Preşedintele Băsescu a primit aseară la Cotroceni delegaţia comună a FMI, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale. La întâlnirea din ianuarie cu misiunea FMI, preşedintele a spus că nu va susţine introducerea accizei la carburanţi şi, în consecinţă, să nu i se ceară să semneze aceste negocieri. foto: presidency.ro

Economia de stat care n-a fost încă privatizată reprezintă circa 45% din economia românească şi nu este încă la un nivel de competitivitate suficient, astfel că privatizarea marilor companii de stat reprezintă cheia creşterii competitivităţii sectorului de stat, consideră Traian Băsescu, preşedintele României.

Băsescu a declarat vineri la Berlin că auto­ri­tăţile române ar fi inte­re­sate de participarea Deut­sche Bahn, cea mai mare companie fe­roviară din Europa, la pri­vatizarea CFR Marfă.

„Economia de stat care n-a fost încă priva­ti­zată, şi asta reprezintă circa 45% din economia ro­mânească, nu este încă la un nivel de com­pe­ti­ti­vitate suficient. Şi atunci au fost declanşate ope­raţiuni de privatizare a marilor companii de stat din energie, din transport. Vom privatiza ma­rile companii de stat pentru că ni se pare că aici este cheia creşterii competitivităţii secto­rului de stat“, a spus Băsescu, citat de Mediafax.

Dacă la începutul acordului stand-by cu România, în 2009, reprezentanţii FMI nu aminteau despre vechea marotă – privatizarea cu orice preţ – de la sfârşitul anului 2010 com­pa­niile de stat au revenit în vizor şi au rămas sub monitorizare pe parcursul următoarelor două acorduri preventive. Iar evoluţia perfor­man­ţei companiilor de stat au continuat să con­st­ituie o dezamăgire pentru Fond.

Companiile de stat controlează 53% din sec­torul energetic şi 34% din sectorul de trans­port, potrivit unei evaluări a FMI. Fondul a re­co­mandat guvernului să decidă ce companii păs­trează şi să privatizeze sau să lichideze restul pen­tru că sectorul întreprinderilor de stat din România încă este supradimensionat raportat şi la situaţia din alte ţări est-europene, lipsit de trans­parenţă şi ineficient, acţionând ca o frână pentru economie.

Există aproape 1.000 de companii de stat în România, din care la 240 statul este acţionar ma­joritar, iar restul sunt deţinute de auto­rită­ţile locale. Pe total, întreprinderile de stat anga­jea­ză 10% din forţa de muncă şi aduc 9% din va­loarea adăugată din economie, în opinia FMI.

În ceea ce priveşte privatizările realizate până acum în România, părerile sunt împăr­ţi­te, existând voci care susţin că cea mai mare parte au fost un eşec. Pe de altă parte, „perlele statului“ nu sunt în­tr-o situaţie foarte bună. Cele mai mari 30 de com­panii de stat din România au avut în 2012 pier­deri cumulate de aproape 150 mil. euro. La finalul anului 2012, erau 996 de companii cu capital majoritar de stat, acestea rea­lizând o cifră de afaceri agregată de circa 50 mld. lei.

Achitarea arieratelor în sectorul public a fost unul dintre principalele angajamente asumate constant de România în acordurile cu FMI, fiind nerespectat de fiecare dată.

Arieratele companiilor de stat reprezintă circa un sfert din totalul arieratelor din economie, fiind localizate în special în zona datoriilor către stat, în timp ce contribuţia acestor companii la cifra de afaceri totală a fost de mai puţin de 5% în 2012, potrivit unei analize a Consiliului Fiscal.

Dacă la companiile private arieratele sunt sub 10% din cifra de afaceri, arieratele com­pa­niilor de stat s-au majorat în ultimii ani, ajun­gând la aproximativ jumătate din cifra de afa­ceri generată. Arieratele sunt împrumuturi sau datorii băneşti care au devenit restante în urma ne­res­pectării condiţiilor contractuale, inclu­zând datorii către buget, bănci, furnizori sau alţi creditori. Datoriile companiilor private şi arieratele fir­melor de stat au avut un trend ascendent în pe­rioada 2008-2012, ajungând la aproximativ 20% din PIB. Arieratele firmelor de stat au urcat de la 17 mld. lei în 2008 la 25,3 mld. lei în 2012. Şi în cazul companiilor private s-a înre­gis­trat o creştere a restanţelor.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 03.02.2014