Încă nu bătuse gongul timpului, miezul zilei din 14 noiembrie, şi trei autoturisme cu scriitori din Cluj-Napoca, membrii Ligi Scriitorilor Români, au plecat spre Munţii Apuseni. Peisajele se derulau ca secvenţele unui film despre localităţile şi istoria acestora, când Gavril Moisa, Al.Florin Ţene, Maria Moisa, Titina Nica Ţene, Antonia Bodea, Maria Lola Ţămbrescu , se îndreptau spre comuna Poieni pentru a participa în Căminul Cultural, la lansarea cărţii doamnei profesoare Doina Mărghitaş, carte intitulată ”Povestiri, articole, reportaje din Ţara Vlădesei “ .Manifestare culturală desfăşurată sub egida Ligi Scriitorilor, Primăria din localitate, şi a Căminului Cultural.

Cum am intrat în această comună Munţii Vlădeasa şi Meseşului ne-au salutat cu pădurile lor a căror frunze căpătaseră culoarea arămie, aşa cum arăta întreg peisajul din depresiunea Huedinului. Elevii ieşeau de la şcoală şi se îndreptau spre Căminul Cultural. La intrarea în acest lăcaş de cultură ne-au întâmpinat profesorii Doina Pop şi Ionel Pop, acei neobosiţi animatori culturali care au creat ansamblul folcloric „ Mugur de dor“, în urmă cu 32 de ani, şi care, de mai bine de 10 ani, organizează Festivalul Naţional de Folclor “Mugur de Dor “.
În faţa unei săli pline, manifestarea a fost deschisă de profesoarea Doina Pop, care în cuvântarea sa, a evocat în cuvinte emoţionante activitatea fostei sale profesoare Doina Mărchitaş, ce, iată, după atâţia ani de zile se întoarce, nu cu braţele goale, ci cu o carte încărcată de amintiri despre elevii dânsei şi oamenii din comuna unde a funcţionat ca profesoară de limba şi literature română, subliniidu-şi cuvântarea cu zicerea lui N.Iorga ”Învăţătura ta e a ta, numai când o dai altora. “

După deschiderea făcută de profesoara Doina Pop a urmat un frumos spectacol susţinut de Ansamblul “Mugur de dor “, condus de inimosul profesor şi animator cultural Pop Ionel, program folcloric pe care, noi clujenii, îl văzusem cu câteva săptămâni în urmă la Cenaclul “Artur Silvestri “, care ne-a emoţionat atunci, ca şi acum. Talentul, verva şi spontaneitatea tinerilor din acest ansamblu m-a făcut să-mi amintesc de ce spunea poetul chilian Pablo Neruda: “Spontaneitatea este produsul unor lungi meditaţii“. În acest context trebuie să subliniez că membrii ansamblului erau îmbrăcaţi în costume naţionale, specifice zonei, vechi de peste o sută de ani.
O frumoasă surpriză a fost când membrii Cenaclului de Creaţie Literară al Şcolii din Poieni au urcat pe scenă şi au citit şi recitat din creaţiile lor.
Prima parte a manifestării a fost subliniată cu vi aplauze de numerosul public din sală.
În continuare, profesoara Doina Pop, fostă elevă a doamnei Doina Mărghitaş, a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele naţional al Ligi Scriitorilor Români. Acesta a vorbit despre rolul dascălului în formarea personalităţii elevilor şi modul transmiterii cunoştiinţelor, dar şi despre intelectualitatea satelor, acei oameni din România profundă şi tainică, ce pun în tăcere şi cu răbdare “ cărămidă peste cărămidă“ pentru “construcţia “ marelui “edificiu al culturii române“. Subliniind faptul că, în condiţiile fenomenului de globalizare astfel de cărţi scrise de doamna Doina Mărghitaş rămân tezaur pentru viitorime, pentru cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor locului, aşa cum şi CD “Corinde, corinde… “ cântece interpretate de Ansamblul “Mugur de dor “( Corinde şi obiceiuri de iarnă din Poieni), editat de Consiliul Judeţean Cluj, rămân peste timp mărturii.Ne uitând să o prezinte, aflându-se în sală, pe poeta Minerva Chira, o fiică a zonei Munţilor Vlădeasa. Subliniind că şi în acest context se potriveşte apoftegma lui Protagoras din Abderta care spunea că “Omul e măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt întrucât sunt, cât şi a celor ce nu sunt, întrucât nu sunt“.În continuare a vorbit profesoara Antonia Bodea, preşedinta Cenaclului “ Artur Silvestri“ al Ligi Scriitorilor, care spunea că lucrarea doamnei Mărghitaş este “o măsură a lucrurilor şi faptelor în timp “. Gavril Moisa, a evocat personalitatea autoarei, ca “fiică marcantă a satului” Poieni.

În continuare a mai vorbit şi evocat activitatea profesoarei Doina Mărghitaş: profesorul universitar Liviu Mărghitaş, fost elev, profesoara de limba română Copaciu Gabriela, poeta Minerva Chira, viceprimarul Negru Aurel, profesoara Maria Lola Ţămbrescu, care au adus în actiualitate momente din viaţa de dascăl a Doinei Mărghitaş. Fostul director de şcoală Călătău Iosif, a readus în prezent momente din perioada când doamna Mărghitaş a funcţionat ca profesoară în comuna Poeni. Titina Nica Ţene a recitat o poezie în care redă sentimentul întoarcerii în satul natal, impresionând asistenţa. Întreaga manifestare cultural-artistică s-a constituit într-un veritabil medalion evocator al Dascălului, cu D mare, Doina Mărghitaş.

Manifestarea s-a încheiat cu fotografii de grup, şi conform dictonului popular “călătorului îi stă bine cu drumul “, am urcat în autoturisme, când noaptea ne spăla parbrizul cu degetele ei de ploaie, şi maşinile înfăşurând distanţele pe roţi au rulat până când luminile Clujului ne-a cuprins ca o bucurie a lucrului bine făcut, dar şi al întoarcerii acasă.

Al.Florin Ţene