Curentul eurasist al școlii geopolitice rusești, conform caracteristicilor sale, a contribuit la justificarea ambițiilor istorice exprimate de Rusia[1] și anume: dominarea în centrul continentului geografic al Eurasiei. Pentru eurasiști Rusia trebuia să fie sa o ”putere eurasiatică”[2], o ”mare putere eurasiatică”, adică ori un ”Imperiu” ori nimic[3], ori Rusia nu poate fi concepută ca un stat lipsit de imaginea imperiului”[4]. Ceea ce nu e de mirare că, în mare parte, eurasiștii având o atitudine negativă față de dogmele marxiste, a ateismului și materialismului, considerându-se purtătorii unor ”idealuri mesianice sacrale” totuși ei au salutat instaurarea regimului sovietic, întrucât acesta a extins forța și teritoriul Rusiei[5] și oferea o cale evolutivă a URSS-ului[6] într-un Stat Eurasiatic[7]. În acest spirit eurasiștii au salutat măsurile dure din Cecenia, pentru care a optat Vladimir Putin, desemnate ca fiind ”măsuri geopolitice excepționale”[8].

Teoria statului eurasiatic se bazează în mare parte pe o altă construcție decât pe cea a unui stat de drept. Reieșind din reflexiile filosofice ale popoarelor, ale statetelor și comunităților ca ființe naturale, eurasismul își dezvoltă teoria existenței sale din ”statul necesar” ca o alternativă la ”statul de drept”. Ei substituie dreptul cu îndatoririle și în cel mai bun caz subordonează subiectele de drept, care sunt examinate de pe poziția dreptului[9]. Conform opiniei eurasiștilor ”societatea civilă”contribuie la accentuarea tendințelor separatiste și îngrădește unificarea reală a popoarelor Rusiei (Eurasiei). Astfel negând ”societatea civilă”, eurasiștii propun o viziune a ”centralismului eurasiatic”, ca o componentă a integrării strategice cu mai multe autonomii Rusia-Eurasia[10]. Concepția eurasiatică ce vizează interrelaționarea om, stat și societate reiese din construcția unui stat puternic, care mizează pe o rețea extinsă a funcționarilor și se bazează pe menținerea institutelor patriarhale[11].

Un alt aspect important pe care-l tratează într-un mod special eurasiștii este cel legat de construcția statală și-n primul rând problema legată de federalism[12]. Ei consideră că autonomia este sinonimă administrației și ea treabuie să excludă orice atribuții legate de statalitate. Totodată, autonomiile pot fi constituite de câteva familii până la întregi popoare, iar marile autonomii pot include autonomii mai infime. Conform tipologiei autonomiei putem remarca că ele pot fi de mai multe feluri: naționale, etnice, teocratice, religioase, cultural-istorice, social-industriale, economice, lingvistice și comunitare. Teritoriile nepopulate sau foarte puțin populate de cetățeni pot fi declarate pământuri federale. Statul le deleagă autonomiilor funcții exclusiv de legate de cele de justiție, pentru organele polițienești, de gestionare și control. În interiorul spațiului Eurasiei nu trebuie să existe un înțeles al frontierei, ori locul acesteia trebuie să-l ocupe conceptul ”răspântie”, care nu trebuie să poarte o încărcătură juridică și să nu fie fixat în documente. În cazul dimensiunii economice și fiind conștienți de faptul că dezvoltarea economică Rusia-Eurasia este una neliniară, eurasiștii propun formarea mai multor ”poli ai dezvoltării”, adică mai multe centre economice, care să aibă un caracter extrateritorial, cu un statut comun-eurasiatic și cărora să le confere un regim de fiscalitate[13]. Economia pentru eurasiști trebuie să fie subordonată ideii Eurasiatice, civilizației eurasiatice, culturii eurasiatice83.

Eurasiștii consideră că țările din CSI (dar și Serbia, Mongolia, etc.) trebuie să se integreze conform terminologiei lui Nursultan Nazarbaev în ”Uniunea Eurasiatică”[14] (într-un ”stat-continent”, în Statul Eurasiatic) care ar avea o economie comună, artere de transport comune, cu un sistem colectiv de securitate și un sistem comun a organelor de reprezentare80.

Există trei viziuni eurasiste:

1. Eurasismul Moderat (Moderate)- ”extinderea frontiereleor ruse ărin includerea în componența Rusiei-Eurasiei numai a Ucrainei și Bielorusiei, adică aici remarcă un ”eurasism Slav (Slavic);
2. Eurasismul Extrem(Extreme)- extinderea frontierelor rusești până la frontierele fostei URSS, ceea ce se poate numi ca fiind ”eurasismul Sovietic(Soviet)[15].
3. Eurasismul Utopic (Utopie)- este un proiect fantasmogoric al geopoliticianului Alexandr Dughin[16] care avansa scenariul formării unei uniuni statale a Rusiei Eurasiatice, care începând din anul 2006 până-n anul 2014 urma să cuprindă nu doar statele din CSI, ci și Albania, Macedonia, Mongolia, Serbia, Muntenegru, dar în baza unor angajamente speciale trebuia să includă ca membri asociați și Bulgaria, Ungaria, Grecia, Israelul, Libanul, Republica Popular Democratică a Coreiei, Polonia, Siria, Slovacia, țările Baltice, România, Turcia, Croația, Cehia și Coreea de Sud[17].

