De curând, a apărut pe site-ul cunoscutei şi apreciatei agenţii de ştiri on line Napoca News din Cluj-Napoca un text referitor la persoana mea, care conţine anumite inexactităţi.

Este foarte adevărat că, vineri, 20 septembrie a.c., am fost primit de I.P.S. Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, la solicitarea mea.

După cum se ştie, în programul curent al Casei de cultură a municipiului Cluj-Napoca, al cărei director sunt, se numără destule activităţi la care înaltul ierarh este prezent personal ori de câte ori îl invităm sau la cele pe care le realizăm cu sprijinul unor cadre didactice sau teologi de seamă. Instituţia noastră încearcă, cu modestele ei resurse, să nu lase neremarcat nici un eveniment sau personalitate de seamă din rândurile clerului transilvan, din istoria creştinismului din Ardeal, indiferent căreia dintre cele două strane ale Bisericii Româneşti ar aparţine aceasta. Considerăm că, în felul acesta, programele oferite de noi corespund mai bine aşteptărilor publicului clujean, dorinţei acestuia de a beneficia de evenimente remarcabile, sub aspectul conţinutului şi a nivelului de realizare.

În aceste zile, lucrez la realizarea proiectului de program de activităţi minimale pe anul 2014. Între evenimentele pe care ne propunem a le marca prin activităţi de elevată ţinută sunt şi câteva cu tematică sau motivaţie religioasă. I-am prezentat I.P.S. Andrei câteva dintre aceste activităţi, pe care le-am detaliat în faţa dânsului şi am să ţin cont de observaţiile şi sugestiile I.P. Sale pentru forma finală a acestui program.

Spre a asigura tuturor acestor manifestări cel mai adecvat nivel, am adresat înaltului ierarh rugămintea de a-mi recomanda pe câţiva dintre distinşii membri ai corpului didactic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca cu preocupări în domeniile vizate de noi.

Cu maximă operativitate, Î.P.S. Andrei l-a chemat la dânsul pe prodecanul Facultăţii, prezent în sediul Arhiepiscopiei, căruia i-a cerut a-mi acorda tot sprijinul necesar. Am convenit ca, după finalizarea respectivului program să îl aduc şi la cunoştinţa părintelui prodecan, care, pentru activităţile vizate va comunica numele cadrelor didactice care ne vor sprijini.
Îl cunosc pe I.P.S. Andrei de la începutul anilor 90 ai secolului trecut, la scurt timp după ce dânsul fusese numit episcop vicar al Eparhiei Ortodoxe Române de Alba Iulia. De-a lungul anilor, am realizat cu dânsul numeroase materiale, inclusiv interviuri, pentru Studiourile de radio şi televiziune din Cluj-Napoca, difuzate de acestea şi cu foarte favorabil ecou în rândul credincioşilor de pe întreg cuprinsul Ardealului. De asemenea, l-am însoţit la nenumărate sfinţiri de lăcaşuri de cult, ca şi la hramul altora de pe tot cuprinsul eparhiei de Alba şi pot să afirm că întotdeauna m-a onorat cu o receptivitate deosebită, cu înţelegere prietenească şi, de fiecare dată, cu o foarte bună conlucrare.

O mostră elocventă, în acest sens, o reprezintă şi faptul că, în pofida unui program extrem de încărcat şi de amplu pe care îl avea la începutul lunii mai a.c., I.P.S. a dat curs solicitării mele de a fi prezent la Ciucea, la data de 10 mai 2013, la manifestările iniţiate de mine pentru a marca împlinirea a 75 de ani de la moartea poetului şi omului politic Octavian GOGA. Prin prezenţa I.P. Sale şi prin contribuţia deosebit de valoroasă ce şi-a adus, comemorarea de la Ciucea a fost la un nivel neatins până acum de nici o altă comemorare anterioară a „poetului pătimirii noastre”

Pornind de la acest lucru, extinzând subiectul abordat cu prilejul recentei noastre întâlniri, am îndrăznit să-i propun înaltului ierarh să acţioneze pentru schimbare denumirii Mitropoliei cu sediul în Cluj-Napoca în cel de Mitropolia Daciei Superioare spre a se depăşi, şi sub acest aspect, susceptibilităţile legate de ea. I.P.S. Andrei mi-a împărtăşit că dânsul încearcă de mult timp un astfel de demers, urmând ca, la momentul potrivit, să-l supună atenţiei Sfântului Sinod al B.O.R.

Acestea au fost problemele abordate de mine cu mitropolitul Andrei ANDREICUŢ cu ocazia recentei noastre întâlniri. Orice alte completări sunt speculaţii al căror scop şi rost nu îl pricep.

Sper, Domnule Director al Napoca News, că veţi prelua şi difuza aceste precizări pecare le apreciez ca fiind necesare spre corecta informare a numeroşilor D-voastră cititori.

Cu bune doriri,
Dr. Dan BRUDAŞCU