În ziua de 28 martie a.c., în jurul orei 11,00, la Tribunalul Bucureşti a fost înregistrată o contestaţie din partea conducerii Partidului România Mare împotriva listei de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din 25 mai a.c. depusă de persoana fizică Vadim Corneliu Tudor în numele P.R.M., cu încălcarea Legii nr.33/2007, art.16, alin.1 şi prin sfidarea Sentinţei civile nr.40 P din 18 noiembrie 2013 pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, irevocabilă, a înregistrărilor la zi din Registrul partidelor politice, precum şi a membrilor Biroului Electoral Central.

În aceiaşi zi, de la ora 17,00, Tribunalului Bucureşti a soluţionat dosarul nr.2/C/AEPE/2014 prin pronunţarea Sentinţei civile nr.2/AE/28 martie 2014, anexată, prin care s-a respins ca neîntemeiată contestaţia Partidului România Mare.

Conducerea P.R.M. aleasă la Congresul Extraordinar de la Alba Iulia a prezentat Tribunalului Bucureşti următoarele argumente şi temeiuri legale:
1. Legea nr.33/2007 precizează că: „Pot depune liste de candidaţi numai partidele politice…” şi nu persoanele fizice.
2. Prin Sentinţa civila nr.40 P din 18 noiembrie 2013, definitivă şi executorie, devenită şi irevocabilă, Tribunalul Bucureşti a hotărât că au fost încălcate Legea partidelor politice şi Statutul Partidului România Mare la Consiliul Naţional şi Congresul Extraordinar al P.R.M. desfăşurat în 20 iulie 2013, fiind respinse toate solicitările referitoare la modificările la Statut, sediul central şi alegerea organelor de conducere a P.R.M., inclusiv a preşedintelui Partidului România Mare. Cu toate acestea, interpretând Sentinţa civilă nr.40P din 18 noiembrie 2013, irevocabilă, judecătoarea Mirela Stancu a stabilit, contrar acestei sentinţe, că numitul Vadim Corneliu Tudor a rămas preşedinte al P.R.M., sub pretextul că el nu face parte din organele de conducere alese nelegal şi nestatutar în 20 iulie 2013.

Concluzia judecătoarei este contrazisă şi de:

a) Convocatorul semnat de eurodeputatul Vadim Corneliu Tudor din 18 iulie 2013.
b) Comunicatul de presă al P.R.M. din 20 iulie 2013.
c) Lista Biroului Permanent – echipa preşedintelui – aleasă la Congresul Extraordinar din 20 iulie 2013 (documente anexate).
d) reportajele transmise de studiourile de televiziune în ziua de 20 iulie 2013, inclusiv declaraţiile repetate ale numitului Vadim Corneliu Tudor ca preşedinte reales al P.R.M. la Congresul nelegal şi nestatutar.

Întrucât numitul Vadim Corneliu Tudor nu a fost ales legal şi statutar la Congresul Extraordinar din 20 iulie 2013, la Tribunalul Bucureşti, în Registrul partidelor politice, nu există nicio înregistrare referitoare la faptul că el este preşedinte în funcţie al Partidului România Mare, după data de 20 iulie 2013. Respectând prevederile legale, Tribunalul Bucureşti nu l-a înregistrat niciodată pe numitul Vadim Corneliu Tudor ca preşedinte al Partidului România Mare după anul 2003.

Distinsa judecătoare Mirela Stancu a uitat să precizeze pe cine conduce persoana fizică Vadim Corneliu Tudor, din moment ce Tribunalul Bucureşti a stabilit că organele de conducere ale Partidului România Mare alese în 20 iulie 2013 sunt nelegale, iar membrii şi simpatizanţii P.R.M. ştiu că numitul Vadim Corneliu Tudor nu ştie conduce nici autoturismul şi nici bicicleta.

3. Registrul partidelor politice care confirmă că numitul Vadim Corneliu Tudor nu este preşedinte al Partidului România Mare din anul 2003, nefiind înscrise in acest Registru şi nefiind respectate sentinţele civile de după Congresele al IV-lea şi al V-lea ale P.R.M. din anii 2005 şi 2010.
Judecătoarea Mirela Stancu a respins contestaţia P.R.M. şi a creat un precedent foarte periculos pentru democraţia şi viaţa politică din România. Ca urmare a pronunţării unei asemenea sentinţe înseamnă că orice persoană fizică poate să depună la Biroul Electoral Central lista sa de candidaţi în numele unui partid politic.

Prin Sentinţa civilă nr.2/AE/2014, Tribunalul Bucureşti a stabilit că Vadim Corneliu Tudor este persoană fizică şi în acelaşi timp partid politic.
Se ştie că prin Sentinţa civilă nr.40 P din 18 noiembrie 2014, irevocabilă, acelaşi Tribunal Bucureşti a stabilit că din 20 iulie 2013 Partidul România Mare nu are organe de conducere legal alese. Cunoscând această situaţie, a fost organizat Congresul Extraordinar al P.R.M. de la Alba Iulia din 27 iulie 2013 unde a fost aleasă, legal şi statutar, conducerea actuală a Partidului România Mare.

Din cele prezentate şi din documentele anexate, rezultă foarte clar că, prin încălcarea Legii nr.33/2007 şi a Statutului P.R.M., persoana fizică Vadim Corneliu Tudor a depus la Biroul Electoral Central lista proprie de candidaţi în numele Partidului România Mare.

Cu toate că a fost exclus din P.R.M. la Congresul Extraordinar de la Alba Iulia, caz unic în istoria partidului, aceiaşi judecătoare a apreciat contrar Statutului P.R.M., că numitul Vadim Corneliu Tudor este încă membru al acestui partid până se soluţionează definitiv şi irevocabil de către instanţele judecătoreşti dosarul privind acest Congres. Generalizând această interpretare a judecătoarei Mirela Stancu, rezultă că hotărârea de excludere a unui membru din oricare partid poltic trebuie să fie tranşată obligatoriu de instanţele judecătoreşti printr-o hotărâre irevocabilă. Evident că se ajunge la o altă absurditate, pe lângă aceea că cineva poate fi preşedinte al unui partid politic care nu are organe de conducare legal şi statutar alese.
Conform Constituţiei României, art.16, alin.2: „Nimeni nu este mai presus de lege.” Ca urmare, conducerea Partidului România Mare înregistrează, în termenul legal de 24 ore, la Curtea de Apel Bucureşti un apel impotriva Sentinţei civile nr.2/AE/2014, confirmând astfel că are încredere în Justiţie.

Adevărul şi legea vor triumfa !

Dr.Gheorghe Funar
Preşedintele Partidului România Mare

Cluj-Napoca,
29 martie 2014