În alt context, eurasismul fiind critică față de ortodoxia liberal-capitalistă, iar inițial liderii eurasiști au receptat cu anumită prudență viziunea lui Anatol Ciubais legată de ”Imperiul liberal”[18], unul din liderul curentului geopolitic al geoeconimiei rusești, potrivit căreia Rusia prin intermediul expansiunii economice[19] poate și trebuie să-și restabilească influența în spațiul postsovietic, mai târziu au salutat și îmbrățișat această opțiune96 și au desemnat proiectul de reclădire a imperiului rus ca fiind unul din patrimoniul ”liberal-eurasiatic”[20].

Incontestabil, viziunile geopolitice legate de formarea Imperiului Rusia-Eurasia își au rădăcinile în lucrările primilor eurasiști, adăugirile și completările la proiecte au fost făcute de succesorii lor contemporani, care s-au denumit ”neoeurasiști”. Iar agresivitatea ”neoeurasiștilor” de astăzi este mult mai pronunțată decât cea a eurasiștilor din anii 20 ai secolului XX, cu toate că-n ambele variante identificăm credința, ce-i unește, legată de Rusia ca o mare putere(Great Power) și că locul și rolul Rusiei în relațiile internaționale își are rădăcini adânci ce decurge din geopolitica clasică.
Trebuie să menționăm că cei care studiază neoeurasismului și sunt criticii contemporani ai acestei ideologii și a acestui curent geopolitic consideră și îl tratează ca fiind o știință:

1. ce se află sub o influență puternică a marxism-leninismului de tip sovietic (Soviet-style Marxism-Leninism)[21];
2. este un melanj format din marxism și naționalismul[22];
3. se află în aceeași categorie cu bolșevismul și fascismul, dar și cu slavofilismul, panslavismul, antisemitismul și stalinismul[23];
4. falsifică isoria și cultura rusă[24].

În actualitate eurasismul a devenit o bază teoretică geopolitică pentru ”comuniști” și neonaziști”, pentru extrema dreaptă și extrema stângă[25].
În hermeneutica contemporană a eurasismului alături de ”neoeurasism” se evidențiază ”eurasismul pragmatic” și ”eurasismul intercivilizațional”[26]. Primul, eurasismul pragmatic, guvernarea Rusiei îl folosește oficial în scopul legitimării intereselor rusești concomitent în Occident și Asia, motivând că desfășoară o politică echilibrată în politica internațională între cei doi vectori; cel de-al doilea, ”eurasismul civilizațional” este focalizat pe folosisirea unicală a plasamentului geografic al Rusiei ca pinte care unește Europa de regiune Asia Pacific, ceea ce ar sublinia funcția ”intercivilizațională” a Rusiei pe care o deține pe cele două continente. ”Eurasismul intercivilizațional” este puțin examinat și nu este răspândit la scară largă în spațiul public, el fiind utilizat în scopul motivării ”pragmatismului eurasiatic”[27], iar unul dintre exponenții acestuia, Mihail Titorenko, este adeptul ””neoeurasismului[28].

Octavian Sergentu

[1] Longworth Philip. Russia’s Empires. Their Rise and Fall: From Prehistory to Putin. London, John Murray, 2005.
[2] Gumilev L.N. ”Vă spun un secret că dacă Rusia va fi salvată atunci doar în calitate de putere eurasiatică”. Antologia ”Bazele eurasismului”. Moscova, Centrul Arctogaya, 2002, pag.482//Гумилёв Л.Н. «Скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то только как евразийская держава». В кн.: Основы Евразийства. Москва, «Арктогея-Центр», 2002, С. 482.
[3] Dughin Alexandr. Rusia poate fi ori măreață ori nicicum, Antologia ”Bazele eurasismului”. Moscova, Centrul Arctogaya, 2002, pag.784//Дугин А.Г. Россия может быть или великой или никакой. В кн.: Основы Евразийства. Москва, «Арктогея-Центр», 2002, С. 784.
[4] Dughin Alexandr. Proiectul ”Eurasia”, Moscova, Exsmo, Yauza, 2004, pag 342-368// Дугин Александр. Проект «Евразия». Москва, Эксмо, Яуза, 2004, СС. 342-368.

