Vineri, 21 februarie, în Amfiteatrul 101, cu începere de la ora 9,00, la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicǎrii (FSPAC), din cadrul Universitǎţii „Babeş-Bolyai”, va avea loc ce-a de III-a ediţie a sesiunii ştiinţifice a studenţilor-doctoranzi de la Şcoala Doctoralǎ de Ştiinţe Politice şi ale Comunicǎrii.

La festivitatea de deschidere vor rosti cuvinte de salut: prof. univ. dr. Cǎlin Hinţea, decanul facultǎţii, prof. univ. dr. Andrei Mǎrcuş, prorector, director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat din UBB, prof. univ. dr. Ilie Rad, directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice şi ale Comunicǎrii, după care va urma prezentarea celor trei noi conducatori de doctorat, afiliaţi şcolii doctorale, începand cu anul academic 2014-2015: prof. univ. dr. Flaviu Călin Rus, prorector al UBB (Ştiinţele comunicǎrii), conf. univ. dr. Gabriel Bǎdescu (Ştiinţe politice) şi conf. univ. dr. Sandu Fruzǎ (Ştiinţe politice). În continuare, se vor prezenta cele douǎ lucrǎri, iniţial teze de doctorat, susţinute la Şcoala Doctoralǎ de Ştiinţe Politice şi ale Comunicǎrii: lect. univ. dr. Adina Palea, Universitatea „Politehnica” Timişoara, Identitatea profesională a specialiștilor în relații publice, Editura Tritonic, Bucureşti, 2013 (prezintǎ: Ilie Rad), dr. Alina Vingan-Nechita, Comunicarea digitalǎ, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014 (prezintǎ: Aurel Sasu), dupǎ care va urma sesiunea de comunicări ştiinţifice ale celor 24 de studenţi-doctoranzi, impǎrţiţi in trei secţiuni, moderate de profesorii Vasile Boari, Aurel Sasu si Ilie Rad.

Broşura de prezentare a acestei sesiuni ştiinţifice include şi informaţiile privind cele 9 teze de doctorat, deja susţinute (subiectul tezei, data susţinerii şi componenţa comisiei), teze care vor fi publicate, pânǎ la viitoarea sesiune, din 2015 (este o „lege de fier” a acestei şcoli doctorale, ca toate tezele să fie publicate, pentru a creşte performanţa lor ştiinţificǎ, pentru ca acestea sǎ intre in circuitul ştiinţific naţional şi chiar internaţional, pentru a elimina impostura, suspiciunile de plagiat etc.).

La aceastǎ sesiune ştiinţificǎ sunt invitaţi sǎ participe şi viitorii candidaţi la Şcoala Doctoralǎ de Ştiinţe Politice şi ale Comunicǎrii.