După evenimentele din decembrie ’89, instituţiile culturale, editurile sau revistele au încetat să mai editeze almanahuri, atât de căutate de iubitorii de cultură. Volume ce apăreau de obicei anual, promovând diferite teme. În Cluj ,un astfel de almanah, interesant, promova revista “Tribuna “. Dar, din păcate, acest frumos oibicei nu mai se practică.Motivul este, în primul rând, lipsa mijloacelor financiare.

Această iniţiativă, intrată în tradiţia literaturii române încă din secolul XIX, prin filiera franceză, venind de la cuvântul almanach sau de la latinescul almanachus, cuvânt preluat din arabul al-manach, care înseamnă climă, a fost reluată cu succes, de anul trecut, de către Editura Napoca Nova, prin directoarea acesteia, scriitoarea Voichiţa Pălăcean Vereş, instituţie care a publicat Almanahul literar nr.1, având ca generic “Mireasma zăpezilor noastre “, iar nr. 2, apărut în primăvara acestui an, poartă ca titlu”Muguri, ierburi şi petale “.

Aşa cum mărturisea iniţiatoarea acestui demers, almanahurile vor apărea o dată pe anotimp, având ca scop promovarea creaţiei literare, având diferite teme, literatură scrisă atât de scriitori consacraţi, cât şi de tineri ce bat la “poarta “ literaturii.

Lucrările publicate sunt structurate în capitole, frumos întitulate, ca:”Frânturi de suflet ( Poezie)“, “Popasuri (Proză ) “, “ Deliberări (Eseuri )“,”Hohote-Harapnic ( Epigrame şi altele) “, sau ”Traiectorii de coliziune (Critică şi istorie literară ) “, în care descoperim autori din mai toate zonele ţării, membri USR şi LSR, ca: Ioan Benche, Ioan Cărăşel, Sandu Cătinean din Bonţida, Vasile B. Gădălin, Mircea Daroşi, Menuţ Maximinian, Gavril Moisa, Iulian Patca, Ion Constantinescu, Titina Nica Ţene, Romulus Moldovan, Maria Racolţea, Puşa-Lia Popan, Al.Florin Ţene, Alexandru Crăciun, Victoria Fătu Nalaţiu, Toader T. Ungureanu, Eugen Petrescu, Mihai Nedelcu, Barbu I. Bălan, Ioan Seni, Ioan Mititean, Veronica Tamaş, Stelian Gomboş, Eugen Coţa, Lazăr Morcan, şi mulţi alţii.

Grafica primului volum este semnată de către cunoscutul pictor-grafician Lazăr Morcan iar coperţile celor două almanahuri reproduc tablouri semnate de pictorul Peter Vereş.

Reluarea iniţiativei de către Editura Napoca Nova de a publica periodic un astfel de almanah este salutară, şi ea se constituie şi într-o formă de promovare a creaţiilor scriitorilor de toate vârstele.

Al.Florin Ţene