În atenția distinșilor membri OLAF, respectiv dlui MARCO PECORARO, în referire la dosarul nr. OF/2013/1119/01
În atenția Membrilor Parlamentului European și membrilor Comisiei pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European

Subsemnatele Teodora Condruz și Nineta Popovici, în calitate de cetățeni români și europeni conform dispozițiilor Articolului 20 din TfUE, având calitatea de reprezentante convenționale ale doamnei prof. dr. Angela Mihaela Bălan și ale d-lui Cezar Cătălin Marin,
încrezătoare în beneficiile garantate de Uniunea Europeană, cu tot ceea ce implică atribuțiile și exercitarea acestor beneficii de către instituțiile unionale;
având încredere deplină în semnificațiile Preambulului Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cităm:
”Beneficiul acestor drepturi implică responsabilități și îndatoriri față de terți, precum și față de comunitatea umană în general și față de generațiile viitoare”,
formulăm prezenta, completată cu argumente, prin care expectăm excluderea dlui Vadim Corneliu Tudor din Parlamentul European. Avem convingerea că această decizie este singura care ar pune capăt fraudării bugetului Uniunii și a bugetului național de către acest domn .

Temeiul juridic pe care ne întemeiem prezentul demers:

* Articolul 10 §2, §3 și §4 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cităm:
”Cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European (…) Orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean.
Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii.”
* Articolul 11 din TUE, cităm:
”Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.
Instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă”.
* Articolul 3§ 1 din TUE, cităm:
”Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale”.
* Articolul 20 din TfUE, cităm:
”Se instituie cetățenia Uniunii. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia”.

În conformitate cu dispozițiile articolului 19 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European și considerând această argumentație pe care o supunem atenție dumneavoastră, solicităm luarea unei decizii bine documentate asupra încetării mandatului de Membru al Parlamentului European al domnului Vadim Corneliu Tudor, date fiind abaterile grave comise de domnia sa în perioada 14 iulie 2009 – 09.09.2013.

Gravele abateri comise de către Vadim Corneliu Tudor,
Membru al Parlamentului European

Începând cu 28 iunie 2011 și până în prezent, noi, Teodora Condruz și Nineta Popovici, în calitate de reprezentanți convenționali ai lui Cezar Cătălin Marin, parte vătămată în dosarul no. 803/P/2011, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, am efectuat o serie de demersuri la nivel național și unional în legătură cu fraudarea bugetului Uniunii Europene și a celui național de către dl. Vadim Corneliu Tudor.

Vă prezentăm în continuare mecanismul infracțional perfectat de domnia sa.

În conformitate cu Articolul 34 §1 lit. b din Statutul Membrilor Parlamentului European, fiecare Membru al P.E. trebuie să depună la Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare din cadrul Parlamentului European câte o copie a fiecărui contract de muncă încheiat între domnia sa, ca angajator, și fiecare asistent local, în calitate de angajat. Aceasta este lista oficială a asistenților locali ai săi în perioada cuprinsă între iulie 2009 și decembrie 2011: Cezar Cătălin Marin, asistent local; Buduleci Mirabela Elena, asistent local; Molnar Ștefan Silviu, asistent local; Stănescu Cristian, asistent local și Zamfirescu Elena, asistent local. Lista este extrasă din documentele financiare ale Parlamentului European, așa cum au fost transmise autorităților judiciare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în referire la dosarul nr. 803/P/2011.

Fiecare contract de muncă depus în copie la Parlamentul European a fost încheiat în conformitate cu legislația română și trebuia depus în copie, în mod obligatoriu, și la instituțiile naționale, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă București, în vederea verificării de către acestea a modului în care se achită către bugetul de stat contribuțiile obligatorii rezultate din plata drepturilor salariale pentru fiecare caz în parte. Conform legii, contribuțiile financiare obligatorii trebuie concretizate în declarațiile fiscale întocmite pentru fiecare angajat, depuse mai apoi și arhivate la Agențiile de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din România.

Realitatea a demonstrat că în intervalul 14 iulie 2009 – decembrie 2011, în statele de plată întocmite pentru fiecare asistent local, dl. V.C. Tudor a raportat la Parlamentul European sume salariale diferite față de cele menționate în documentele financiare care se regăsesc la autoritățile naționale, depuse pentru aceeași asistenți locali ai domniei sale.

