În data de 23.01.2014, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Inspecţie comercială au desfăşurat o acţiune tematică de verificare a comercianţilor care îşi desfăşoară activitatea în pieţele agroalimentare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 

În acest sens, au fost efectuate controale în Piaţa Mihai Viteazul – Complex Multiplex „Leul”, Piaţa Mărăşti şi Piaţa IRA.

 

Aspecte principale urmărite:

– respectarea algoritmului de calculare a preţurilor;

– corelarea datelor înscrise în certificatele de producător cu categoriile de produse puse în vânzare;

– deţinerea tuturor autorizaţiilor prevăzute de lege;

– deţinerea documentelor de provenienţă a mărfurilor, a certificatelor de calitate pentru produsele comercializate;

– afişarea corespunzătoare a preţurilor;

– deţinerea buletinelor de verificare metrologică pentru cântare.

Au fost verificaţi 49 de comercianţi care îşi desfăşoară activitatea în aceste pieţe (producători agricoli, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale).

 

Nereguli constatate:

– lipsa verificării metrologice pentru cântar;

– lipsa acordului de funcţionare;

– expunerea spre comercializare de produse lactate cu termenul de valabilitate expirat;

– comercializarea marfurilor în locuri neautorizate;

– comercializarea de produse agricole nespecificate în certificatele de producători agricoli;

– lipsa certificatului de producător, în original, la locul desfăşurării activităţii.

 

Măsuri:

Pentru neregulile constatate au fost încheiate 7 procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în conformitate cu prevederile HG nr. 661/2001 şi ale HCL nr. 150/2009, valoarea amenzilor aplicate fiind de 13.100 lei.

Prin procesele-verbale încheiate s-a dispus intrarea în legalitate.

Acţiunile vor continua şi în perioada următoare.

 

 

NapocaNews