Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a publicat astăzi primele date legate de înscrierea copiilor în clasa I şi clasa pregătitoare, pentru aceştia fiind pregătite 341 de clase întregi în anul 2014.

Copiii care au împlinit 6 ani la 31 august 2014 şi se înscriu obligatoriu în clasa pregătitoare, iar cei care nu au împliniţi 6 ani la această dată pot să se înscrie doar cu aviz de la CJRAE.

Cei cu 7 ani împliniţi, pot fi înscrişi în clasa I pe locurle rămase libere, iar copiii care împlinesc 7 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2014, pot fi înscrişi tot pe loc rămas liber, însă cu aviz de la CJRAE.

În intervalul 24 februarie – 14 martie, părinţii îşi pot înscrie copiii pentru şcoală online sau la unitatea de învăţământ în baza unor cereri tip. Cererile făcute online trebuie să fie validate şi personal.

În prima etapă se desfăşoară înmatricularea copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea pe locurile libere în cadrul unei alte şcoli decât cea arondată, apoi admiterea copiilor ai căror părinţi au solicitat admiterea la alte şcoli, dar au fost respinşi din lipsă de locuri, dar au bifat că se întorc la şcoala arondată după domiciliu.

În intervalul 24 martie – 4 aprilie se completează de către părinţi cererile pentru copiii care nu au fost înscrişi la şcoală, existând 3 opţiuni pentru bifat.

Pentru locurile rămase libere se va completa o cerere în perioada 7 – 10 aprilie.

Şcolile vocaţionale, confesionale şi cele cu învăţământ special nu au circumscripţii arondate.