Primăria Cluj-Napoca a desemnat câştigătorul licitaţiei pentru execuţia proiectului ”Sala multifuncţională de sport, aleea Stadionului f.n., Cluj-Napoca”. Contractul se referă la continuarea lucrărilor necesare finalizării acestui proiect important de investiţii, realizat din fonduri de la bugetul local, care a fost demarat în anul 2010 însă a fost stopat în faza de execuţie a cca 65% din lucrări, printr-o sentinţă a instanţelor.

Finanţarea investiţiei se realizează integral cu fonduri publice locale, o parte fiind asigurată din creditul de investiţii contractat de instituţie de la CEC Bank.

Procedura organizată pentru stabilirea executantului diferenţei de lucrări până la finalizare a fost licitaţie deschisă prin mijloace electronice, ofertele s-au depus în SEAP, conform HG 1660/2006, HG 925/2006 si OUG 34/2006.

În termen s-au înscris 2 ofertanţi, asocierea Strabag SRL cu Strabag AG – cu o valoare de 43.224.020 lei fără TVA inclusiv cheltuieli ”diverse şi neprevăzute”, respectiv asocierea CON-A cu Nisal şi InterSport – cu oferta de 34.914.326,57 lei fără TVA, la care se adaugă cheltuieli ”diverse şi neprevăzute ”în suma de 1.640.973,34 lei fără TVA, rezultând valoarea totală de 36.555.299,91 lei fără TVA.
Valoarea estimată în caietul de sarcini a procedurii a fost: 35.138.188,45 lei fără TVA.
Asocierea Strabag SRL cu Strabag AG a fost declarată inacceptabilă, aşa cum se reiese şi din raportul expertului cooptat, fiind mai mare cu peste 23% decât valoarea estimată a procedurii, aceasta s-a impus a fi respinsă ca inacceptabilă – din punct de vedere al propunerii financiare – în baza prev. art. 36 alin. 1 lit. e^1 corob. Cu prev. art. 81 din HG 925/2006.
Termenul de realizare al proiectului este de 8 luni.

Conform criteriului de atribuire ”preţul cel mai scăzut”, ofertantul desemnat câştigător a fost asocierea CON-A cu Nisal şi InterSport.

Date despre proiect

Regimul de înălţime va fi de 1S+P+3E. Sala va avea peste 7000 de locuri cu anexele sportive si tehnice aferente, cu dotări complementare de alimentaţie publică, spaţii comerciale închiriabile, un parking pentru minimum 446 de maşini.

Sala va fi construită la standarde internaţionale, cu respectarea normelor în domeniu care să permită omologarea sălii la standarde naţionale şi internaţionale şi care să asigure organizarea unei mari varietăţi de competiţii sportive şi activităţi.

NapocaNews