Consiliul de Conducere al Ligi Scriitorilor Români întrunit în data de 15 ianuarie 2014 a avut următoarea Ordine de Zi:

-Discutarea şi aprobarea Programului de activitate pe anul 2014, întocmit de Gavril Moisa.
-Cooptarea în Consiliu de Conducere a 3 membrii în locul celor care s-au retras şi decedat.
-Alegerea unei comisii de atestare a cererilor de înscriere în Liga Scriitorilor Români-
-Propunerile privind reconfirmarea organelor de conducere a Ligi Scriitorilor( Consiliu de Conducere, Colegiu Director şi Comisia de cenzori).
-Aprobarea propunerilor pentru preliile LSR pentru anul 2013.
-Probleme organizatorice.

-Confirmarea conducerii Filialei Cluj a LSR.
-Programul cadru al Cenaclului “Artur Silvestri “ şi al cenaclului “Vasile Sav “.

Programul de activitate pe anul 2014 întocmit de secretarul general Gavril Moisa a fost completat cu propunerile lui Al.Florin Ţene
În Consiliu de Conducere au fost cooptaţi Iustinian Zegreanu, Antonia Bodea şi Voichiţa Pălăcean Vereş.

A fost aprobată Comisia de atestare şi primire în Liga Scriitorilor, format din: Al.Florin Ţene, Iulian Patca şi Antonia Bodea.
La Propunerea domnului Ion Constantinescu se reconfirmă actualele organe de conducere ale LSR, care va face demersuri, în continuare, pentru obţinerea statutului de organizaţie de utilitate publică a LSR.

La propunerea membrilor Conducerii LSR se completează lista cu premiile ce se acordă autorilor pentru cărţile apărute în anul 2013.

Consiliul de Conducere a LSR