Parlamentul a început noua sesiune și are printre priorități re-revizuirea Constituției și modificarea Legii minelor, impuse de asasinii economici și asasinii politici străini.

Guvernul și Parlamentul nu știu de existența Legii nr.312/2005 privind condițiile de vânzare a terenurilor agricole și pădurilor la străini. Legea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2014, iar miniștrii și parlamentarii susțin că ne aflăm într-un vid legislativ. Ca urmare, cu încălcarea Constituției (art.44, alin.2), a Legii nr.24/2000 și a Legii nr.312/2005, parlamentarii au adoptat încă o Lege privind vânzarea rapidă și fără nicio condiție a terenurilor agricole din extravilan la alte state și la persoane juridice și persoane fizice străine. Legea a fost trimisă de Președintele României la Parlament pentru reexaminare.
Miniștrii și parlamentarii nu știu de existența Legii nr.312/2005, dar își amintesc că au jurat să respecte Constituția și Legile țării, să acționeze pentru propășirea spirituală și materială a Poporului Român.

Conform Constituției României, Poporul Român este proprietarul bogățiilor naturale de pe teritoriul României, inclusiv al terenurilor agricole, precum și principalul beneficiar al valorificării lor.
Constituția României precizează următoarele:

a) La articolul 135, alin.2, lit.d și f: Statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național, precum și crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții.
b) La articolul 136, alin.3 și 4: Bogățiile de interes public ale subsolului, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental fac obiectul exclusiv al proprietății publice și sunt inalienabile. „În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.”

Cu toate că nu există o lege organică privind concesionarea bogățiilor naturale ale Poporului Român, Guvernele post-decembriste, prin Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), au dat la state străine (Austria, Franța, Germania ș.a.) și la numeroase firme străine să exploateze resursele naturale din România, la cele mai mici redevențe din lume. În unele contracte de concesionare încheiate cu firme străine s-a prevăzut că Statul Român are dreptul să cumpere, la preţul pieţei mondiale, mici cantităţi din bogăţiile naturale din România.

Până la începutul anului 2014, Guvernele post-decembriste şi A.N.R.M. au concesionat peste 80% din teritoriul României pentru exploatarea bogățiilor naturale de către firme şi state străine. Prin modificarea Legii minelor, la care s-a angajat Guvernul Ponta II, se urmăreşte ca titularii licențelor de exploatare a resurselor naturale să îi poată expropria pe toți românii aflați pe suprafețele concesionate. Practic, după modificarea Legii minelor marea majoritate a cetăţenilor români îşi vor pierde dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile.

Poporul Român nu a fost informat că, în perioada 1990-1992, Guvernele Petre Roman și Theodor Stolojan au concesionat la multe firme străine numeroase perimetre de exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze naturale. Anexele la Hotărârile de Guvern sunt secrete.

Guvernele post-decembriste, la comandă externă au închis peste 550 de mine, au renunțat la acțiunea de aur și au cedat capitalul majoritar de la PETROM, Romgaz, Electrica ș.a. unor firme străine care obțin profituri uriașe, iar Bugetul de Stat pierde anual peste 20 de miliarde de euro.
Niciodată, în ultimii 25 de ani, Parlamentul nu a controlat Guvernul și nu a solicitat nicio informare privind bogățiile naturale care au fost date pentru exploatare firmelor străine, cantitățile extrase anual, valoarea lor uriașă și sumele derizorii încasate de Statul Român reprezentând redevențele. Senatorii și deputații nu au formulat întrebări și interpelări pe această temă, nefiind preocupaţi de jefuirea bogăţiilor uriaşe ale Poporului Român de către asasinii economici străini.

Românii își amintesc că de multe ori Guvernele Ponta I și II au promis că majorează în anii 2012 și 2013 redevențele. Premierul și miniștrii știau că, prin Legea nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea S.N.P. “PETROM” S.A. București și contractele încheiate cu firmele străine, autoritățile Statului Român s-au angajat să nu mărească redevențele.

În anul 2004, în Parlamentul României toate partidele politice, cu excepția Partidului România Mare, au votat Legea nr.555/2004 prin care s-a aprobat contractul de privatizare a PETROM, însușit de Guvernul Năstase prin H.G. nr.1090/2004, cu prevederi care nu se vor modifica în defavoarea O.M.V. Austria până la 31 decembrie 2014. Conform Legii nr.555/2004, în perioada 2005-2014, O.M.V. și celelalte societăți care întreprind activități de explorare și exploatare petrolieră și gaze naturale în România plătesc pentru țiței 10 dolari/baril și pentru gazele naturale 15 dolari/1.000 m3, indiferent de prețul acestora pe piața mondială.

Preţul ţiţeiului la bursă a oscilat în jurul a 100 dolari/baril. Firmele care l-au exploatat din România au plătit un preţ fix de 10 dolari/baril, timp de 10 ani. Ca urmare, nu s-au încasat anual la Bugetul de Stat circa şapte miliarde euro. În perioada 2005-2014 a fost prejudiciat Bugetul de Stat al României cu aproximativ 70 miliarde euro. D.N.A. tace, iar Parchetul s-a autosesizat din presă pentru o pretinsă şpagă de 200 lei cerută de o învăţătoare.

