Guvernul pune mana pe o mare parte din veniturile autoritatilor locale si le duce la bugetul de stat

Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se constituie venituri la bugetul de stat în proporție de 75%, diferenta de 25% se constituie venituri la bugetul local.

Aceasta era reglementarea Legii nr. 146/1997 până la data 2 iulie cand a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenţă   Nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013.

 

O cotă de 30% din sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetul de stat, se cuprinde distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi va fi folosită exclusiv pentru finanţarea instanţelor judecătoreşti şi a sistemului de ajutor public judiciar. O cotă de 70% din sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale.

 

Recapitulând:

25% din impozitele pe onorariile avocatilor, notarilor publici si executorilor judecatoresti sunt venituri la bugetul local,

70% din taxele de timbru sunt venituri la bugetul local.

 

Prin Ordonanta de Urgență nr. 80/2013, lucrurile se modifica astfel:

Impozitul pe veniturile realizate din activităţi desfăşurate de avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti se constituie venit la bugetul de stat şi se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, din sumele încasate în contul bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru taxele judiciare de timbru cota care se virează la bugetul de stat este de 45%.

CONCLUZIE:

Bugetele locale raman fara banii incasati din impozitarea veniturilor avocatilor, notarilor publici si executorilor judecatoresti iar din taxele judiciare de timbru cota care revine autoritatilor locale incepand cu 1 ianuarie 2013 va fi de 55% fata de 70% în prezent.

TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj