Înaltul Reprezentant al Guvernului României pentru Republica Moldova mulţumește tuturor participanţilor la prima ediție a concursului de creaţie literară “Limba română este patria mea”, desfășurat în perioada 20-31 august 2013, pentru promptitudinea și spiritul creator de care au dat dovadă.

Urmare a clasificării creațiilor literare primite, felicită pe câștigătorii concursului:

Premiul I:

Cătălin Răcilă, Colind pentru poporul român;
Adrian Nicolae Popescu, Alergând după cuvinte;

Premiul II:

Maria Ceauș, Exerciţii de limbă română veche;
Gelu Dragoș, Corăbii de cuvinte;
Anastasia Dumitru, Sărbătoarea limbii române;

Premiul III:

Doina Postolachi, Poeme;
Radmila Popovici Paraschiv, Leg Litere;
Nina Neculce, Suflet plin de frumuseţea limbii române;
Angela Beregoi, În aceeși limbă

Diplome de excelenţă:

Vlad Pohilă, Victoria Milescu, Zina Izbaș, Ion Roșioru, Maria Augustina-Hâncu, Ion Scorobete, Victoriţa Duţu, Mihai Miron, Adriana Rosetti;

Diplome speciale:

Marina Cuzminschi, Mihai Caba, Valeria Mihai Ștefan, Virgil Răzescu, Andreea Petronela Condrea, Ciprian Nedelcu, Cristina Straton, Maria Eșanu

Lucrările premianților menționați urmează a fi publicate în prima ediţie a volumului Limba română este patria mea. Premianții vor fi invitați de onoare la Zilele Municipiului București, în perioada 18-22 septembrie a.c.

NapocaNews