Recent, la Editura Pax Aura Mundi, din Galaţi, a apărut, într-o ţinută grafică remarcabilă, volumul colectiv de epigrame intitulat Cvadriga cu pegAşi, semnat de Eugen ALBU, Gheorghe BÂLICI, Dan CĂPRUCIU, Ion DIVIZA. Volumul beneficiază şi de două elogioase prezentări, ca prefeţe, semnate de acad. Mihai CIMPOI, de la Chişinău, respectiv George CORBU, preşedintele Uniunii Eipgramiştilor din România. Autorii înşişi au ţinut să facă câteva precizări legate de apariţia acestui volum.

Aşa cum bine remarca acad. Mihai CIMPOI, acest volum reuneşte sub coperţile sale patru dintre cei mai importanţi epigramişti români contemporani (sau, după cum spunea dânsul: dintre cele mai autorizate nume contemporane care ilustrează literatura de gen), care reprezintă Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, numărându-se printre relativ puţinele volume cu o astfel de structură cvasi-întregitor naţională.

Volumul este structurat pe trei capitole, unul dintre ele, cel de al doilea, fiind rezervat creaţiilor individuale ale fiecăruia dintre cei patru aşi ai epigramei mai sus menţionaţi.

Chiar dacă autorii sunt diferiţi nu doar ca loc de origine, ci şi ca vârstă, experienţă literară sau pregătire profesională, volumul este relativ unitar sub aspect valoric şi estetico-literar. El prezintă o mare diversitate tematică, abordând cu har şi mult haz de la chestiunile casnice (relaţiile maritale sau de familie, soţii, soacre, amante chiar etc.), la cele sociale, cotidiene, adeseori grave, cu implicaţii însemnate asupra vieţii noastre a fiecăruia, până la satirizarea unor atitudini şi comportamente deviante, nefireşti ale unor politicieni sau guvernanţi actuali. Deşi carte de literatură (chiar dacă, în opinia unora, cu aere elitiste, epigrama nu ar fi un gen literar), ea este extrem de atentă la evenimentele ce se petrec în aceşti ani, atât dincoace, cât şi dincolo de Prut, autorii nelăsând nepedepsite, cu mijloacele specifice: umorul fin şi de calitate, caricaturizarea sau persiflarea manifestărilor nefireşti, a abuzurilor de orice fel, indiferent cine sunt făptuitorii lor, reuşind, în felul acesta să ia atitudine coerentă şi responsabilă pentru asigurarea unui climat mai sănătos. Autorii, fiecare în parte şi toţi împreună, nu fac nici un fel de compromisuri sau omisiuni dictate de eventuale partie-pris-uri motivate politico-ideologic pe care le-ar putea avea. De aici şi impresia de echidistanţă şi obiectivitate, de cutezanţă în alegerea şi tratarea temelor epigramelor selectate.

Fiecare epigramă în parte poate fi considerată o critică neiertătoare a unor realităţi, a ceea ce e nelalocul său în viaţa de zi cu zi a societăţii româneşti, vizând, prin recurgerea la fierul roşu, cu care sunt înfierate toate, la o necesară revenire la normal, la o existenţă demnă, într-o structură social-politică democratică, în consens cu mersul vremurilor pe continent, dar şi cu aspiraţiile încă neîmplinite ale românilor. Iată de ce, asemenea acad. Mihai Cimpoi, credem şi noi că: Epigramele lor sunt săgeţi clasice, şi nu banale strănuturi.

Dar autorii nu sunt necruţători doar cu cei din jur, ci adesea şi cu ei înşişi, dezvăluindu-şi, nu o dată scăderi, scăpări sau păcate.

Ca în întregul lor demers, atât în cazul lor, cât şi al celor ajunşi eroi ai epigramelor din acest volum, o fac cu umor, cu har şi decenţă, din întregul cuprins al volumului de faţă lipsind trivialul, superficialul sau vulgarul. Limbajul lor este unul elevat şi elegant, chiar şi atunci când trebuie să taie în carne vie spre a combate racilele constatate.

Chiar dacă, după cum arătam mai sus, volumul prezintă o oarecare unitate valorică, suntem nevoiţi să subliniem însemnate diferenţe de stil, în raport de experienţa literară şi personalitatea fiecărui autor.

Îndrăznim, în finalul acestor succinte note, să subliniem că clujeanul Eugen ALBU este în frunte, în volumul de faţă, nu doar din considerente de ordin alfabetic. El îşi probează, a câta oară? Talentul şi harul de excepţie, reconfirmând că nu întâmplător este unul din cele mai importante nume ale epigramei româneşti contemporane.

Iată de ce salut cu căldură apariţia acestei cărţi şi o recomand tuturor celor care, în această perioadă marcatăî de mizerii şi lipsuri multiple, simt nevoia unei destinderi, a unor lecturi care să le readucă zâmbetul şi buna dispoziţie atât de necesare.

Dr. Dan BRUDAŞCU