De la începutul anului şi până în prezent, inspectorii Serviciului control protectia mediului din cadrul Poliţiei Locale au aplicat 54 procese verbale de sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile au fost date în conformitate cu HCL 191/2009-privind buna gospodărire a municipiului, Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, HCL nr. 150/2009 privind reglementarea activităţilor comerciale pe raza municipiului.

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 45.000 de lei, iar neregulile constatate au fost următoarele: depozitări ilegale de deşeuri de orice fel pe domeniul public sau privat al statului, tăieri de arbori, lipsa contractului de salubritate, neîntreţinerea curăţeniei la punctele gospodăreşti de către firmele de salubritate, neîntreţinerea curăţeniei, lipsa recipienţilor de colectare a deşeurilor la punctele de lucru ale agenţilor economici, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară activităţi de comerţ stradal sau de tip fast- food, amplasarea afişelor publicitare şi a anunţurilor de mica publicitare în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora.

În ceea ce priveşte mijloacele publicitare, inspectorii Serviciului Control Urbanism şi Disciplină în Construcţii au efectuat acţiuni de verificare a legalităţii amplasării acestora pe proprietăţi private, în cartierele Grigorescu, Gruia, Mănăştur, Zorilor şi Calea Turzii.

Din cele 195 de mijloace publicitare verificate, 68 au fost amplasate în baza unor autorizaţii de construire.

În urma verificărilor s-a constatat faptul că 48 mijloace publicitare au fost amplasate fără autorizaţie de construire, fapt pentru care în anii anteriori s-au întocmit procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar în urma contestaţiilor, cauzele se află pe rolul instanţelor judecătoreşti. Au fost identificate alte 6 mijloace publicitare nou amplasate fără a deţine autorizaţie de construire, pentru care s-au întocmit procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar în 10 cazuri nu a fost posibilă identificarea proprietarilor mijloacelor publicitare, deoarece acestea au fost amplasate pe terenuri virane, fără număr poştal. Proprietarii a 73 de mijloace publicitare au fost somaţi cu privire la prezentarea documentelor care au stat la baza amplasării acestora, iar în cazul în care se constată lipsa autorizaţiei de construire, se vor întocmi sancţiuni conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

În urma verificărilor anterioare şi a somaţiilor transmise, 21 de mijloace publicitare amplasate fără autorizaţie de construire au fost desfiinţate de către proprietari.

NapocaNews