Universităţile membre ale Consorţiului Universitaria solicită evaluarea instituţională clară în scopul diferenţierii pe criterii valorice a instituţiilor de învăţământ superior din România. În cadrul reuniunii de la Iaşi a Consorţiului Universitaria, care a avut loc în zilele de 29 şi 30 noiembrie, reprezentanţii Universităţii din Bucureşti, Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, ai Universităţii de Vest din Timişoara, ai Academiei de Studii Economice Bucureşti şi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au decis să îşi unească eforturile pentru a realiza o clasificare efectivă a instituţiilor de învăţământ superior.

„Rostul consorţiului este de a susţine elita învăţământului superior românesc”, a precizat Acad. prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul UBB.

„Instituţiile de învăţământ superior din România sunt judecate, în mod nedrept, pe baza unor criterii egalitariste” a precizat prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, în deschiderea lucrărilor Consorţiului Universitaria.

În Statele Unite ale Americii, dintre cele 4000 de instituţii de învăţământ superior, doar 225 au dreptul de a organiza studii doctorale, în timp ce în Marea Britanie universităţile care pot oferi studii de doctorat reprezintă puţin peste 20% din numărul total al instituţiilor de învăţământ superior. „Prin comparaţie, în România toate cele 49 de universităţi publice au dreptul nediscriminatoriu de a organiza studii doctorale”, a subliniat prof. univ. dr. Vasile Işan, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Totodată, universităţile au tras un semnal de alarmă privind subfinanţarea cronică a educaţiei, în comparaţie cu resursele care trebuie angajate. Prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul ASE, a susţinut nevoia „reanalizării finanţării pe student, ţinându-se seama de costurile efective ale unui an de studiu.”

Reuniţi pentru a discuta şi despre noile oportunităţi de finanţare prin programele europene din perioada 2014-2020, reprezentanţii celor cinci universităţi au decis să transforme România într-o destinaţie extrem de atrăgătoare pentru studenţii din străinătate, Centrul de Comunicare și PR propunând oferte de studiu multiple. Astfel, prin noile tipuri de burse Erasmus, studenţii vor putea veni să studieze în ţara noastră în două sau mai multe universităţi sau vor putea beneficia de “pachete” de burse de studii şi stagii de practică din partea mai multor universităţi.

Mai mult, universităţile au hotărât să pună în practică şi o idee mai veche a Consorţiului, respectiv realizarea unor mobilităţi de tip Erasmus intern între universităţile membre din Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi. Astfel, un student de la Iaşi ar putea studia un semestru la o universitate parteneră din România, urmând ca notele obţinute să-i fie recunoscute în totalitate. Mobilităţile de studiu româneşti au fost subiect de discuţie atât pentru prorectorii responsabili cu activitatea didactică, cât şi pentru reprezentanţii studenţilor, care au pus la punct detaliile tehnice ale acestor schimburi academice.

În ceea ce priveşte cercetarea, cele cinci universităţi de top româneşti au discutat posibilităţile de colaborare în cadrul noului program european Orizont 2020, ce va oferi finanţări de 70 de miliarde de euro.