Cauzele pentru care guvernul nu a atins ţinta de venituri pentru lunile august şi septembrie pot continua să producă efecte şi pe parcursul anului viitor, generând constrângeri supli­men­tare pe partea de cheltuieli, astfel că ministerelor le va fi reţinut 10% din buget până spre finalul anului 2014.

Avertismentul este inclus în anexa proiectului de buget pentru anul viitor.

În document se arată că realizarea veniturilor la niveluri mai mici decât au fost stabilite în programul bugetar, în ultima parte a acestui an, a reflectat în principal pierderile din sectorul bancar, scăderea TVA aferentă importurilor, venituri fiscale mai mici şi o colectare mai slabă generată „parţial“ de restructurarea administraţiei fiscale.

Nerealizarea veniturilor a fost în mare parte compensată prin măsuri pe partea de cheltuieli şi modificarea în creştere cu 0,2% din PIB a plafonului de deficit în scopul asigurării spaţiului fiscal pentru o cofinanţare mai mare a fondurilor UE şi de a susţine inves­tiţiile generatoare de creştere eco­nomică. „Cauzele care au stat la baza nerespectării ţintelor de venituri pe lunile august-septembrie 2013 pot continua să producă efecte şi pe parcursul exerciţiului bugetar 2014, generând constrângeri suplimentare pe partea de cheltuieli şi impunând, totodată, prudenţă sporită în ceea ce priveşte respectarea ţintelor fiscale şi a angajamentelor asumate de România cu organismele financiare interna­ţionale. Ca măsură de protecţie împotriva incertitudinilor pe partea de venituri, nu va fi eliberată rezerva de 10% din buget înainte de cea de-a doua rectificare a bugetului din 2014“, se arată în document.

A doua rectificare bugetară este efectuată în octombrie-noiembrie.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 14.11.2013