Astăzi, 21 februarie 2013, a fost inaugurată, la Cluj-Napoca, cea de-a treia reprezentanţă regională a Camerei Auditorilor Financiari din România, alături de cele din Iaşi şi Braşov.

La eveniment au luat parte membrii Consiliului CAFR, auditori financiari din judeţele aflate sub coordonarea noului centru regional: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare, alături de reprezentanţi ai mediului academic – prorectorul Mihaela Luţaş (Universitatea Babeş-Bolyai) şi Popa Irimie – coordonatorul masteratului Auditul şi Managementul Financiar al Fondurilor Europene (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor), primarul Emil Boc, deputatul Aurelia Cristea şi mulţi alţii.

Reprezentanţa inaugurată astăzi, pe str. Traian Moşoiu, nr. 45, asigură servicii pentru 371 de auditori persoane fizice, 84 firme de audit şi 161 de stagiari.

„Evenimentul de azi reprezintă un moment important în îndeplinirea mandatului încredinţat Consiliului de către colegii noştri la Connferinţa Naţională din anul 2011 pentru constituirea unor reprezentanţe zonale, în centre universitare şi localităţi de prestigiu. Cluj-Napoca reprezintă un oraş de referinţă pentru România, cu o bogată viaţă culturală şi economică, cu o istorie şi tradiţie remarcabile şi, totodată, cu perspective certe de dezvoltare şi progres. Cu siguranţă, având în vedere şi experienţa anterioară în funcţionarea Centrelor teritoriale din Iaşi şi Braşov, printr-o bună organzare vom reuşi ca în cadrul noii reprezentanţe să asigurăm o eficienţă sporită în comunicarea cu membrii din această zonă, consultarea acestora asupra celor mai importante probleme ale organismului nostru profesional, diseminarea rapidă a hotărârilor Consiliului, precum şi distribuirea materialelor editate în sprijinul audtorilor şi stagiarilor. Suntem convinşi că, o dată cu înfiinţarea noii reprezentanţe, membrii Camerei şi stagiarii vor beneficia prompt de avantajul unei legături mai operative pentru rezolvarea problemelor legate de obţinerea vizelor anuale, depunerea rapoartelor de activitate, actualizarea datelor din evidenţa aferentă Registrului Public al Auditorilor, organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale continue”, a declarat prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România.

Primarul Emil Boc a precizat înainte de inaugurarea noului sediu că reprezentanţa de la Cluj-Napoca a CAFR este un semn clar al regionalizării, care aduce multiple beneficii oraşului.

„Am simţit mereu Camera Auditorilor Financiari din România aproape de universitate, dar acum, cu această reprezentanţă, suntem poziţionaţi aproape atât de centrul Clujului şi de sediul Universităţii Babeş-Bolyai, cât şi de Facultatea de Ştiinţe Economice, astfel încât putem spune că suntem cu atât mai apropiaţi de mediul universitar clujean”, a declarat Popa Irimie.

NapocaNews

cafr cluj1 cafr cluj2 cafr cluj3 cafr cluj4 cafr cluj