Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” i-a desemnat pe cei 34 de bursieri pentru anul școlar și universitar 2013-2014. Pentru aceste burse oferite prin concurs de fundație în acest an școlar și universitar și-au depus dosarul 133 de candidați din întreaga țară. Pentru a stabili o ierarhie echitabilă care să reflecte în mod obiectiv și transparent atât performanțele școlare, cât și profilul social și familial al fiecărui candidat, evaluarea dosarelor elevilor de liceu și a studenților s-a făcut pe baza unei grile de punctaj, grilă ce este publică pe site-ul fundației. În privința proiectelor de cercetare ale masteranzilor și doctoranzilor, acestea au fost analizate și notate de o comisie de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Potrivit administratorului Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, pr. Bogdan Ivanov în urma evaluărilor fundația a oferit 18 burse pentru elevi de liceu în cuantum de 200 lei pe lună, 12 burse pentru studenți de 300 lei pe lună, 3 burse pentru masteranzi de 300 lei pe lună și 1 bursă pentru doctoranzi de 400 lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenţi şi masteranzi, se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2013. Fundaţia va încheia cu fiecare bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, înfiinţată în anul 2008 de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu, reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu viziuni largi, care a ştiut să-şi convertească lipsurile tinereţii în şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale. Fundaţia are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei. Fondul alocat pentru bursele anului şcolar şi universitar 2013-2014 este de 77.700 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 179 de burse, unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 441.000 lei.

Andreea Pâgleşan, Sursa: Radio Renasterea