Zilele trecute a apărut la Editura ARIAL un amplu “Dicţionar al autorilor români contemporani”, lucrare semnată de Alina Kristinka, având coordonatori pe Heliodora Cătunescu şi Carmen Cătunescu. O caracteristică de pionerat a acestei lucrări este faptul că adună în paginile ei scriitori români, atât din ţară dar şi din diasporă, acoperind, astfel, o arie extinsă a “peisajului “ autorilor ce se exprimă în limba lui Eminescu pe diferite meridiane ale lumii.

Lucrarea, aşa cum se specifică în “Prefaţa “ semnată de Carmen Cătunescu, cuprinde autori care au creat în perioada actuală , “începând , cu aproximaţie, cu cei născuţi în 1925 şi continuând cu cei mai tineri, aflaţi în pragul adolescenţei. “

În acest volum am descoperit foarte mulţi scriitori de pe meleagurile Clujului având o operă valoroasă, ceea ce face ca oraşul nostru să fie recunoscut precum o “pepinieră” a scriitorilor ce îmbogăţesc paleta policromă a literaturii române. Astfel, excluzând scriitorii ce au părăsit Clujul, cum ar fi A.Buzura, D.R.Popescu sau Axinte Eugen, etc, descoperim nume de autori ce locuiesc în municipiul nostru: Azap Ioan Pavel, Bădescu Horia, Cacoveanu Viorel, Dămăcuş Iulian, Dâncu Vasile, Drăgan Dan Marius, Florescu Florentina, Igna Vasile, Jurcan Alexandru, Leoveanu Gabriela, Mareş Radu, Marian Rodica, Măruţoiu Victor Constantin, Mihăileanu Laurenţiu, Muntenuş Horia, Negru Ioan, Noja Ion, Opriţă Doina, Opriţă Mircea, Pavel Dora, Pavel Laura, Pecican Ovidiu, Petean Mircea, Petraş Irina, Poantă Laura, Poantă Petru, Pop Ion, Rău Aurel, Rebreanu Dan, Retegan Lucia S, Rugu Persida, Sasu Aurel, Scorobete Ion, Trif Dan, Ţarină Victor, Ţene Al.Florin, Ţene Ionuţ, Ţene Titina Nica, Ţion Adrian, Vaida-Voevod Mircea, Vida Radu, Virgil Dinu, Vişan Dorel, Popa Mircea,Vlaşin Raveca, Zegreanu Iustinian Gr.

Păcat că au fost omişi scriitori de notorietate cum ar fi: Bojan Mariana, Cetea Doina, Cristofor Ion, Constantinescu Ion, Patca Iulian, Moisa Gavril, Cărăşel Ioan, Cerna Dumitru, Mureşan Ion, Mureşanu Marcel, Voichiţa Pălăcean- Vereş, Zărnescu Constantin, şi alţii.

Prezenta lucrare este un corpus informativ amplu, ilustrată cu fotografiile scriitorilor, ea fiind un instrument de lucru util pentru istoricii literari, dar şi pentru cei care doresc să cunoască pe cei ce trudesc pe ogorul, atât de spinos, al literaturii române.

Al.Florin Ţene