelerinajului cultural s-a desfășurat la Binținți, satul care astăzi poartă numele celui l-a pus pe hartă, Aurel Vlaicu. În 13 septembrie 2013, va avea loc comemorarea a 100 de ani de la tragicul sfârșit al celui care, cu trei ani în urmă, la 17 iunie 1910, a reușit să se dezlipească de la pământ cu primul său aparat de zbor („Vlaicu I“) și să realizeze cel dintâi zbor cu motor. Despre accidentul petrecut în timpul zborului de traversare a Carpaților a vorbit oaspeților custodele muzeului, care a prezentat exponatele și a explicat că, după moartea nepoatei de frate a lui Aurel Vlaicu, casa natală a aviatorului a rămas închisă pentru public. Lângă bustul lui Aurel Vlaicu, amplasat în fața Casei Memoriale, realizat în bronz de către Dumitru Bârlan în 1933, musafirii veniți din toate zonele istorice ale țării au făcut fotografii.

După-amiaza zilei de sâmbătă, 24 august, a stat sub semnul dragostei pentru cultură, fiind închinată întru totul Domniei Sale Poezia.

Manifestările din cadrul Casei de Cultură „Ion Budai-Deleanu“ Geoagiu s-au deschis cu o expoziție de pictură. Craioveanul Lucian Bulătan a ieșit în fața publicului cu o serie de naturi moarte pline de culoare. Pictorul Mircea Zdrenghea din Orăștie a prezentat o serie de inspirate peisaje. Iulia Patricia Igna, adolescenta extrem de talentată de 16 ani din Geoagiu, a oferit câteva lucrări de grafică și portrete pline de culoare. În sala de expoziție, alături de operele de artă plastică, scriitorul Stejărel Ionescu din Deva și-a prezentat volumele de poezie.

Având-l ca maestru de ceremonii pe entuziastul tânăr Octav Cismașu, la orele 17.30 a debutat spectacolul organizat pe scena din sala mare a Casei de Cultură.

După cuvântul de bun-venit adresat oaspeților și publicului de către poetul și managerul cultural Claudiu-Nicolae Șimonați, s-a adresat sălii scriitorul Ion Velica, președintele Filialei Hunedoara a LSR, vorbind de eforturile depuse de organizatori pentru ca festivalul de poezie, ajuns la a III-a ediție, să poată avea loc, fiindcă și pe aceste minunate plaiuri din depresiunea de la poalele Munților Metaliferi, ca pe Valea Jiului ori în marile centre culturale ale țării, poezia este mereu acasă. A urmat Al. Florin Țene, președintele Ligii Scriitorilor din România, care a vorbit despre propășirea prin cultură și a recitat sensibilul poem de suflet Gloria Limbii Române, care a emoționat întreaga asistență. Gheorghe Pitarca din Orăștie a vorbit despre cea mai recentă carte a sa, Poveste cu final dulce, iar localnica Doina Mija Pastărnac a recitat și a cântat în manieră originală câteva creații proprii. Pentru întâia oară pe o scenă, Teodor Constantin Tăutu din Râmnicu Vâlcea, de doar 13 ani, a recitat două poezii ce dovedesc un talent deosebit, fapt ce ne face să sperăm că printre adolescenții din România există purtători de ștafetă care să ducă mai departe dragostea pentru artă.

Următorul punct din program l-a constituit festivitatea de premiere din cadrul Festivalului Național de Poezie „I. Budai-Deleanu“, Ediția a III-a, 2013.

Ioan Velica, președintele Filialei Hunedoara a LSR, a oferit Mariei Cimpoieșu, secretarul orașului Geoagiu, un minunat Vitraliu de Petroșani. Lui Al. Florin Țene i-a conferit Diploma de Excelență și Medalia de Aur – ordin minier instituit în orașul Vulcan. Claudiu Șimonați primește din partea aceluiași animator cultural Diploma de Excelență și Medalia de Aur.

