După ce asasinilor nu le-a reuşit întocmai scenariul crimei din Munţii Apuseni vizând prăbuşirea unui avion aflat intr-o misiune umanitară şi moartea celor şapte oameni de la bordul lui, în ziua de 20 ianuarie 2014, a început în cadrul filmului „Balamucul” un lung serial consacrat remanierii prelungite şi dirijate a Guvernului Ponta II.

La comanda stăpânilor străini ai României, de o lună, la Bucureşti este un teatru politic continuu, cu acte politice răsuflate pe tema schimbării unor vicepremieri şi miniştri, precum şi a permutării miniştrilor liberali din Guvernul Ponta II. Ca să nu se plictisească telespectatorii, liderii U.S.L., Ponta şi Antonescu, se tot întâlnesc ba la sediul Guvernului, ba la Parlament, fac multe declaraţii la conferinţele zilnice de presă, când unul când celălalt, iar seara se atacă reciproc din studiouri de televiziune separate. A doua zi o iau de la capăt. Comentatorii şi analiştii politici au multe de comentat şi fac diverse scenarii pentru perspectiva apropiată a Guvernului României. Forurile de conducere ale liberalilor s-au întâlnit, din două în două zile, pentru a decide asupra ceea ce au stabilit la intrarea la guvernare. Câţiva miniştri liberali au fost obligaţi sa-şi dea demisia, dar aceasta nu s-a întregistrat la Guvern, din cauze necunoscute. Unii dintre miniştri liberali au fost înlocuiţi cu interimari din partea P.S.D. Premierul Ponta a fost interimar pe la vreo cinci-şase ministere până acum. Preşedintele P.N.L., Crin Antonescu dă ultimatumuri premierului Victor Viorel Ponta. Acestuia îi transmite sfaturi televizate şi Preşedintele României, Traian Băsescu. Conducerile P.S.D., U.N.P.R. şi P.C. au pregătit scenariul pentru eliminarea P.N.L. de la guvernare şi înlocuirea cu doi-trei miniştri de la U.D.M.R.

Mass-media a dezvăluit câştigurile fabuloase ale celor plasaţi de P.N.L., P.S.D., U.N.P.R. şi P.C. în conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.). Preşedintele A.S.F. (de la P.N.L.) are un câştig lunar mai mare decât al Preşedintelui S.U.A. sau al Cancelarului Germaniei. Veniturile lunare ale celor din A.S.F. sunt mai mici decâ cele ale eternului guvernator al Băncii Naţionale a României (B.N.R.) şi membrilor Consiliului de Administraţie al B.N.R. Cu toţii sunt bugetari şi alogeni ! Indemnizaţia purtătorului de cuvânt al B.N.R. este mult mai mare decât a Preşedintelui României. Deocamdată, mass-media şi parlamentarii nu au voie să ştie şi nici Poporul Român să afle indemnizaţiile lunare şi premiile anuale ale bugetarilor din Consiliul de Administraţie al B.N.R. Pe surse, s-a aflat că guvernatorul B.N.R. are un câştig anual mai mare decât cele cumulate ale Preşedintelui S.U.A. şi Cancelarului Germaniei.

În timp ce, de o lună, liderii U.S.L. joacă teatru politic, mai mult la televizor, pe tema înlocuirii câtorva miniştrii, Preşedintele României se pregăteşte să ceară urmărirea penală a unora dintre membrii Guvernului Ponta II pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. Apoi, în baza art.109, alin.2 din Constituţie, Preşedintele României va dispune suspendarea lor din funcţie, atunci când doreşte. Ca urmare, travaliul de peste 30 de zile de la Guvernul Ponta II spre Ponta III, fără liberali dar cu membrii U.D.M.R., constituie un teatru politic ieftin şi sfidător la adresa populaţiei României. La sfârşitul acestui serial se va dovedi că, totuşi, nu a fost degeaba.

În paralel, în Parlament s-a finalizat o altă lege de vânzare a pământului românesc la state străine şi la alte persoane juridice şi persoane fizice străine. Cu toate că, în acest domeniu există şi a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2014 Legea nr.312/2005, Guvernul Ponta II şi Parlamentul au adoptat o Lege nouă, în decembrie 2013, reexaminată în februarie 2014, care încalcă Legea nr.24/2000 privind tehnica legislativă şi, mai ales, Constituţia României.
Toate partidele parlamentare au votat în mare viteză şi cu încălcarea Constituţiei României (art.44, alin.2), şi Regulamentelor Senatului şi Camerei Deputaţilor, încă o Lege pentru a permite vânzarea rapidă a pământului strămoşesc la străini şi, totodată, pentru a îngrădi dreptul de proprietate al românilor în România.

Marele istoric Nicolae Iorga spunea, la o Conferinţă ţinută la 1 septembrie 1938 în oraşul Abrud, că se desfăşoară de sute de ani o „luptă ştiinţifică împotriva dreptului românesc.” Această luptă a forţelor oculte internaţionale are ca obiective finale lichidarea Poporului Român şi a României ! Guvernul Ponta II şi Parlamentul României le-au ajutat enorm prin noua Lege de vânzare a pământului din vatra strămoşească. Preşedintele României a solicitat (în 10 ianuarie 2014) Parlamentului să reexamineze Legea adoptată în 17 decembrie 2013 în Camera Deputaţilor, Camera decizională. Cererea respectivă a fost completată, în 16 ianuarie 2014, de către Preşedintele României.

