Aşa cum a intrat în tradiţia conducerii Ligi Scriitorilor Români, de câţiva ani, şi anul acesta, 2014, în după amiaza zilei de vineri, 3 ianuarie, preşedintele naţional, scriitorul Al.Florin Ţene, a ţinut o teleconferinţă cu preşedinţii filialelor şi cu alţi membrii din ţară şi străinătate. În cadrul acesteia, preşedintele a prezentat bilanţul de activitate pe anul 2013 şi a discutat schiţa de program pentru anul în care am intrat.

Din bilanţ, şi după prezentarea Programului Ligii Scriitorilor pe anul 2014, întocmit de secretarul general Gavril Moisa, şi din discuţiile purtate, s-a desprins faptul că Liga Scriitorilor Români, prin filialele sale, a editat 17 reviste literare, din care 10 pe suport de hârtie, un anuar editat de Filiala Banat-Timişoara, trei antologii editate de filialele Cluj, Vrancea şi Dolj, iar Filiala Maramureş a început să emită prin televiziunea pe internet “Porţile Maramureşului “, prin efortul dr.Mihai Ganea şi prof. Virginia Paraschiv, membri în conducerea Filialei Maramureş a Ligi Scriitorilor. Au fost evidenţiate Filialele Argeş, condusă de Vasile Ghilencea, Bucureşti, condusă de Elisabeta Iosif, Cluj, condusă de Iulian Patca, Iaşi, condusă de C.T.Dârţu, Dobrogea, condusă de Birău Alexandru, Banat-Timişoara, condusă de Doina Drăgan, Filiala Dolj, condusă de Mihai Marcu, Filiala Spania, condusă de Al.Petrescu, Filiala Vâlcea, condusă deregretatul Petre Petria, Filiala SUA, condusă de Florentin Smarandache, Filiala Anglia, condusă de Mariana Zavati Garner, Filiala Serbia, condusă de Vasile Barbu, Filiala Ungaria, condusă de Ana Radici Repisky, Filiala Canada, condusă de Virginia Mateiaş, Filiala Franţa, condusă de Cornelia Cănureci, Filiala Hunedoara, condusă de Ion Velica, Filiala Târgovişte, condusă de Ion Iancu Vale, Filiala Gorj, condusă de N.Tomoniu, Filiala Năsăud, recent constituită, condusă de Ioan Mititean. Filiala Banat-Timişoara, condusă cu dăruire de prof.Doina Drăgan, a organizat câteva simpozioane în colaborare cu Filiala din Serbia, la care au participat numeroşi oameni de cultură din ambele ţări.

Este în perspectivă înfiinţarea filialei Ligi Scriitorilor la Târgu Mureş.

Au fost evidenţiate colectivele de redacţie ale revistelor:”Agora literară “, “Cetatea lui Bucur “, “Heliopolis “, “Carpatica “, “Moldova Literară “şi “ Dobrogea culturală“, “Constelaţi diamantine“, condusă de Doina Drăguţ, şi cele trei reviste coordonate de Nicole Negulescu, pentru interesantele şi frumoasele numere editate.În anul care a trecut au fost publicată antologia semnată de către Iulian Patca şi Al.Florin Ţene ”Din stampe, Clujul… “, iar editoarea şi purtătoarea de cuvâţnt a Ligii Scriitorilor, Voichiţa Pălăcean Vereş a scos de sub lumina tiparului primul număr al almanahului “Mireasma zăpezilor noastre “.

S-a evidenţiat activitatea cenaclurilor “Cetatea lui Bucur “, din cadrul Filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor“, “Vasile Sav “, condus de Al.Florin Ţene şi “ Artur Silvestri”, coordonat de Antonia Bodea, din cadrul Filialei Cluj.

S-a subliniat faptul că unii membrii ai Ligi Scriitorilor au fost premiaţi la diferitele concursuri organizate cu prilejul Zilei Naţionale a Limbii Române. Fapt ce denotă că lucrările acestora sunt apreciate, şi publicate în antologii editate de organizatori, printre care şi Guvernul României.

În continuare s-a evidenţiat faptul că la Geaogiu, Filiala Hunedoara a organizat a III-a ediţie a Festivalului Naţional de Poezie ”Ioan Budai Deleanu “ avându-l ca promoter cultural pe poetul Claudiu Simonati. Festival ce s-a bucurat de un real succes.

Din discuţiile avute cu participanţii la teleconferinţă, s-a desprins dorinţa să se continue editarea de antologii, publicarea revistelor, înfiinţarea unei edituri a Ligii, şi la propunerea preşedintelui Mihai Marcu, de la Craiova să organizăm un târg de carte în cadrul Universităţii Craiovene. Tot la propunerea domnului Mihai Marcu, din anul 2014 fiecare Filială a Ligi Scriitorilor va acorda premiile anuale pentru cărţile apărute şi semnate de membri filialelor. Pentru Târgul de Carte de la Craiova preşedinţii de filiale sunt rugaţi să trimită cărţi ale membrilor la Filiala Dolj.S-a mai propus ca, pe lângă cele 16 cenacluri ale Ligii Scriitorilor, să se înfiinţeze alte cenacluri, astfel ca toate filialele să aibă câte un cenaclu literar, care să devină adevărate şcoli de limbă şi literatură română.Se va continua şi anul acesta cu organizarea Festivalului Naţional de Poezie”Ioan Budai Deleanu “ şi organizarea unei tabere de creaţie pe Valea Oltului. Aşa cum a intrat în tradiţie şi în 2014 Liga Scriitorilor Români va acorda premiile anuale pentru cărţile semnate de autori, indiferent din ce organizaţie fac parte respectivii scriitori. În felul acesta Liga Scriitorilor doreşte, aşa cum sublinia Al.Florin Ţene, să impună adevărata democraţie în mişcarea literară. Fiindcă lucrările apărute sunt ale literaturii şi culturii române şi nu ale unei organizaţii, sau, mai pe direct spus, a unor găşti.Filiala Bucureşti, condusă de Elisabeta Iosif, şi revista Cetatea lui Bucur, a luat iniţiativa editării unei antologii care să cuprindă scriitori romaâni de pe toate meridianele.
S-a hotărât ca Filialele Ligii Scriitorilor din ţară şi străinătate să sprijine iniţiativa ca municipiul Cluj-Napoca să dobândească titlul de Capitală Culturală Europeană.

În final, preşedintele Al.Florin Ţene a concluzionat: Liga Scriitorilor Români trebuie să devină o adevărată şcoală de literatură şi de promovare a culturii şi Limbii Române pe toate meridianele lumii.

În încheiere a urat tuturor membrilor Ligi Scriitorilor tradiţionalul La Mulţi Ani! Alături de o activitate rodnică.

Sorina Gălăţean