Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a participat azi, 26 noiembrie 2013, la ceremonia oficială de inaugurare a Staţiei de Epurare din cartierul clujean Someşeni, la finalizarea lucrărilor din contractul “Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Cluj-Napoca”, contract derulat prin Proiectul co-finanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu.

Staţia de Epurare Cluj-Napoca (Someşeni) deserveşte municipiul Cluj-Napoca şi comunele din amonte Floreşti, Gilău, Baciu şi Săvădisla, cca 360.000 de locuitori stabili sau, după caz, 440.000 de locuitori dacă sunt luaţi în calcul studenţii şi elevii din alte localităţi. În urma lucrărilor de modernizare, staţia din Cluj poate să proceseze nu mai puţin de 111.000 de metri cubi de apă menajeră pe zi. Pentru controlul debitului în exces au fost amenajate patru bazine de colectare a apei pluviale de 7.300 metri cubi. Ca o noutate, staţia de epurare Cluj are o modernă treaptă terţiară de epurare a apelor uzate, destinată eliminării fosforului şi azotului pe cale biologică şi chimică. De asemenea, Staţia de Epurare este şi un important producător de energie verde, cca. jumătate din necesarul de energie electrică şi termică pentru funcţionarea ei fiind produs din biogazul rezultat din nămolul de epurare.

„Urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare şi extindere a staţiei de epurare Cluj-Napoca aceasta şi-a păstrat şi chiar şi-a consolidat statutul de cea mai modernă şi avansată tehnologic staţie de epurare din ţară, a doua ca mărime din România, după cea care deserveşte Bucureştiul. Lucrările de modernizare şi extindere au vizat practic construirea unei staţii noi, elementele păstrate de la staţia iniţială şi doar reabilitate fiind extrem de puţine. Prin finalizarea acestor investiţii şi implementarea tehnologiei moderne de epurare a crescut calitatea apei deversate în Someş după tratament, contribuindu-se astfel esenţial la o mai bună protejare a mediului înconjurător şi la creşterea calităţii vieţii” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.

Valoarea totală a contractului pentru modernizarea şi extinderea staţiei de epurare Cluj-Napoca – în cuantum de 147,95 Milioane lei (fără TVA) – este cea mai mare dintre toate cele 14 contracte eligibile de lucrări ale Proiectului POS Mediu Cluj-Sălaj, scopul final fiind creşterea calităţii serviciilor prestate de Compania de Apă „Someş”. Lucrările aferente reabilitării staţiei de epurare Cluj, realizate de Asocierea S.C. Intini Angelo S.R.L, S.C. Giovanni Putignano & Figli S.R.L., S.C. UTI Grup S.A, au început în august 2011 iar recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc în luna august 2013. Urmare a finalizării lucrărilor de modernizare şi extindere a staţiei sunt asigurate pe deplin condiţiile necesare respectării integrale a exigenţelor impuse de Directiva Europeană (91/271/CEE) privind epurarea apelor uzate urbane.

Reamintim faptul că acest contract este parte integrantă a proiectului major de investiţii „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj – Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj”, cofinanţat de Uniunea Europeană, în valoare totală de 196,9 Milioane euro atras şi derulat de Compania de Apă „Someş” S.A. Contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene se cifrează la 74%, cea a Guvernului României la 11,3%, a autorităţilor locale din aria proiectului la 1,9%, restul de 12,8% fiind obţinut de Compania de Apă prin credit bancar.

NapocaNews