Președintele Al. Florin Țene a conferit, din partea Comitetului Ligii Scriitorilor din România: Diploma Specială a LSR, acordată lui Aurel Dîncșoreanu; Diploma „Agora Literară“, acordată Oanei Mihai din București; Diploma Specială a LSR, acordată Primarului Orașului Geoagiu, Ioan Vălean; Diploma Specială a LSR, acordată secretarului Orașului Geoagiu, Maria Cimpoieșu; Diploma de Excelență, acordată poetului Claudiu-Nicolae Șimonați, al cărui cel mai recent volum, Chimie în două versuri, de abia a ieșit de sub teascurile Editurii clujene Napoca Nova. Al. Florin Țene a oferit Trofeul „Muza“ lui Ioan Velica și lui Claudiu-Nicolae Șimonați, cei doi scriitori și animatori culturali hunedoreni care își onorează prin paginile scrise și acțiunile întreprinse plaiurile natale.

Din partea managerului cultural Claudiu Șimonați, au primit Diploma de Excelență scriitorii și artiștii plastici: Antonia Bodea, Lucian Bulătan, Ioan Cărășel, Iulia Patricia Igna, Lazăr Morcan, Voichița Pălăcean-Vereș, Gheorghe Pitarca, Dumitru Tâlvescu, Ion Velica, Mircea Zdrenghea.

Punctul culminant al după-amiezii l-a constituit Gala Laureaților Festivalului.
Lista de laureați ai festivalului reunește nume regăsibile în două secțiuni: volume de poezie apărute în 2012 și poeme premiate.

Secţiunea Volume de Versuri: Premiul I –Vânătorul de cerbi de George Voica; Premiul II –Călcâiul vulnerabil al mării de Al. Florin Ţene; Premiul III – Un strop de veşnicie de Titina Nica Ţene; Premiul Cenaclului Literar „I. Budai-Deleanu” din Geoagiu – Blue in Vitro de Daniela Voicu din Constanţa.

Secţiunea Poezie: Marele Premiu – Dorel Mihai Gaftoneanu, Botoşani; Premiul I – Petru Ioan Gârda, Cluj-Napoca; Premiul II – Paşcu Alexa, Fălticeni, jud. Suceava; Premiul III – Ion Maria, Craiova; Menţiune – Mariana Kabbout, Galaţi; Menţiune – Emanuel Ştefănescu, Câmpulung Muscel, jud. Argeş; Premiul acordat de Liga Scriitorilor din România – Oana Mihai, Bucureşti; Premiul Casei de Cultură „I. Budai-Deleanu” Geoagiu – Elena Mateica, Cugir, Jud. Alba; Premiul Special „Traian Mihaiu” – Diana Marin, Braşov.

Premianților le-au fost dăruite diplome și premii constând în tablouri și cărți. În semn de omagiu față de public, laureații au recitat din creațiile lor, primind furtunoase aplauze.

Spectacolul a continuat cu desfășurarea de forțe a tinerilor artiști din Geoagiu. Mădălina Glonța, elevă în clasa a IX-a, a interpretat două piese pop aflate în topurile internaționale. Ansamblul Folcloric „Germisara“ al Casei de Cultură „I. Budai-Deleanu“ din Geoagiu, condus de Giani Vlad, recent revenit de la un concurs internațional unde a fost premiat, a oferit un spectacol de dansuri folclorice. Soliștii adolescenți Olguța Istici și Răzvan Furdui, dar și Mihai Feher (care, la doar 20 de ani, este director al Casei de Cultură) au impresionat cu vocile lor frumoase și cu repertoriul ales. Spectacolul s-a încheiat cu o reprezentație de zile mari. A urcat pe scenă Președinta Crucii Roșii Rome din România – alias Ion Velica –, ce a oferit un spumos moment umoristic, în care s-au împletit replicile satirice, muzica și dansul.

Ziua s-a încheiat cu cina festivă organizată la Hotelul „Ceres“ din stațiunea Sângeorz-Băi, alături de invitați regăsindu-se inimoșii localnici ale căror eforturi susținute au asigurat buna desfășurare a festivalului.

Duminică dimineață, după micul dejun, a avut loc încheierea oficială a festivalului. Mulțumind organizatorilor pentru munca depusă, oaspeții și-au luat rămas bun de la aceștia, dar și de la minunații prieteni din țară pe care și i-au făcut în aceste zile, gândindu-se deja la Ediția a IV-a a Festivalului Național de Poezie „I. Budai-Deleanu“, care va avea loc în august 2014.

Voichița Pălăcean-Vereș