Anul acesta, la 28 februarie, s-au împlinit 100 de ani de la nașterea marelui sculptor român băimărean Gheza Vida. Evenimentul nu a trecut, după nefericitul obicei al contemporanilor mei, neobservat și nemarcat cum se cuvine. Grație inițiativei și implicării personale a distinsului acad. Marius PORUMB, atât în orașul de baștină al artistului, Baia Mare, cât și la Cluj-Napoca și în București, au avut loc o serie de acțiuni menite a-l readuce pe Gheza Vida în atenția generațiilor de azi. Prin demersurile, de înaltă elevație cultural-științifică, la care au achiesat numeroase nume importante din domeniul artei și istoriei artei din țara noastră, istorici și critici de artă, universitari și academicieni, oameni de cultură de prestigiu etc. s-a reușit și un gest reparatoriu, de eliminare a unor îndelung voite confuzii și l-au redat pe Gheza Vida, complet și deplin, neamului căruia îi aparține și căruia i-a aparținut dintotdeauna. În acest context, prin implicarea autorităților locale din Baia Mare, în acest oraș, în afara unei ceremonii religioase in memoriam, s-a deschis Atelierul memorial Gheza VIDA, Colecția de cactuși, în Parcul Central, Expoziția Centenar Vida și au avut loc expuneri, concerte și alte manifestări cultural-artistice importante.

Marele sculptor a fost omagiat și în Aula Academiei Române din București, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, iar până la sfârșitul anului la Accademia di Romania din Roma (printr-o expoziție, lansarea Albumului Vida și concerte) pentru că, potrivit acad. Marius Porumb, Sărbătorirea Centenarului Gheza Vida este un prilej de a omagia memoria unui mare artist de talie europeană, o personalitate de marcă a artei românești, ce aparține galeriei celor mai importanți făptuitori de frumos din România, fiu al Maramureșului.

La aceste acțiuni de elevată și elegantă ținută, pe deplin meritate de prestigiosul artist, se mai adaugă una: apariția, recent, la Editura Academiei Române @ Editura Mega, a albumului Gheza VIDA. Centenar 1913-2013.

Volumul, realizat în condiții grafice excepționale, cuprinde, pe lângă circa 180 de ilustrații din opera sculptorului și numeroase articole, eseuri, contribuții critice semnate de cele mai prestigioase nume ale istoriei și criticii de artă românești de azi.

Inițiatorul și coordonatorul volumului (ca și al majorității manifestărilor centenare din țară și de peste hotare) este acad. Marius PORUMB, el însuși un nume care nu mai are nevoie de nici un fel de prezentări. Lucrarea a apărut sub egida Academiei Române, la realizarea ei dându-și, de asemenea, concursul Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Accademia di Romania din Roma, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Centrul Artistic Baia Mare, Muzeul de Artă Cluj, Editura Academiei, precum și alte instituții de prestigiu.

Cititorului obișnuit, dar mai ales studenților și specialiștilor li se oferă, în afara unor date riguros concepute privind viața și activitatea artistului, și o serie de profunde și minuțioase analize ale creației sale. Regăsim la acest capitol al lucrării semnăturile unor specialiști consacrați, dintre care nu lipsesc cele ale Acad. Răzvan Theodorescu, Acad. Marius Porumb, Raoul Șorban, Ramona Novicov, Mihai Muscă, Livius George Ilea, Virgil Mocanu și alții, alături de cele ale unor șefi de instituții implicați în organizarea și desfășurarea manifestărilor centenare.

Sunt formulate aprecieri și interpretări diverse privind opera artistică a lui Gheza Vida, justificate, în opinia noastră, de faptul că trecerea timpului a scos și mai mult la iveală valoarea ei excepțională. Căci, după cum sublinia acad. Răzvan Theodorescu, La o sută de ani de la nașterea sa, meșterul cioplitor din Maramureș rămâne, pe planul celei mai elaborate, celei mai rafinate și, totodată, celei mai fruste arte, o inconturnabilă paradigmă.

Pe lângă datele biografice, cartea oferă lista expozițiilor la care a luat parte sculptorul băimărean, ca și o extrem de utilă, pentru studii viitoare, bibliografie a scrierilor consacrate vieții și operei sale.

Textul semnat de acad. Marius PORUMB, un fel de prefață, nedeclarată, a lucrării, extrem de utilă cititorului, beneficiază și de traduceri în limbi de circulație pentru a permite utilizarea cărții și de specialiști sau cercetători străini.

Consider acest excepțional album de artă, nu doar un binemeritat omagiu adus colosalului artist Gheza Vida, dar și una din cele mai frumoase și mai bine realizate apariții editoriale ale anului 2013.

Dr. Dan BRUDAȘCU