Admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca a fost și în acest an una de succes. Deși din acest an Facultatea a introdus o probă de admitere din Biologie, concurența a fost mare, de peste 2 candidaţi pentru un loc. Toate locurile la buget şi taxă au fost ocupate, inclusiv la liniile de predare în limba franceză şi engleză.

Planurile de învățământ recent aprobate de Senatul Universităţii, ca și cele utilizate în ultimii ani, asigură în continuare recunoaşterea de către statele membre ale Uniunii Europene a diplomelor de absolvire obţinute de studenţii Facultăţii de Medicină Veterinară, fapt pentru care numărul studenților străini este într-o continuă creștere.

Conducerea Universităţii şi Consiliului profesoral al Facultăţii de Medicină Veterinară s-a preocupat constant de respectarea strictă a prevederilor Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, a recomandărilor European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) şi Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), precum şi a dispoziţiilor Legii Nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, având în vedere faptul că Facultatea urmează să fie prima evaluată în Romania de EAEVE, în anul 2014.

În dorinţa de a se asigura studenţilor o pregătire profesională în acord cu noile cerinţe europene a profesiei de medic veterinar, în acest an universitar s-a reactualizat conținutul planurilor de învățământ fiind introduse și câteva discipline noi, dintre care amintim: imagistică medicală, creşterea şi patologia peştilor, creşterea şi patologia noilor animale de companie (reptile, insecte, etc.), terapeutică veterinară, sănătate publică veterinară.

Preocupările permanente de înnoire a învățământului veterinar, cercetarea științifică performantă și permanenta deschidere internațională, dublate de profesionalismul şi exigenţa unanim recunoscute ale cadrelor didactice au făcut ca Facultatea de Medicină Veterinară să se bucure de un bine meritat succes, de care se bucură și cei 2000 de studenți veterinari care studiază azi la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

NapocaNews