Propunerea legislativă inițiată de UDMR prin care se dorește impunerea limbii maghiare ca limbă oficială de stat în justiția din România stagnează de patru luni la Senat, nefiind respinsă de PSD și PC.

În cursul lunii noiembrie 2013 proiectul a fost avizat de negativ de către Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, condusă de senatorul Liviu Marian Pop (PSD), Comisia pentru politică externă, condusă de senatorul Petru Filip (PSD) și Comisia pentru egalitatea de şanse, condusă de senatorul Marian Vasiliev (PP-DD).

Propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaților la sfârșitul lunii octombrie a.c. Senatul este camera decizională.

Potrivit formei adoptate de către Camera Deputaților, judecătorii și procurorii care au susținut un examen decunoaștere a unei limbi minoritare pot solicita cu precădere numirea la judecătoriile în raza cărora minoritatea respectivă are o pondere semnificativă. De asemenea, candidații declarați admiși la examenul de cunoaștere a unei limbi minoritare au prioritate în alegerea posturilor de la judecătoriile în a căror rază minoritatea națională respectivă are o pondere semnificativă. Potrivit art. 5 din legea adoptată de Camera Deputaților, tribunalele și curțile de apel vor fi obligate prin lege să angajeze și cunoscători ai limbii minoritare dacă se află într-o zonă în care o minoritate are o pondere mai mare de 20% din totalul populației.

De asemenea, legea adoptată prevede foarte clar faptul că pentru posturile vacante care necesită cunoașterealimbii unei minorități naționale pot participa doar candidații care au susținut un examen de cunoaștere a limbii minorității. Mai mult, vor putea fi adresate cereri și alte înscrisuri și în limba minorității naționale, costurile ocazionate căzând în sarcina statului, instanțele fiind obligate să angajeze magistrați și personal auxiliar ”într-un număr suficient” pentru a garanta funcționarea instanțelor.

Având în vedere noua configurație guvernamentală și noua majoritate din Parlament, UDMR fiind părtașă la ambele, ne putem aștepta ca acest proiect de lege să treacă și de Senat, dacă luăm în considerare prevederile extrem de dubioase ale acordului politic dintre Victor Ponta și Kelemen Hunor în privința utilizării limbii maghiare în instituțiile publice.

Dan Tanasa