(A se vedea statele de plată depuse la PE sub semnatura d-lui eurodeputat Vadim Corneliu Tudor evidențiate în anexa 1 la prezentul material.)

Astfel, sumele din statele de plată depuse la Parlamentul European nu se mai regăsesc în declarațiile fiscale depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală.
(A se vedea în acest sens, prin comparație cu ștatele de plată din anexa 1, declarațiile fiscale din anexele 2-6, depuse pentru fiecare din asistenții locali menționați anterior în perioada 2009, 2010, 2011.)

Precizăm că declarațiile fiscale sunt obținute din dosarul penal nr. 803/P/2011 al P. Î.C.C.J., în care sunt în curs de derulare cercetările cu privire la fraudele comise de către dl. Vadim Corneliu Tudor din 14 iulie 2009 până în prezent.
Comparând cele două seturi de documente financiare, unionale și naționale, diferențele sunt evidente. De exemplu, pentru asistentul local Cezar Cătălin Marin, pentru perioada august 2009 – decembrie 2009, angajatorul, dl. Vadim Corneliu Tudor, nu a raportat Agenției de Administrare Fiscală niciun salariu. Aceeași situație rezultă din compararea celor două seturi de documente financiare pentru asistenții locali Zamfirescu Elena, Stănescu Cristian și Molnar Stefan Silviu, pentru perioada februarie-decembrie 2011. (Vezi Anexele no.6, 5,4 și 7)
În cadrul dosarului penal nr. 803/P/2011, am solicitat suplimentarea setului de documente financiare depuse de către dl. V.C. Tudor la Parlamentul European, Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare și după data de 05 iulie 2011, dată la care a fost înregistrată plângerea penală la Parchetul de pe lângă Î.C.C.J.. Cererea de suplimentare a documentelor financiare de la Parlamentul European a fost admisă de organul de urmărire penală în data de 8 iulie 2013. Cererea de suplimentare a documentelor financiare urma să fie comunicată pe canale diplomatice, respectiv prin Biroul de Relații Internaționale și Programe PHARE din cadrul Parchetului de pe lângă Î.C.C.J.. Dar, evident, cererea nu a ajuns niciodată la destinație.

În schimb, în 28 octombrie 2013, Direcția Națională Anticorupție a dispus reținerea, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea preventivă a procurorului Nicolae Angela Eugenia care a îndeplinit până în 28 octombrie 2013 funcția de șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe PHARE.
(A se vedea în acest sens comunicatul de presă nr. 945/VIII/3/28.10.2013, pe site-ul oficial DNA. Anexa nr. 8)
Se poate observa că în perioada 8 iulie 2013 – 28 octombrie 2013, procurorul Nicolae Angela Eugenia a refuzat să transmită Parlamentului European cererea de suplimentare de documente financiare emisă de organul de urmărire penală în dosarul penal nr. 803/P/2011. Astfel, până în 28 octombrie 2013, data reținerii și, apoi, a arestării preventive a procurorului, nu ni s-a adus la cunoștință cauza netransmiterii documentelor financiare de la Parlamentul European către P.Î.C.C.J.. Astfel, în 02 august 2013, am formulat o cerere de informații pe adresa de e-mail martin.schulz@europarl.eu prin care am solicitat să se comunice dacă în cadrul dosarului penal nr.803/P/2011, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis o solicitare de suplimentare de documente financiare depuse de dl. Vadim Corneliu Tudor în perioada ianuarie 2012 până la data solicitării. (Vezi Anexa nr. 9)
În cele din urmă, cererea de suplimentare de documente financiare a fost retransmisă de către organul de urmărire penală după data de 28.10.2013. Cel puțin, astfel am fost informați.

