Revista de cultură Tribuna, publicaţie culturală care funcţionează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a organizat la acest sfârşit de săptămână, Zilele Revistei Tribuna. Organizat în premieră, evenimentul a inclus simpozioane, lansări de carte și dezbateri.

Printre invitaţii de marcă ce au onorat cu prezenţa şi participarea această primă ediţie a unui eveniment ce îşi propune să devină o tradiţie în mediul revistelor şi publicaţiilor culturale din România, s-au numărat numeroase personalităţi ale vieţii culturale şi academice, renumiţii prozatori Nicolae Breban şi D. R. Popescu, academicianul Alexandru Boboc, profesorul Andrei Marga, criticii literari Gheorghe Grigurcu şi Alex. Ştefănescu etc.

După deschiderea oficială a evenimentului care a avut loc vineri, în prezenţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, programul public a demarat sâmbătă, cu simpozionul Cultura română – între subvenţie publică şi finanţare privată, acesta fiind urmat de o amplă dezbatere cu tema Cultura română între identitate naţională şi integrare europeană.

Tot sâmbătă, în partea a doua a lucrărilor, au fost prezentate şi lansate doisprezece volume publicate în cursul acestui an, patru dintre acestea apărute chiar la Editura Tribuna: Cânturi (poezie), primul volum de poeme al lui Nicolae Breban, Sincronizarea culturii române – un proiect, de Andrei Marga, studiul Filosofie şi muzică de Alexandru Boboc, precum şi volumul Metafizica greacă publicat de Mircea Arman sub egida Editurii Academiei şi a Editurii Tribuna. Totodată, au fost prezentate o serie de alte volume aparţinând unor reprezentanţi de marcă ai literaturii şi vieţii culturale româneşti contemporane dintre care amintim cele trei cărţi de şi cu Alex. Ştefănescu (Bărbat adormit în fotoliu; Cum e să fii femeie. Dialog cu Lia Faur şi, respectiv, Convorbiri cu Alex Ştefănescu publicată de Ioana Revnic), Aura Christi, Tragicul Visător, editura Ideea Europeană, Iacob Altman, Aproape totul despre criza economică, Editura Grinta, Constantin Barbu și Paul Tudor, Integrala manuscriselor Cantemir, vol. 1-35, Editura Revers, Silviu Buzan, Pentagon (povestiri), Editura Grinta, Ștefan Doru Dăncuș, Un altfel de istorie a literaturii române, Editura Singur, Manfred Frank, Călătoria fără sfârșit, ediţie de Vasile Muscă, Editura Grinta, Nicolae Iuga, Omagiu ambasadorului Prof. dr. Ion Bălin, Grinta, Ana Maria Nistor, Cele mai frumoase 100 piese de teatru, Editura Orizonturi şi Lucian Perţa, Unde dai şi unde crapă (proverbe comentate), Editura Grinta.

În încheierea lucrărilor, duminică dimineaţa s-a desfăşurat ultima dezbatere a Zilelor Tribuna, Importanţa revistelor culturale publicate în format material în epoca internetului.

Ca o concluzie a întregii manifestări culturale derulate pe parcursul acestor trei zile, participanţii au subliniat necesitatea, mai acută decât oricând, de a fi continuată şi chiar intensificată actuala practică a finanţării din fonduri publice a unor reviste culturale, alternativa oferită de finanţarea din surse private nefiind una viabilă în actualul context economic global marcat de numeroase probleme şi subfinanţări cronice.

NapocaNews