Pentru că s-a ocupat mai mult de politică şi stat la televizor în loc de economie, guvernul Ponta are o mare problemă la buget. Finanţele au un minus de 8 miliarde de lei la încasări.

Cea de a doua rectificare bugetară din 2013 aprobată în şedinţa de ieri a guvernului revizuieşte ţinta de venituri ale bugetului general consolidat cu 3,4 mld. lei şi diminuează cheltuielile bugetului general consolidat cu 2,2 mld. lei.

Astfel, veniturile prognozate sunt de 205,8 mld. lei (209,2 mld. lei în legea bugetului aprobată de Parlament şi 209,4 mld. lei după prima rectificare bugetară), iar cheltuielile de 221,8 mld. lei (222,6 mld. lei în programul iniţial şi 224,1 mld. lei după prima rectificare), deficitul bugetar urmând să crească la 2,54% din PIB (15,9 mld. lei).

Consiliul fiscal – instituţia care, prin lege, supervizează politica fiscală a guvernului – susţine în opinia asupra rectificării bugetare că o rectificare în jos a ţintelor atât de severă a alterat perspectivele pentru bugetul pe 2014 (pentru că datele viitorului buget se bazează pe această rectificare), iar ţinta principală pentru acest an trebuie să rămână încadrarea în deficitul de 3% din PIB convenit în acordurile internaţionale. Marţi ministrul bugetului Liviu Voinea infirmase că prognozele de venituri ale guvernului au fost prea optimiste, insistând că reducerea de venituri a fost cauzată de restructurarea Fiscului şi de faptul că domeniile care au asigurat creşterea economică nu au contribuit şi creşterea veniturilor statului (de exemplu, exporturile cresc, dar exporturile reclamă şi returnări de TVA).

Consiliul fiscal a susţinut ieri în opinia asupra celei de-a doua rectificări bugetare pe anul curent că ratarea obiectivului iniţial de deficit ESA 95 de 2,4% din PIB este probabil inevitabilă. Este însă esenţial ca rezultatul execuţiei bugetare 2013 să asigure încadrarea în limita a 3% din PIB statuată de Pactul de Stabilitate şi Creştere astfel încât să poată fi evitată declanşarea unei noi proceduri de deficit excesiv, arată consiliul.

Ordonanţa de urgenţă de rectificare prevede o reducere a veniturilor estimate ale bugetului general consolidat cu 3,4 mld. lei (comparativ cu parametrii aprobaţi în contextul primei rectificări bugetare) şi a cheltuielilor cu 2,2 mld. lei, ţinta de deficit bugetar fiind revizuită în creştere la 15,9 mld. lei (mai mare cu 1,2 miliarde lei, echivalentul a 0,2 puncte procentuale din PIB, faţă de prima rectificare din vară), respectiv 2,54% din PIB.

Pe partea de acumulare, cea mai mare revizuire în scădere în veniturile bugetului consolidat se înregistrează la nivelul veniturilor nefiscale, adică veniturile din activitatea companiilor statului (-1,65 mld. lei, respectiv 0,2% la PIB). Revizuirea cumulată la nivelul veniturilor fiscale (-1,8 mld. lei) are drept surse principale estimarea unor încasări mai mici la nivelul accizelor (-901 mil. lei), urmate de TVA (-365 mil. lei) şi impozitul pe venitul persoanelor fizice (-308 mil. lei).

Potrivit Consiliului fiscal, eliminând influenţa schemelor de compensare în lanţ a arieratelor bugetare (în sumă de 2,12 mld. lei), diminuarea cheltuielilor totale este cauzată în principal de reducerile operate la nivelul achiziţiilor de bunuri şi servicii (-744 mil. lei), asistenţei sociale (-556 milioane lei) şi utilizării rezervelor existente la nivelul cuantumului bugetat al cheltuielilor cu dobânzile (-477 milioane lei).

Cheltuielile de investiţii (care cuprind cheltuielile de capital, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare şi alte transferuri de natura investiţiilor), scad la rectificare cu -1,2 mld. lei faţă de nivelul aferent rectificării bugetare anterioare. Consiliul fiscal spune, în opinia sa, că are, în continuare, rezerve serioase cu privire la posibilitatea de a realiza ţinta de final de an pentru veniturile din fondurile europene postaderare, în condiţiile în care cu trei luni înainte de finele acestuia nivelul intrărilor (5 mld. lei) reprezintă mai puţin de jumătate din suma estimată pentru întreg anul (12,1 mld. lei), iar estimările guvernamentale cu privire la performanţa de absorbţie au fost sistematic mai mari decât realizările.

„Dincolo de impactul asupra rezultatului execuţiei bugetare din acest an, revizuirea substanţială a estimărilor de venituri bugetare alterează substanţial perspectivele pentru bugetul aferent anului 2014, orice proiecţie având în mod necesar drept punct de plecare realizările curente. În consecinţă, sunt necesare măsuri discreţionare suplimentare semnificative pentru a asigura încadrarea în limitele plafonului de deficit bugetar pentru anul viitor (cu atât mai mult cu cât veniturile bugetare din anii 2012 şi 2013 au fost afectate favorabil de încasările temporare din închirierea benzilor de frecvenţă către operatorii de telefonie mobilă)“, arată Consiliul fiscal în opinia cu privire la ce-a de-a doua rectificare bugetară din 2013.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 31.10.2013