În ceea ce o privește pe asistentul local Zamfirescu Elena, menționăm că este pensionar medical al Serviciului Român de Informații, cel puțin din luna august 2009, și este soția lui Zamfirescu Dan Dumitru, Membru al Parlamentului European. (A se vedea în acest sens răspunsul de la SRI înregistrat sub nr. 59326/12.03.2013, anexa nr. 10)
În materialele transmise în luna august 2013 pe adresele electronice ale distinșilor membri ai Parlamentului European, am expus deja modalitatea infracțională prin care doamna prof. dr. Angela Mihaela Bălan a fost împiedicată să își exercite mandatul de membru al Parlamentului European, la care era îndreptățită. În opinia noastră, domnul Zamfirescu Dan Dumitru a fost ”ajutat” să devină membru al Parlamentului European, în detrimentul doamnei Angela Mihaela Bălan, ca semn de recunoștință a domnului V.C. Tudor pentru ajutorul pe care doamna Zamfirescu Elena i l-a acordat în perioada iulie 2009- decembrie 2011 în fraudarea bugetului național și unional, așa cum arătam mai sus. A fost nici mai mult, nici mai puțin decât răsplătirea asistentul local Zamfirescu Elena pentru sprijinul nemijlocit pe care aceasta i l-a oferit. Prin urmare, mandatul cuvenit prin lege d-nei prof. dr. Angela Mihaela Bălan a fost atribuit fraudulos de către domnul eurodeputat Vadim Corneliu Tudor, d-lui Zamfirescu Dan Dumitru, soțul dnei Zamfirescu Elena, doi pensionari ai SRI. (Vezi Anexa nr.11)

Aspectele infracționale privind mandatul d-nei prof. dr. Angela Mihaela Bălan fac obiectul dosarului penal nr. 640/P/2013, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în care dl. Vadim Corneliu Tudor are calitatea de învinuit, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu. ( Vezi Anexa nr.12, comunicatul de presă al Parchetului General).
Cu privire la ”furtul” mandatului de eurodeputat al dnei prof. dr. Angela Mihaela Bălan, am formulat o petitie adresată Parlamentului European înregistrată sub nr. 1565/2013, răspunsul fiind comunicat deja de către Parlamentul European doamnei prof. dr. Angela Mihaela Bălan. (Răspunsul este atașat prezentului demers și este înregistrat sub nr. 315417/24.09.2013, în anexa no. 11)

Consecința juridică a mecanismului infracțional comis de către V.C. Tudor a fost fraudarea bugetului de stat prin neplata impozitelor pe salarii și a contribuțiilor obligatorii ce trebuia plătite de către angajator pentru fiecare angajat, în condițiile în care banii pentru plata salariilor asistenților locali sunt virați direct de la bugetul Uniunii Europene.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Având dreptul la un asistent acreditat în mandatul pentru legislatura 2009-2014, în conformitate cu Statutul Membrilor Parlamentului European, dl Vadim Corneliu Tudor a apelat la asistentul acreditat Molnar Ștefan Silviu. Acesta avea deja încheiat un contract de muncă cu Parlamentul European în calitate de asistent acreditat. El a mai încheiat un contract de muncă individual și cu angajatorul V.C. Tudor, asumându-și și calitatea de angajat, asistent local, în conformitate cu Articolul 34 §1 litera b din Normele de Aplicare a Statutului Membrilor Parlamentului European.

Consecința juridică: aceeași persoană, Molnar Ștefan Silviu a fost și este plătit și acum, până la finalizarea anchetei declanșată de Direcția Generală Financiară a Parlamentului European, și de către Oficiul de Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene, în dosarul nr. OF/2013/1119/01, în dubla sa calitate: de asistent acreditat și de asistent local pentru același domn V.C. Tudor, Membru al Parlamentului European. Banii, evident, vin din aceași sursă: bugetul Uniunii Europene.
În suita abaterilor comise de către domnul europarlamentar V.C. Tudor, putem include fără grijă manifestările obscene, contrare bunelor moravuri și ofensatoare la adresa oricărui cetățean civilizat, limbajul pornografic, insultător, discriminarea la adresa femeilor, în special, și a cetățenilor europeni, în general, cel puțin începând cu iulie 2009. (A se vedea Anexa no.11 care cuprinde deciziile de sancționare aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului, care în plan național au devenit definitive și irevocabile, nefiind contestate în instanță.) Maniera lingvistică greu de tolerat i-a vizat și pe domnul Cezar Cătălin Marin și pe doamna Angela Mihaela Bălan, dl. V.C. Tudor sperând, probabil, că îi va intimida, determinându-i astfel să renunțe la drepturile și la cauzele lor.

În data de 9 septembrie 2013, la Strasbourg, în calitate de eurodeputat, dl. Vadim Corneliu Tudor a apreciat că justiția română ar fi ”oaia neagră” a Europei. Prin Hotărârea nr. 1034/19.11.2013, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că declarația publică a domnului Vadim Corneliu Tudor, membru al Parlamentului European, este de natură să aducă atingere independenței sistemului judiciar în ansamblul său și a independenței magistraților în înfăptuirea și realizarea actului de justiție. (Vezi Anexa nr.14, Comunicatul de Presă al Consiliului Superior al Magistraturii.)
Precizăm că în conformitate cu dispozițiile articolului 133 § 7 din Constituția României, Hotărârea nr. 1034/19.11.2013 este definitivă și irevocabilă.