[5] Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.9//Владимир Папава, Центральная Кавказия: основы геополитической экономии, Аналитические Записки, № 1, 2007, apud Дугин А. Петр Савицкий идеолог Великой Евразии, FINIS MUNDI, № 12, Арктогея [http://www.arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1110]; Уткин А.И. Евразийская точка зрения // Эволюция Евразийской теории и фактор АТР. Дискуссионный Клуб, Круглый стол №3 [http://www.amani.ru/moiseev/st0022.htm].
[6] Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.10//Владимир Папава, Центральная Кавказия: основы геополитической экономии, Аналитические Записки, № 1, 2007, 10, (În contextul dat URSS este calificată ca Uniunea Sovietică Eurasiatică(Hauner Milan L.The Disintegration of the Soviet Eurasian Empire: An Ongoing Debate).
[7] Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.10//Владимир Папава, Центральная Кавказия: основы геополитической экономии, Аналитические Записки, № 1, 2007, 10,cu referire la Арутюнов С.А. Россия между Западом и Востоком // Эволюция Евразийской теории и фактор АТР. Дискуссионный Клуб, Круглый стол №3 [http://www.amani.ru/moiseev/st0023.htm]; Дугин А.Г.Экономические аспекты неоевразийства. В кн.: Основы Евразийства. Москва, «Арктогея-Центр», 2002, С. 629.
[8] Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.10//Владимир Папава, Центральная Кавказия: основы геополитической экономии, Аналитические Записки, № 1, 2007, 10 și Дугин А.Г. Евразийский федерализм. В кн.: Основы Евразийства. Москва, «Арктогея-Центр», 2002, СС. 590-591, 593.
[9] Dughin Alexandr. Teoria statului eurasiatic, Antologia ”Bazele eurasismului”. Moscova, Centrul Arctogaya, 2002, pag.525-528// Дугин А.Г. Теория евразийкого государства. В кн.: Основы Евразийства. Москва, «Арктогея-Центр», 2002, СС. 525-528.
[10] Дугин А.Г. Проект «гражданское общество» как угроза российской самобытности. В кн.: Основы Евразийства. Москва, «Арктогея-Центр», 2002, СС. 604-605.
[11] Orlov Boris. Inevitabilul eurasism-inevitabila confuzie, Nezavisimaya gazeta, 12 mai 2001//Орлов Борис. Неизбежность евразийства – неизбежность тупика // Независимая газета, 2001, Май 12 [http://www.ng.ru/polemics/2001-05-12/8_necessity.html] în Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.15//Владимир Папава, Центральная Кавказия: основы геополитической экономии, Аналитические Записки, № 1, 2007,
[12] Dughin Alexandr. Proiectul Eurasia,// Дугин Александр. Проект «Евразия», СС. 208-215 în Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.15//Владимир Папава, Центральная Кавказия: основы геополитической экономии, Аналитические Записки, № 1, 2007, 15.
[13] idem
[14] Dughin Alexandr, Misiunea eurasiatică a lui Nursultan Nazarbaev, pag.86// Дугин Александр. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева, С. 86.
[15] O’Loughlin John, Talbot Paul F. Where in the World is Russia: Geopolitical Perceptions and Preferences of
Ordinary Russians // Eurasian Geography and Economics, 2005, Vol. 46, No. 1, РР. 37-44.
[16] Dughin Alexandr, Bazele geopoliticii. Viitorul geopolitic al Rusiei, pag.44// Дугин Александр. Основы геополитики. Геополитическое будущее России, С. 44.

[17] Panarin Igor, Războiul informațional și geopolitica//Панарин Игорь. Информационная война и геополитика, СС. 539-543. in Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.16//Владимир Папава, Центральная Кавказия: основы геополитической экономии, Аналитические Записки, № 1, 2007, 16.
[18] Ciubais Anatolii. Misiunea Rusiei în secolul XXI, Nezavisimaya gazeta, 2003, 1 octombrie//Чубайс Анатолий. Миссия России в ХХI веке // Независимая газета, 2003, Октябрь 01, [http://www.ng.ru/printed/ideas/2003-10-01/1_mission.html].
[19] Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.18 notează: ”Conform concepției ”arhitecților”, ”Imperiul liberal” trebuie să fie edificat nu prin intermediul agresiunilor militare de ocupație a republicilor sovietice, ci prin intermediul obținerii obiectivelor economice ale acestora(prin acumulare și dezvoltarea activelor).Trebuie să existe o participare activă a capitalului rus în procesele de privatizare în republicile post-sovietice care ar fi orientată spre sporirea influenței economice a Rusiei asupra lor (spre ex., Kissinger Henry. Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the Twenty-First Century. London, The Free Press, 2002, Р. 76).
[20] Dughin Alexandr, Misiunea eurasiatică a lui Nursultan Nazarbaev//Дугин Александр. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева, СС. 99-103.
[21] Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.19 sau (Tchantouridze Lasha. After Marxism-Leninism: Eurasianism and Geopolitics in Russia)
[22] idem
[23] idem
[24] idem
[25] idem
[26] Rangsimaporn Paradorn. Interpretations of Eurasianism: Justifying Russia’s Role in East Asia în Vladimir Papava, Caucazia Centrală:bazele economiei geopolitice, pag.21
[27] idem
[28] Titarenko M.L. Rusia cu fața spre Asia//Титаренко М.Л. Россия лицом к Азии. Москва, Республика, 1998.