Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează, pentru anul 2014, sesiunea de selecţie a proiectelor privind acordarea de finanţări nerambursabile cluburilor sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect.

Bugetul pentru finanţarea activităţilor/acţiunilor sportive din cadrul programelor Promovarea sportului de performanţă, Sportul pentru toţi-evenimente sportive şi a unor evenimente sportive de interes local, naţional sau internaţional, în anul 2014, se va aproba printr-o Hotărâre a Consiliului local.

Acţiunile/activităţile sportive trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Regulamentul de finanţare a structurilor sportive aprobate de finanţator prin Hotărârea Consiliului local.

Termen limită de depunere a documentaţiei: 31 ianuarie 2014, ora 14,30.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect trebuie să fie completă şi întocmită conform Condiţiilor şi criteriilor de finanţare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia comunicare, relaţii publice şi turism – Biroul învăţământ, cultură, culte, sport, societate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3, cam. 53, tel. 0264.596.030, interior 4610, site-ul www.primariaclujnapoca.ro. (Administraţie – Regulamente locale – Regulament de finanţare nerambursabilă a structurilor sportive).

Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se vor face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.

Finanţarea programelor aprobate se va efectua numai după atribuirea contractelor de finanţare, pentru anul 2014.

NapocaNews