Primăria Cluj-Napoca va organiza şi în acest an concursul de fotografie “Cluj Napoca – Oraşul Comoară”, ca urmare a succesului de care s-a bucurat evenimentul la ediţiile precedente, fiind înregistrat un număr mare de participanţi.

Calendarul evenimentului în anul 2013:

Înscrierea participanţilor: 24 octombrie – 29 noiembrie 2013
Jurizarea si anunţarea câştigătorilor: 6-11 decembrie 2013
Expoziţia: 17 decembrie 2013.

Condiţii de participare:

1. Concursul se va desfăşura pe două categorii: fotografii realizate cu aparat foto şi fotografii realizate cu telefoane mobile. Fiecare concurent poate participa cu maxim 2 imagini la fiecare categorie.

2. Participarea la concurs şi completarea formularului de înscriere implică acordul autorului ca materialele participante în concurs să poată fi folosite de către Primăria municipiului Cluj-Napoca în scopul promovării concursului şi a realizării de materiale de prezentare a oraşului, cu menţionarea numelui autorului; depunerea formularului de înscriere reprezintă consimţământul autorilor şi titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la această formă de utilizare, nelimitată în timp şi spaţiu.
3. Organizatorul va considera în mod automat că trimiterea unei fotografii şi completarea formularului reprezintă participarea concurentului la concurs şi că acesta este de acord cu regulamentul concursului.
4. Vor fi acceptate fotografiile cu persoane private doar dacă sunt în conformitate cu legislaţia în domeniu (cu aprobare scrisă şi semnată olograf, conform Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe; sau cu asumarea răspunderii publicării imaginii de către fotograf).
5. Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi, organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nicio fotografie însuşită în mod ilegal de către concurenţi; concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs.
6. Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.
7. Dosarul de participare va cuprinde
– Formularul de înscriere (se descarcă de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro)
– Fotografiile în format digital
8. Dosarele pot să fie depuse până în data de 29 noiembrie 2013, la sediul Centrului de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, str. Motilor nr. 7 sau la sediile primariilor de cartier, prin poştă – în atenţia Direcţiei Comunicare, Relaţii publice şi Turism sau pe email, la adresa concurs@primariaclujnapoca.ro.
9. Nu vor fi acceptate fotografiile care:
• incită la încălcarea legii
• incită la violenţă
• promovează rasismul, discriminarea etnică, socială, rasială, religioasă sau orice fel de discriminare
• au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen
• pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi
• sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului
• conţin publicitate explicită sau implicită
10. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a:

• nu accepta înscrierea în concurs a oricărei fotografii care încalcă prezentul regulament
• retrage din concurs orice fotografie care este descoperită ca încălcând prezentul regulament, în orice moment

Jurizare şi evaluare
11. Fotografiile câştigătoare sunt alese în urma punctajului obţinut, acordat de membrii juriului.
12. Lucrările înscrise în concurs sunt apreciate după criteriile:
– creativitate
– originalitate
– estetica imaginii.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0264- 599 329

Dosarele pot fi depuse până la data limită prevăzută în regulament la:
Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni (registratura generală): str. Moţilor nr. 7
Primăria Mănăştur – Str. Ion Meşter nr. 10
Primăria Mărăşti – Str. Fabricii nr. 4
Primăria Iris – Piaţa Liebcknecht nr. 7-8
Primăria Someşeni – Str. Traian Vuia nr. 41
Primăria Grigorescu – Str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-47
Primăria Zorilor – Str. Pasteur nr. 60
Primăria Gheorgheni – Aleea Băişoara nr. 4A.

NapocaNews