Cenaclul Literar „Ion Budai Deleanu” din Geoagiu împreună cu Primăria și Consiliul Local al Orașului Geoagiu, Liga Scriitorilor din România-filiala județului Hunedoara, Editura Armonii Culturale din Adjud organizează în perioada 18-20.07.2014 cea de-a patra ediție a Festivalului Național de Poezie „Ion Budai Deleanu”.

Cu această ocazie se vor desfășura următoarele concursuri:

1.Concursul de poezie:

Important!!!
Se vor trimite un număr de trei poezii cu temă liberă.

Comisia de jurizare va fi alcătuită din trei membri care se vor stabili ulterior.
Se vor acorda următoarele premii:
• Premiul I
• Premiul II
• Premiul III
• Mențiunea I
• Mențiunea a II-a
• Mențiunea a III-a
Juriul și organizatorii vor acorda și premii speciale.

Perioada de înscriere: 20.02.2014- 15.06.2014, data poștei.

Textele trimise, nu trebuie să fi fost publicate până la data premierii, 19.07.2014.

Poeziile se vor trimite în trei exemplare tehnoredactate computerizat, însoțite de un motto.
În alt plic separat se vor trece datele participanților: Nume și prenume; Adresa exactă: localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, județul, codul poștal, numărul de telefon, faxul, e-mailul.

2.Secțiunea Volume de versuri publicate:

Pot particpa volumele de versuri tipărite în perioada august 2013- mai 2014.
Lucrările vor fi trimise în trei exemplare până cel târziu la data de 30 mai 2014 pe adresa menționată, cu specificația „Pentru concursul de volum”.
Lucrările destinate concursului nu se restituie, ele intrând în fondul de carte al Cenaclului Literar „Ion Budai Deleanu” din Geoagiu.
Se vor acorda următoarele premii:
• Premiul I
• Premiul II
• Premiul III
• Mențiunea I
• Mențiunea a II-a
• Mențiunea a III-a
Juriul și organizatorii vor acorda și premii speciale.

Concurenții pot participa la ambele secțiuni ale concursului, fără restricții.

Materialele vor fi trimise pe adresa:
Șimonați Claudiu Nicolae,
str.Calea Romanilor, nr.112, C.P.335.400, Loc.Geoagiu, Jud.Hunedoara, cu specificația „Pentru Festivalul Național de Poezie „Ion Budai Deleanu” ediția aIV-a, iar relații suplimentare se pot obține la e-mail: cenaclulgeoagiu@yahoo.com

La concurs pot participa poeți de peste tot din țară, membrii sau nu ai Uniunii Scriitorilor din România sau Ligii Scriitorilor din România.

ATENȚIE!!!
Cei care vor înscrie texte care nu le aparțin sau părți copiate, vor fi descalificați din concurs.
Organizatorii pot de asemeni să descalifice oricare concurent care nu dă dovadă de bun simț, respect și decență în comunicarea cu organizatorii, coordonatorii de proiect, juriul,etc.
Înscrierea în concurs reprezintă dovada acceptării termenilor și condițiilor festivalului și asumarea obligativității respectării lui!

Precizări suplimentare:

-Câștigătorii concursului vor fi anunțați telefonic sau prin e-mail în timp util, pentru a fi prezenți la decernarea premiilor.

-Cheltuielile de cazare și masă pe perioada desfășurării Festivalului vor fi suportate de către organizatori. Costurile de transport vor fi suportate de către fiecare participant.

Coordonatorii proiectului:
jr. Maria Cimpoeșu (secretarul orașului Geoagiu);
dipl. Aurel Dîncșorean (consilier local al Orașului Geoagiu) ;
ing.Claudiu Nicolae Șimonați (președintele Cenaclului Literar „Ion Budai Deleanu” din Geoagiu).