Şedinţa Cenaclului literar “ Vasile Sav”, patronat de Liga Scriitorilor Români, din cadrul “Centrului de Zi pentru Vârstnici” nr.2, din data miercuri 27 noiembrie, a fost deschisă de doamna Maria Bobină coordonatoarea Centrului, după care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului, care a anunţat ordinea de zi, nu înainte de a citi moto-ul sub care s-a desfăşurat şedinţa:”Preferăm să murim în picioare decât să trăim în genunchi .“( Franklin Roosvelt). După care a prezentat şi vorbit despre cele două mari antologii de poezie şi proză universală, “Meridiane lirice “şi “Eposs Meridiane “, apărute de curând la Editura “Armonii Culturale“, în care sunt incluşi şi câţiva scriitori clujeni, printre care Titina Nica Ţene, Voichiţa Pălăcean Vereş şi Al.Florin Ţene.

În continuare a conferenţiat profesorul Vasile Sfârlea care a vorbit despre evenimentul şi contextul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Printre multele evenimente aproape inedited, Vasile Sfârlea a pus accent şi pe principalele personalităţi care au contribuit la unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă. Printre aceştia a fost enumerat şi Amos Frâncu (1866-1933 ), avocat, fruntaş al luptelor naţionale pentru Marea Unire. Apărător în Procesul Memorandiştilor. Acesta a organizat la Cluj Senatul Naţional Român din Ardeal. A făcut parte din delegaţia ce a participat la Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, din partea Clujului.A fost fondatorul Băncii”Ecoul “.

După frumoasa şi interesanta conferinţă a urmat un recital de poezii adecavat, momentului susţinut de poeţii:Aurel Chira, Emil Tătar, Ioan Nemeş, Emilia Tudose, Aurel Sfârlea, Al.Florin Ţene. Maria Racolţea, şi Doina Mărghitaş care a citit un text intitulat ”Amintiri din Muntele Vlădesei “.

Şedinţa s-a încheiat cu dezbateri pe marginea celor citite.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri, 18 decembrie, orele 11, la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2.

Al.Florin Ţene