Excelenţa Sa, dl. Omer Ahmed Karim Berzinji, Ambasadorul Republicii Irak la Bucureşti, vizitează în aceste zile oraşul nostru cu obiectivul de a analiza perspectivele de cooperare dintre municipiul Cluj-Napoca şi regiunile Irak-ului. Temele de discuţie abordate în cadrul întâlnirii de astăzi de la Primărie s-au axat pe mediul academic, instituţional şi de afaceri, explorând de asemenea posibilitatea înfrăţirii municipiului Cluj-Napoca cu oraşul Kirkuk.

Este prima vizită a Excelenţei Sale în municipiul nostru, iar cu această ocazie vor avea loc şi o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai mediului economic, ai clusterului din domeniul producţiei de mobilă şi ai clusterului pe agricultură, în vederea unei viitoare colaborări cu reprezentanţi ai mediului de afaceri irakian. Întâlnirile programate la sediul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca vizează potenţiale cooperări în mediul academic cu universităţi din Republica Irak.

NapocaNews