Clujenii care îşi achită integral, până la sfârşitul acestei luni, obligaţiile principale constând în impozite, taxe şi alte obligaţii datorate bugetului local al municipiului, vor fi scutiţi de la plata majorărilor/penalităţilor. Aceştia îşi pot depune cereri de scutire conform HCL nr. 265/04.06.2013 până la data de 15 octombrie 2013.

Preluarea cererii se va face numai după achitarea integrală a debitului fără majorări.

Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune o cerere (cereri-tip vor fi disponibile la ghişee) însoţită de o copie de pe C.I /B.I, temeinic justificată privind scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale la Registratura Direcţiei de impozite şi taxe locale, P-ţa. Unirii nr. 1, sala 15, ghişeul nr.2, la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni, de pe str. Moţilor nr 3, respectiv la orice Primărie de cartier.

Până în prezent 1834 de persoane fizice şi juridice au beneficiat de scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale. Acestea au beneficiat de o scutire în valoare de 2.130.398, 46 de lei. În urma acestor măsuri a fost colectată suma de 2.193.747 lei aferentă taxelor şi impozitelor locale.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale, va fi analizată în termen de 30 zile de la data înregistrării de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei de impozite şi taxe locale.

În cazul în care persoana fizică nu este eligibilă raportat la condiţiile stipulate în procedura privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite, taxe şi alte datorate bugetului local, serviciul de specialitate îi va comunica în scris acest lucru.