Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Serviciul siguranţa circulaţiei urbane, reţele edilitare şi transport local, atrage atenţia transportatorilor autorizaţi care deţin una sau mai multe autorizaţii de taxi asupra următoarelor aspecte:

1. Prin Hotărârea de Consiliul local nr. 597 din 30.12.2013 s-a modificat tariful maximal de distanţă pe timp de zi la 2,25 lei/km. Precizăm faptul că tariful pe timp de noapte a rămas nemodificat, respectiv de 3 lei/km.
2. Decizia de a stabili tarifele practicate revine dispeceratelor taxi, conform art.15, alin. 9), din Legea nr.38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:,,Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife diferenţiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevãzut în contractul de dispecerizare”.
3. Menţionăm că numărul de autorizaţii de taxi existent în momentul de faţă rămâne acelaşi şi precizăm că nu s-au aprobat autorizaţii noi de taxi.

 

4. Cu privire faptul că autorizaţiile de taxi existente sunt valabile până la data de 01.01.2015 vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu art.11, alin.(5) din Legea nr.38/2003 cu modificările şi completările ulterioare acestea se vor prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi numãr de ordine, numai dacã la data depunerii cererii autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme nu depãşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei (anul de fabricaţie 2004 conform cărţii de identitatea a autovehiculului).
5. În conformitate cu cap. V, art. 27 din Ordinul nr.207 din 29 octombrie 2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, cu privire la procedura de solicitare şi prelungire a valabilităţii autorizaţiilor de transport, comunicăm că transportatorii autorizaţi care doresc prelungirea valabilităţii autorizaţiei de transport vor depune la registratura autorităţii administraţiei publice locale, cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate (până la data de 31.10.2014), o cerere de prelungire, însoţită de declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea/nemodificarea condiţiilor iniţiale de acordare a autorizaţiei de transport.

NapocaNews