Concluzii:

În conformitate cu prevederile legale naționale și cu cele unionale, confruntând imaginea și comportamentul așteptate de la un Membru al Parlamentului European cu comportamentul și faptele dlui. V.C. Tudor, Membru actual al Parlamentului European, singura concluzie care se impune cu necesitate și vigoare: acest domn, Vadim Corneliu Tudor, nu are ce căuta în rândurile Parlamentului European ca membru! Trebuie exclus din această instituție de prim rang a Uniunii Europene! Este singura modalitate de oprire a fraudării elaborate între iulie 2009 și noiembrie 2013, făcând astfel posibilă recuperarea banilor furați de către acest impostor parlamentar până în acest moment,astfel orice posibilă fraudă până în iulie 2014.

Considerăm că dl. Zamfirescu Dan Dumitru, în prezent membru al Parlamentul European, nu are ce căuta în această instituție. El a intrat în posesia mandatului de europarlamentar într-un mod fraudulos, mandatul neaparținându-i de drept. Pentru acest motiv, el trebuie exclus din Parlamentul European conform prevederilor Articolului 19 din Regulamentul de Procedură al Parlamentului European.
Menționăm că, în pofida existenței dosarului penal nr. 803/P/2011, investigat în prezent de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, nu s-au recuperat nici un fel de bani la bugetul României sau al celui unional, întrucât dl. Vadim Corneliu Tudor se află ”sub umbrela” Parlamentului European cu tot ceea ce presupune aceasta. (Doar în perioada iulie 2009 – decembrie 2011 putem vorbi despre 500.000 euro!)
Considerăm că se impune cercetarea cu celeritate a situației juridice privind activitatea asistentului acreditat Molnar Ștefan Silviu, în ”dubla calitate” pe care o deține încă în acest moment.
Se impune cu celeritate verificarea modalității juridice prin care asistentul local Zamfirescu Elena, pensionar medical S.R.I. anterior datei de 14 iulie 2009, a încheiat un contract de muncă direct cu europarlamentarul V.C. Tudor, fiind plătită din bani europeni. Legislația din România nu permite unui pensionar medical să încheie pe durata pensionării un contract individual de muncă cu durată nedeterminată, cumulând astfel pensia medicală cu salariul, cum este cazul doamnei Zamfirescu Elena. Dar, evident, în cazul doamnei respective ”a fost cazul”!

Considerăm necesară cu celeritate verificarea situației financiare a europarlamentarul Zamfirescu Dan Dumitru, pentru perioada 4 februarie 2013 până în prezent, având în vedere că soția acestuia, asistentul local Zamfirescu Elena, este cea care a contribuit direct la maniera infracțională a europarlamentarului amintit. (Deși a declarat la P.E. că și-a primit toate drepturile salariale, la autoritățile fiscale românești au fost depuse declarații fiscale incomplete. Vezi Anexa nr. 6).

Considerăm că pentru aceste motive se impune excluderea de urgență și a d-lui Zamfirescu Dan Dumitru din Parlamentul European în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul de Procedură al Parlamentului European, dată fiind maniera infracțională prin care i-a fost atribuit acest mandat de către eurodeputatul V.C. Tudor.

Ca o ultimă concluzie, considerăm ca având extremă urgență configurarea unei strategii de identificare a conturilor bancare ale domnului Vadim Corneliu Tudor (conturi nedeclarate în declarațiile de avere către Parlamentul European și către Agenția Națională pentru Integritate); conturilor domnilor Zamfirescu Elena, Zamfirescu Dan Dumitru, Molnar Ștefan Silviu, atât în România, în statele membre, dar și în statele terțe cu care Uniunea are încheiate tratate de colaborare pe teme fiscale în scopul evident de combatere a fraudei și de recuperare a banilor pe care cei amintiți i-au fraudat începând cu 14 iulie 2009, continuând până astăzi.

În acest sens, sunt exemplificative dispozițiile Articolului 325 din Tratatul de Funcționare a Uniunii European și ale Articolului 86 §1 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene.

Cu deosebită considerație,

TEODORA CONDRUZ și NINETA POPOVICI

1 decembrie 2013