Cu excepţia Partidului România Mare care a acţionat pentru abrogarea Legii nr.555/2004, toate partidele politice acceptă jefuirea bogăţiilor naturale de către străini, sărăcirea Poporului Român şi consolidarea statutului de colonie al României !

La gazele naturale preţul la import a fost cuprins între 400 şi 500 dolari/1.000 m3, iar firmele care exploatează gaze naturale din România plătesc doar 15 dolari/1.000 m3, dar facturează pentru consumatorii români la preţul gazelor din import. În realitate, zăcămintele de gaze naturale asigură necesarul pentru economia şi populaţia României, inclusiv disponibilităţi pentru export. Importul de gaze naturale din Federaţia Rusă se face doar pentru a exista pretextul pentru facturarea către consumatorii români a gazelor naturale la preţuri uriaşe, comparativ cu gazele naturale din România. Paguba pentru Bugetul Statului Român este de multe miliarde de euro în fiecare an. De ce au pus la cale Guvernele şi Parlamentele post-decembriste aceste pagube şi jafuri uriaşe ? Nimeni nu îndrăzneşte să întrebe şi să afle adevărul ! În timp ce preţul ţiţeiului românesc a fost blocat, timp de 10 ani, la 10 dolari/baril, guvernanţii au dublat preţul carburanţilor pentru a mări profiturile firmelor străine şi veniturile la Bugetul de Stat, pe calea accizelor. De la 1 aprilie 2014 urmează o nouă păcăleală cu 0,7 euro cenţi, în loc de reducerea la sub 3 lei/litru a preţului benzinei şi motorinei, cât a fost până în anul 2008.
Conform art.216 din Codul fiscal, pentru exportul acestor produse petroliere firmele sunt scutite de impozite şi taxe la Bugetul Statului Român. Ca urmare, numai din exportul gazelor naturale în Ungaria şi Austria se pierd anual la Bugetul de Stat circa 100 milioane euro.

La capitolul V din Legea nr.555/2004 sunt înscrise despăgubirile post-privatizare pe care trebuie să le plătească Statul Român la O.M.V. Austria, dintre care exemplificăm:
1) Art.18, alin.1: Prin derogare de la Legea nr.137/2002 „vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate societatea (O.M.V. n.n.) pentru orice pretenţii în legătură cu contaminarea istorică a mediului.” Pe surse, s-a aflat că Statul Român a plătit astfel de despăgubiri în sumă de peste un miliard euro, mai mare decât suma de 669 milioane euro cu cât a fost dată averea uriaşă a PETROM de peste 20 miliarde euro.
2) Art.18, alin.2: Prin derogare de la Legea nr.137/2002 „vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 30 de ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretenţii în legătură cu abandonarea şi scoaterea din funcţiune a sondelor abandonate, închise sau care aşteaptă să fie abandonate.”

3) Art.22, alin.1: „Sumele necesare pentru plata de către vânzător a despăgubirilor prevăzute în contractul de privatizare sunt asigurate de Ministerul Finanţelor Publice din veniturile încasate de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, din vânzarea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale şi din dividente.”

Pentru a se putea plăti anual despăgubirile pretinse de O.M.V., troica F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană au obligat Guvernul României să vândă anumite firme de stat şi pachetele de acţiuni de la societăţile extrem de profitabile din domeniul energiei. De aceea, Guvernul tace şi ascunde destinaţia dată sumelor obţinute din privatizări şi din vânzarea pachetelor de acţiuni de la regiile şi societăţile de stat.

Multe dintre Guvernele post-decembriste, Parlamentul şi guvernatorul Băncii Naţionale şi-au asumat obligaţii faţă de F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană împotriva Poporului Român ! De ce? Nimeni nu-i întreabă, dar nici miniştrii, parlamentarii şi guvernatorul Băncii Naţionale nu spun ce motive au avut !

Timpul şi probele concrete vor dovedi că nu a fost întâmplătoare prăbuşirea unui avion BN-2 în Munţii Apuseni, în după-masa zilei de 20 ianuarie 2014, cu şapte oameni la bord, precum şi aşa-zisa lipsă de coordonare pentru găsirea celor şapte supravieţuitori, dintre care doi au murit cu zile. Bunul Dumnezeu le-a stricat planul diabolic al asasinilor şi complicilor acestora! Curios, deocamdată, este faptul că nici presa, nici autorii rapoartelor prezentate în C.S.A.T. (în ziua de 2 februarie a.c.) nici parlamentarii nu-i întreabă pe şefii Inspectoratului General al Poliţiei Române (I.G.P.R.) ce au făcut cu informaţiile legate de localizarea corectă a supravieţuitorilor accidentului aviatic, la câteva minute după ce câţiva dintre ei au folosit telefoanele mobile şi au cerut ajutor. De ce tac şefii I.G.P.R. şi nu spun adevărul ? De ce nu organizează o conferinţă de presă şi nu prezintă aparatura performantă de care dispun, care le-a permis localizarea supravieţuitorilor şi a epavei avionului la ora 16,03, în ziua de 20 ianuarie 2014 ? Fostul ministru Radu Stroe a fost informat sau nu ? De neînţeles este şi faptul că ministrul Apărării Naţionale nu a ordonat intervenţia rapidă a elicopterelor de la Câmpia Turzii şi a vânătorilor de munte pentru salvarea supravieţuitorilor, dintre care domnişoara Aura Ion era cadru militar.

