Astăzi, sediul clăridii centrale a Unversităţii Babeş-Bolyai a găzduit ceremonia oficială dedicată deschiderii noului an academic. Brandul Clujului, universitatea, începe cel de-al 433-lea an de activitate.

Rectorul Ioan Aurel Pop s-a adresat studenţilor, rugându-i să nu uite de această ţară binecuvântată de Dumnezeu, existând posibilitatea de afirmare peste hotare şi din România, prin intermediul schimburilor inter-universitare.

Academicianul le-a spus bobocilor să păşească pe urmele lui Sextil Puşcariu şi ale lui Lucian Blaga, fără să se ferească din a gusta din omenescul oraşului universitar.

„Ce serviciu mai nobil sau mai folositor putem face pentru stat decât dacă învăţăm şi instruim tânăra generaţie?”, a citat rectorul din gândurile lui Cicero, adresându-se cadrelor didactice.

„Prin colaborare să luminăm nu doar mintea, ci şi inima, pentru că litera din care se articulează cuvântul adevărului, după ce a fost fărâmiţată şi înţeleasă în cele mai ascunse colţişoare, trebuie să se aşeze ca o lumină în făptura noastră. Să asumăm deplin responsabilitatea pentru fiecare dintre cei care s-au dăruit pentru a fi instruiţi”, a spus preşedintele Senatului UBB, Pr. prof. Ioan Chirilă. Acesta a amintit şi de viaţa lui Ioan Gură de Aur, care credea că cei care educă sunt făcători de om.

Universitatea Babeş-Bolyai este cea mai veche şi mai complexă universitate din aţră, cu 22 de facultăţi, 3 linii de studiu lingvistice. În 2013, UBB a înmatriculat cel mai mare număr de studenţi din România în anul I, circa 14.000.

Universitatea a reuşit, în anul 2012-2013, extinderea colaborării cu mediul de afaceri, cu entităţile culturale şi cu administraţia locală, înlesnirea accesului ONG-urilor la fonduri universitare pentru implementarea de proiecte, recompensarea tinerilor merituoşi, amenajarea centrului pentru alumni, a centrului dedicat persoanelor cu dizabilităţi şi a unui colegiu de excelenţă pentru studii avansate, participarea la activitatea structurilor de tip cluster, alcătuirea fondului pentru stimularea tinerilor cercetători.

Conducerea universităţii doreşte ca în acest an să înceapă acţiunile de renovare a clădirii centrale şi a parcului sportiv „Iuliu Haţieganu”.

La inaugurarea anului academic au mai luat parte: PS Vasile Someşanul, prefectul Gheorghe Vuşcan şi primarul Emil Boc, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, prorectorii Mihaela Luşaş, Ioan Bolovan şi Dan Lazăr, decanul Călin Hinţea şi prof univ dr Ilie Rad.

NapocaNews