Distribuie articolul

Ședința de miercuri, 26 februarie, a Cenaclului literar „Vasile Sav“ a fost închinată apropiatelor sărbători ale primăverii, 1 și 8 Martie.

Doamna Maria Bobină, coordonatoarea Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 2 (str. Decebal nr. 21, tel. 0264.434.667), a rostit cuvântul de întâmpinare, predând ștafeta prof. Modest Vișoiu, dirijorul Grupului vocal-instrumental „Speranța“, care a pregătit un program special.

Alexandru Petrean (vioară), Gabi Tătar (saxofon), Petru Jucan (clape) și Modest Vișoiu (acordeon) au acompaniat corul care a interpretat un potpuriu muzical sub genericul „Astăzi e ziua ta“. Vibrante piese au cântat soliștii Ana Pralea, Irina Loghin, Victor Aldea și Alexandru Țugurean, iar Romică Topan a emoționat audiența recitând fragmente din lirica eminesciană.

În partea a doua a ședinței cenaclului, aflat sub egida Ligii Scriitorilor din România, a luat cuvântul Al. Florin Țene, președintele LSR, care a oferit raportul de activitate din ultima lună. A urmat prezentarea romanului memorialistic „Drumul spre suflet“ al scriitoarei Titina Nica Țene, abia ieșit de sub teascurile tiparului.

Prof. Vasile Sfârlea a susținut o conferință având-o în centru pe Elena Cuza. Soția domnitorului Al.I. Cuza a fost surprinsă în ipostaza de femeie cultivată, ce și-a trăit viața în umbra primului conducător al României moderne. Preluând modelele din Apus, Elena Cuza aa înființat primul azil de orfani din țară, dar și primul dispensar dintr-o închisoare.

Doina Mărghitaș a citit un laudatio adresat tuturor femeilor din cenaclu și din LSR, iar Emil Tătar i-a dat replica cu o suită de epigrame inspirate de sexul feminin. Sensibile poeme au citit din creația proprie poeții Vasile B. Gădălin, Doina Nistor, Titina Nica Țene și Al. Florin Țene. Vasile Sfârlea a recitat un poem închinat sărbătorii de 8 Martie, secondat fiind de Ioan Nemeș, care a citit din versurile sale.
Următoarea ședință de cenaclu va avea loc în 26 martie.

Voichița Pălăcean-Vereș