La I.G.P.R. se află toate informaţiile referitoare la locul exact al prăbuşirii avionului, precum şi toate înregistrările privind convorbirile telefonice ale supravieţuitorilor desfăşurate timp de aproape 7 ore.
Din rapoartele oficiale şi dezbaterile televizate în legătură cu cele petrecute în 20 ianuarie 2014 în Munţii Apuseni rezultă că Serviciile de Telecomunicaţii Speciale (S.T.S.) localizează exact locul de unde s-a vorbit la telefonul fix, iar Inspectoratul General al Poliţie Române îi localizează pe toţi cei care folosesc telefoane mobile. Este de neînţeles de ce I.G.P.R. nu a prezentat niciun raport şi nu a organizat nicio conferinţă de presă unde să prezinte şi tehnica din dotare, cumpărată cu două milioane de euro, pentru localizarea posesorilor de telefoane mobile.

Adevărul va ieşi la suprafaţă şi se va dovedi că autorităţile Statului Român nu au vrut să-i salveze pe cei şapte supravieţuitori în urma prăbuşirii unui avion în Munţii Apuseni, în ziua de 20 ianuarie 2014. Cei care au pus la cale acest act criminal nu au luat în calcul varianta cu supravieţuitori în urma acestui accident, ci au sperat că avionul va exploda la impactul cu muntele şi toţi pasagerii vor deceda.
În timp ce opinia publică românească este preocupată de aflarea adevărului privind vinovaţii pentru identificarea după circa şapte ore a locului accidentului de către instituţiile Statului Român, precum şi de decesul pilotului Adrian Iovan şi al studentei Aurelia Ion, Guvernul Ponta II a lucrat intens pe tema jefuirii bogăţiilor naturale. În ziua de 22 ianuarie 2014, prin H.G. nr.43/2014, Guvernul Ponta II a concesionat unor firme străine dreptul de explorare, dezvoltare şi exploatare a zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale din unele perimetre ale platoului continental al Mării Negre. Anexa la H.G. nr.43/2014 este secretă, pentru Poporul Român şi Parlamentul României. Se estimează că, din perimetrele respective se vor extrage anual cel puţin 6,5 miliarde m3 de gaze naturale, din care Poporul Român, prin Romgaz, are opţiunea să cumpere cel mult 10% din producţie. Astfel susţine Guvernul Ponta II şi parlamentarii Puterii şi Opoziţiei formale că România devine independentă din punct de vedere energetic. În fapt, Guvernele post-decembriste au concesionat la firme străine marile şi bogatele zăcăminte de gaze naturale ale Poporului Român, iar numeroase comunităţi locale, din aproape toate judeţele, sunt ameninţate de genocidul programat de asasinii economici străini împotriva multor comunităţi locale din România prin exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică. Din România se exportă mari cantităţi de gaze naturale. Ca urmare, nu există nicio justificare pentru începerea explorării şi exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică. De asemenea, nu există nici cadru legal, iar Parlamentul European a adoptat o Recomandare privind interzicerea exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică.
Pentru a putea fi jefuite, în deceniile următoare, numeroasele bogăţii naturale ale Poporului Român şi pentru a fi consolidat statutul de colonie al României, Guvernul Ponta II şi Parlamentul au anunţat că priorităţile lor sunt re-revizuirea Constituţiei şi modificările la Legea minelor. Ei au uitat şi ignorat existenţa şi voinţa Poporului Român din Grădina Maicii Domnului !

Poporul Român poate să devină, în sfârşit, fericit şi România una dintre ţările bogate ale lumii dacă la re-revizuirea Constituţiei la articolul 136 se vor introduce două noi aliniate cu următorul text:

1)„Concesionarea bogăţiilor naturale se poate face numai prin contracte de împărţirea producţiei în care se precizează expres că 90% din producţia fizică aparţine Statului Român.”
2)„Este interzisă folosirea cianurii la exploatarea zăcămintelor auro-argintifere şi exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică.”

Partidele politice care se opun acestor amendamente şi nu susţin înscrierea lor în Constituţia re-revizuită confirmă că acţionează la comandă străină împotriva Poporului Român şi a Interesului Naţional !

În cazul în care în Legea de re-revizuire a Constituţiei României nu vor fi înscrise aceste două noi aliniate la art.136 cetăţenii români nu au niciun motiv temeinic să participe la referendumul anunţat de către Guvernul Ponta II.

Deşteptaţi-vă români !

Dr.Gheorghe Funar
Președintele Partidului România Mare