În timp ce, populaţia României a fost „bombardată” zilnic cu informaţii televizate despre artificiala şi teatrala criză politică şi de altă natură din Guvernul Ponta II, Parlamentul a reexaminat, modificat şi completat Legea de vânzare a terenurilor agricole la străini. Tot în mare viteză s-a lucrat în Parlament, fără ca populaţia României să fie informată şi fără ca mass-media să abordeze şi să dezbată această problemă vitală pentru existenţa şi viitorul Poporului Român şi a ţării noastre.
La Senat, Comisia pentru Agricultură a întocmit un Raport de admitere a Cererii de reexaminare în ziua de 6 februarie 2014, cu o mulţime de amendamente admise.

În ziua de 11 februarie 2014, în Senatul României a fost reexaminată şi votată Legea de vânzare a terenurilor agricole la străini. Din 135 senatori prezenţi au votat pentru 106 (de la P.S.D., P.N.L. şi P.C.), împotrivă 22 (de la P.D.L., U.D.M.R. şi P.N.L.) şi s-au înregistrat 7 abţineri.

Senatul a modificat şi completat titlul acestei Legi astfel: „Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Administraţiei Domeniilor Statului.” De asemenea, la Senat au fost aduse modificări şi completări la Legea votată în 17 decembrie 2013 de Camera Deputaţilor.

În aceiaşi zi de 11 februarie 2014, Legea reexaminată de Senat a ajuns la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor care a stabilit termenul de depunere a amendamentelor până în 13 februarie a.c. şi termenul de depunere a Raportului Comisiei juridice, cu o zi mai devreme, până în 12 februarie a.c. Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a depus Raportul în 13 februarie a.c. şi, apoi, în 18 februarie a.c. a înregistrat un Raport înlocuitor asupra Cererii de reexaminare a Legii de vânzare a terenurilor agricole din extravilan. Raportul de înlocuire are în Anexa I 26 de amendamente admise şi în Anexa II 14 amendamente respinse. Cu încălcarea Regulementului Camerei Deputaţilor, în aceiaşi zi de 18 februarie 2014 Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Administraţiei Domeniilor Statului, a fost adoptată şi respinsă (?!) de Camera decizională.

În afara modificării titlului Legii, după reexaminare, Parlamentul a inclus în cuprinsul ei mai multe modificări şi completări dintre care menţionăm următoarele:

– Prevederile acestei Legi se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din statele membre ale UE şi Confederaţiei Elveţiene, precum şi persoanelor juridice române şi străine. Cetăţenii şi persoanele juridice străine pot achiziţiona teren agricol în România în condiţii de reciprocitate.
– În cazul în care nu se eliberează, în termen de 20 de zile lucrătoare, avizele specifice de la Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Culturii, avizele se consideră ca fiind favorabile.
– Prin derogare de la art.1730 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, vănzătorul înregistrează la Primăria din localitatea unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol, cerere la care este obligat să ataşeze lista preemptorilor (pe care este foarte greu să-i stabilească).
– Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la Primărie, niciunul dintre titularii dreptului de preemţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă.
– Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare atrage nulitatea absolută.
– În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei Legi se vor elabora Normele metodologice de aplicare a ei.
– Prezenta Lege întră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
– În termen de maxim 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Legi, Agenţia Domeniilor Statului (A.D.S.) predă, în baza unui protocol, la Secretariatul General al Guvernului elementele patrimoniale ale A.D.S., creditele bugetare aprobate acestei instituţii şi neutilizate, precum şi numărul de posturi cu personalul aferent.
Până în ziua de 20 februarie a.c., pe site-ul Camerei Deputaţilor nu a fost afişată stenograma şedinţei din 18 februarie a.c. În privinţa votului asupra acestei Legi (P.L.579/2013) s-au înregistrat, în mod ciudat, două voturi, unul la ora 13,00 şi altul la ora 13,08.
La ora 13,00, în ziua de 18 februarie 2014, votul electronic la acestă Lege arată astfel: prezenţi 279 deputaţi; au votat pentru 277; împotrivă 0; abţineri 1; nu au votat 1.
La ora 13,08, în aceiaşi zi de 18 februarie 2014, la aceiaşi Lege (P.L.579/2013) votul electronic arată astfel: prezenţi 298 deputaţi; au votat pentru 76; împotrivă 214; abţineri 7; nu au votat 1.
După primul vot Legea a fost adoptată, iar după al doilea vot aceiaşi Lege a fost respinsă. Ce anume şi cine i-a determinat pe cei 214 deputaţi să-şi schimbe radical opţiunea de vot încă nu se ştie, dar se cercetează, inclusiv de către mass-media.
Adevărul îl ştie, probabil, preşedintele de şedinţă. Logic şi legal nu a fost adoptată legea, după reexaminare.

Astfel, se „lucrează” în Parlamentul României, inclusiv atunci când este vorba despre Legea de vânzare a pământului românesc la persoane juridice şi persoane fizice străine, Lege de care depinde existenţa şi viitorul Poporului Român în graniţele României.

Dr. GHEORGHE FUNAR
PREŞEDINTELE PARTIDULUI ROMÂNIA MARE