În scrierile păstrate din antichitate, inclusiv pe plăcile de aur găsite la Sinaia, în anul 1875, aflate la Moscova şi la Vatican, se precizează că teritoriul din spaţiul carpato-danubiano-pontic este Grădina Maicii Domnului, Adevărata Ţară Sfântă. În Dacia Edenică a dăruit Bunul Dumnezeu strămoşilor noştri geto-daci, Poporului Primordial, toate bogăţiile naturale şi în cantităţi uriaşe. Cu mii de ani înainte de Naşterea Fiului Domnului, înDaciase exploata sarea şi aurul.

Se ştie că, România este una dintre ţările lumii bogată în numeroase resurse naturale, dar cu o populaţie săracă. Mulţi manipulatori de opinie denumesc această situaţie paradoxală ca fiind un blestem al resurselor naturale. Majoritatea populaţiei României, care a fost sărăcită şi batjocorită de asasinii economici şi asasinii politici străini şi autohtoni, ştie că “munţii noştrii aur poartă, noi cerşim din poartă-n poartă.” De ce s-a ajuns la această situaţie ? De-a lungul istoriei au fost mai multe motive şi modalităţi de jefuire de către străini a bogăţiilor naturale ale Poporului Român.

În ultimii 24 de ani, după lovitura de stat din decembrie 1989, forţele oculte străine, care de atunci deţin puterea politică în România, au pus în aplicare un program diabolic de jefuire a bogăţiilor naturale ale Poporului Român, cu complicitatea şi sprijinul Guvernelor post-decembriste şi a Parlamentului, care a modificat şi completat multe legi la cererea asasinilor economici şi asasinilor politici străini, cu scopul de a fi exploatate resursele naturale din România, în avantajul exclusiv al firmelor străine.

Sub îndrumarea şi controlul Fondului Monetar Internaţional (F.M.I.), Băncii Mondiale şi Comisiei Europene, Guvernele post-decembriste au închis 556 mine şi au concesionat bogăţiile naturale ale Poporului Român la numeroase firme străine şi la cele mai mici redevenţe din lume. Fără niciun temei legal, contractele de concesionare şi licenţele de exploatare a bogăţiilor naturale au clauze secrete pentru Poporul Român, care este proprietarul acestor resurse. Pe fond, în baza acestor contracte şi licenţe toate cantităţile extrase din bogăţiile naturale ale Poporului Român aparţin şi sunt valorificate de către firmele străine, iar la Bugetul de Stat s-au încasat sume derizorii, ca urmare a aplicării celor mai mici redevenţe din lume. În fiecare an, firmele străine exploatează bogăţiile naturale ale Poporului Român şi le valorifică pe multe zeci de miliarde de euro, iar în Bugetul Statului Român se încasează doar câteva sute de milioane de euro. Niciodată, în perioada 1990-2013, niciun Guvern nu a informat Poporul Român şi nici Parlamentul nu a cerut să fie informat cu privire la cantităţile din bogăţiile naturale exploatate anual de către firmele străine, valoarea acestora şi sumele derizorii încasate la Bugetul de Stat, cu titlu de redevenţă.

Legea nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României şi a ministerelor, la art.11, lit.a-r, nu permite Guvernului să concesioneze sau să vândă bogăţiile naturale din România. Fără a fi stipulate atribuţii legale în acest sens, Guvernele post-decembriste au concesionat, de regulă, unor firme străine (unele abia înfiinţate, având 1-5 angajaţi şi sediu într-un apartament sau la o căsuţă poştală dintr-o insulă) explorarea şi exploatarea uriaşelor bogăţii naturale ale Poporului Român.

Conform Constituţiei României:

I) Articolul 135 – Economia “

(1) Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;

b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;

c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;

e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;

f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.”

II. Articolul 136 – Proprietatea

(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice.”

În spiritul acestor prevederi constituţionale, având în vedere experienţa pozitivă din multe ţări bogate în resurse naturale şi pentru a tranşa în Interes Naţional problema valorificării bogăţiilor lăsate de Bunul Dumnezeu Poporului Român în Grădina Maicii Domnului, Partidul România Mare propune şi insistă pentru rezolvarea rapidă a acestei situaţii fie prin revizuirea Constituţiei României fie printr-un referendum naţional.

Partidul România Mare susţine ca în textul Constituţiei, la art.135, lit.d sau la referendumul naţional să fie înscris pe buletinul de vot următorul text: “În contractele de concesionare a bogăţiilor naturale se precizează că 80% din producţia fizică obţinută aparţine Poporului şi Statului Român.” Este evident că, Poporul Român va participa masiv la un referendum naţional pe tema valorificării bogăţiilor naturale şi va decide, în sfârşit, să devină bogat şi fericit.

Aflat în ultimul an al mandatului de Preşedinte al României şi dorind, la fel ca Eroul Naţional Avram Iancu, să vadă Naţiunea Română fericită, domnul Traian Băsescu are şansa să facă o mare bucurie românilor, acum în timpul sărbătorilor de iarnă, anunţând că va decide organizarea unui referendum naţional, la sfârşitul lunii ianuarie 2014, pe tema valorificării a 80% din bogăţiile naturale în Interes Naţional şi pentru prosperitatea Poporului Român.

Respectând voinţa Poporului Român, Guvernul României va fi obligat să renegocieze toate contractele de concesionare şi licenţele de exploatare a bogăţiilor naturale ale Poporului Român, va avea un control asupra producţiei obţinute de firmele străine, iar în Bugetul de Stat se vor suplimenta veniturile anuale cu multe zeci de miliarde de euro.

Materializarea acestei propuneri a Partidului România Mare va avea ca efecte sigure, cel puţin următoarele: va fi reindustrializată România; vor fi dezvoltate agricultura şi turismul; se va asigura independenţa energetică a ţării noastre şi mari disponibilităţi pentru export; vor fi rezolvate toate problemele legate de infrastructură; se vor crea milioane de locuri de muncă; se va opri de-românizarea României şi se vor întoarce acasă milioanele de români alungaţi din cauza sărăciei; se va asigura creşterea demografică a populaţiei şi întinerirea Poporului Român; va fi stopat programul diabolic de răstignire a satului românesc şi de lichidare a tradiţiilor strămoşeşti; vor putea fi asigurate sumele prevăzute de lege pentru Învăţământ, Sănătate şi Armată; vor creşte substanţial salariile şi pensiile, ajungând la nivelul celor mai mari din Uniunea Europeană; va putea fi plătită uşor uriaşa datorie externă ce se apropie de 150 miliarde euro; Bugetul de Stat va fi numai excedentar şi vor putea fi acordate ajutoare substanţiale pentru Republica Moldova.

Prin voinţa Poporului Român şi prin valorificarea în Interes Naţional a bogăţiilor naturale din România se va ajunge ca Naţiunea Română să fie fericită.

Uniţi, salvăm România şi asigurăm un viitor fericit şi prosper multimilenarului Popor Român în Vatra Strămoşească.

 

Dr. Gheorghe Funar,

Preşedintele Partidului România Mare