Comuna Ocoliş din judeţul Alba, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Promovarea turistică a obiectivelor naturale, istorice şi culturale ale comunei Ocoliş prin metode specifice de marketing şi comunicare integrate şi creşterea numărului de vizitatori”, în perioada 2011-2014, în colaborare cu Ministerul Dezvoltrii Regionale şi Autoritatea Naţională pentru Turism.

Obiectivul proiectului este promovarea potenţialului turistic al comunei Ocoliş reprezentat prin existenţa obiectivelor turistice specifice speciale: cele patru rezervaţii naturale (Scăriţa-Belioara, Cheile Runcului, Cheile Pociovaliştei, Laricetul de la Vidolm) precum şi obiectivele culturale specifice: bisericile şi casele de lemn, declarate monumente istorice, în scopul creşterii circulaţiei turistice în zonă.cheile_pociovalistei_m

Valoarea totală a proiectului este de 1.034.160 de lei.

De asemenea, în scopul promovării pontenţialulu turistic, comuna Ocoliş va participa în perioada 21-23 martie 2014 la Târgul de Turism Touristica de la Cluj-Napoca, unde se vor distribui materiale promoţionale: pliante, fluturaşi, ghiduri turistice, monografii şi CD-uri multimedia.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5, Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.

 

IMG093