Au trecut 77 de ani de la unul din acele gesturi capabile să înalţe condiţia umană de la orizontala lumii la verticala veşniciei: jertfa lui Ion Moţa şi Vasile Marin ca formă supremă de mărturisire a credinţei lor în Hristos. Pământul spaniol al Majadahondei unde au căzut cei doi legionari români, devenit sfinţit prin sângele lor, este străjuit de mai bine de patru decenii de maiestatea unui monument de beton. Acesta aşează în chip simbolic iniţialele celor doi eroi, un dublu „M“ stilizat, sub semnul crucii, pentru apărarea căreia ei nu au pregetat să-şi dăruiască propria viaţă. A fost înălţat în anul 1970 din iniţiativa Comandantului Horia Sima, la care au răspuns prin contribuţia şi jertfa lor numeroşi români din exil, legionari şi nelegionari. Monumentul a fost şi rămâne un simbol nepieritor al trăirii depline a unui ideal, al concordanţei desăvârşite între cuvânt, gând şi faptă. Căci numai gesturile unor asemenea oameni, care-şi asumă o credinţă într-un mod integral, până la sacrificiul suprem, sunt de natură să rodească pilduitor în sufletele generaţiilor viitoare şi să le modeleze conştiinţa propriei identităţi.

Citeşte mai departe pe FrontPress.ro