Şedinţa Cenacluluii literar “Artur Silvestri “, patronat de Liga Scriitorilor Români, din data de joi, 19 decembrie, care s-a ţinut la Cercul Militar a fost condusă de profesoara Antonia Bodea, preşedinta cenaclului, care a anunţat ordinea de zi. După care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele naţional al Ligii Scriitorilor.Acesta a făcut un mic raport privind activitatea Ligii de la ultima şedinţă şi până acum, după care a prezentat revista “ Carpatica“, editată de Filiala Argeş a Ligi Scriitorilor.

Vorbind metaforic, Moş Crăciun coborând pe sania Poeziei cu sacul încărcat cu cărţi, a făcut ca prof.Antonia Bodea să vorbească despre cartea domnului Ovidiu Jucan “Călătorie prin lumea mare “. Despre aceast interesant şi instructiv volum au mai vorbit prof. Ioan Hentea, Maria Lola Ţămbrescu, Iulian Patca, Vasile B. Gădălin, Ion Constantinescu, Gavril Moisa şi autorul.

În continuare au fost lansate antologia “Din stampe, Clujul… “, alcătuită de Iulian Patca şi Al.Florin Ţene, şi primul număr al almanahului “Mireasma zăpezilor noastre “, scos în condiţi grafice deosebite la Editura Napoca Nova. Despre cele două lucrări au vorbit editoarea Voichiţa Pălăcean Vereş, Iulian Patca şi Al.Florin Ţene, care a subliniat că antologia cuprinde articole, eseuri, portrete, amintiri ale unor personalităţi despre alte mari personalităţi clujene şi locuri încărcate de istorie din Capitala Ardealului. Au citit poezii apărute în almanah, Antonia Bodea, Al.Florin Ţene, Iulian Patca, şi Vasile B. Gădălin. După care profesoara dr. Ştefania Kory Calomfirescu şi-a prezentat cartea “Spre piscul ştiinţei şi culturii româneşti “, volum ce cuprinde vieţile unor personalităţi feminine din toate domeniile. Au dezbătut problema rolului femeii în societate prin prizma autoarei: Voichiţa Pălăcean Vereş, Antonia Bodea, Iulian Patca, Vasile B.Gădălin.

O surpriză ne-a făcut grupul de băimăreni, condus de dr.Mihai Ganea şi profesoara Virginia Paraschiv, care au proiectat un videoclip realizat pe versurile cunoscutei poete clujene Titina Nica Ţene, despre care a vorbit Virginia Paraschiv. Moment viu aplaudat de numerosul public.În continuare au citit din creaţiile lor, maramureşencele: Pop Tabita şi Lucia Dragoş.

În încheiera un cor constituit adhoc, format din toţi cei prezenţi, dirijat de Maria Ţămbrescu, a cântat o suită de colinde, moment de vrajă când Moş Crăciun a plecat mai departe pe sania albastră a Poeziei.

Viitoarea şedinţă va avea loc joi, 30 ianuarie, 2014.

Al.Florin Ţene